Nieuwe wandelbrug over Zwarte Beek in Zichem verbindt trage wegen

De provincie Vlaams-Brabant keurde een omgevingsvergunning goed voor de aanleg van een wandelbrug over de Zwarte Beek in Zichem. Deze brug moet het traject voor wandelaars tussen de abdij van Averbode en de basiliek van Scherpenheuvel vergemakkelijken.

De Vlaamse Landmaatschappij had een vergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van een brug over de Zwarte beek aan de Ernest Claesstraat in Zichem.

Deze wandelbrug kadert in de realisatie van ‘Poort Scherpenheuvel’ van het landinrichtingsproject ‘de Merode’ en de aanleg van zeven landschappelijk en ecologisch waardevolle bedevaartswegen richting Scherpenheuvel.

De brug maakt onderdeel uit van het traject Zichem-Averbode. Dit traject loopt vanaf de parking achter de Mariahal naar het noorden, via Zichem, richting Averbode. Tussen Scherpenheuvel en Zichem wordt de oude spoorbedding van ‘t Boemelke gevolgd. In Zichem sluit het tracé aan op de erfgoedwandeling en gaat zo richting het Huize Ernest Claes. Verder ligt de route aan de oostkant van de Ernest Claesstraat en maakt doorheen het natuur- en landbouwgebied de verbinding met de abdijstraat in Averbode.

De brug wordt geplaatst op twee betonnen voeten aan beide zijden van de oever. Het houten platform van de brug heeft een breedte van 1,50 meter en wordt voorzien van een houten leuning aan beide zijden. De leuning wordt aan de buitenzijde afgesteund op een houten onderconstructie. Het platform rust op drie stalen liggers die de beek over een lengte van 9,40 meter overspannen.  

Door de aanleg van een brug over de Zwarte beek kunnen twee trage wegen terug verbonden worden met elkaar. De brug zal een verbinding tussen de wandelwegen mogelijk maken waardoor wandelaars, als alternatief voor de drukke steenwegen, op een veilige en aangename manier door de natuur Scherpenheuvel kunnen bereiken.

2 comments

  • betreft het hier geen brug over de Demer om de Hemmekens met het station te verbinden? Zwarte beek vloeit samen met de Demer in Diest, Zwart water zou kunnen maar noemt te Zichem de Hulpe.

    • Dit is de benaming die de provincie en het kabinet van de gedeputeerde gebruiken. Dat zal dus ook in de omgevingsvergunning staan. We vragen het na bij de bouwheer, VLM.

Geef een reactie