Geen trajectcontrole door centrum Zichem, zwaar doorgaand verkeer wordt wel verbannen

De nieuwe politieke beweging StadSZteam pakt vandaag uit met een ophefmakende veronderstelling. Het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem zou namelijk een trajectcontrole willen installeren in het centrum van Zichem. De veronderstelling is gebaseerd op een beslissing van het schepencollege dat op 12 juni inderdaad principieel goedkeuring gaf voor een trajectcontrole op de N212 tussen kilometerpaal 11,05 en 11,65.

Op de website van StadSZteam insinueert onafhankelijk zetelend gemeenteraadslid Pieter Boudry zelfs dat het lokaal bestuur die trajectcontrole zou overwegen omdat het voor inkomsten kan zorgen. Het raadslid veronderstelt dat het niet om een initiatief van Vlaanderen gaat maar van het lokaal bestuur. De boetes die zo’n lokaal beheerde trajectcontrole genereert, worden grotendeels geïnd via een GAS-boete en gaan dus naar de stadskas. Een aantal Vlaamse gemeeenten zouden zelfs snelheidsremmers hebben doen verdwijnen om meer inkomsten te genereren via de trajectcontrole. In zijn commentaarstuk roept het raadslid het stadsbestuur op om veiligheid te verkiezen boven financieel gewin. Pieter Boudry wil het gemeentebestuur met liefst acht vragen interpelleren over dat punt.

De veronderstelling van het raadslid wekt toch enige verwondering. De N212 is een gewestweg en valt dus onder de bevoegdheid van Vlaanderen en niet van het lokaal bestuur. Als er al sprake zou zijn van de installatie van een trajectcontrole, moet dat initiatief altijd vanuit Vlaanderen komen. Op de website van Wegen en Verkeer staat een uitgebreide kaart met alle huidige en toekomstige trajectcontroles en flitspalen. Deze trajectcontrole staat daar niet bij.

Schepen van mobiliteit in Scherpenheuvel-Zichem Nico Bergmans bevestigt dat ook. Hij ontkent dat het de bedoeling is om effectief zo’n trajectcontrole te installeren en al zeker niet dat het lokaal bestuur initiatief zou nemen in die zin. Blijkbaar gaat het over een dossier dat op een reservelijst van het Agentschap Wegen en Verkeer gaat. Het schepencollege moet daar formeel een principieel akkoord over geven en dat is dus inderdaad ook gebeurd. Het bestuur heeft echter geen enkele intentie om zelf een initiatief te nemen in die zin en Vlaanderen al evenmin.

Nico Bergmans is wel vragende partij voor een trajectcontrole op de Turnhoutsebaan in Okselaar. Maar ook dat is een gewestweg. Het lokaal bestuur moet dus aan tafel schuiven met Vlaanderen om dat te realiseren.

Markt Zichem niet meer toegelaten voor zwaar doorgaand verkeer

Schepen Bergmans en schepen Jan Boeckx hebben echter wel belangrijk nieuws voor het centrum van Zichem. Het dossier om de Markt van Zichem en het centrum van Scherpenheuvel grotendeels vrij te maken van zwaar verkeer zit in de eindfase en wordt nog dit jaar gerealiseerd. Vanaf dat moment mag zwaar doorgaand verkeer niet meer door die beide centra passeren. Enkel zwaar bestemmingsverkeer is dan nog toegelaten. Het bestuur kiest ervoor om die regeling toe te passen op een paar kleinere sites omdat de handhaving dan efficiënter kan gebeuren.

2 comments

Geef een reactie