Melkveebedrijf abdij Averbode en boerderij Alaerts in Tessenderlo bedreigd door stikstofakkoord

Het stikstofbeleid van de Vlaamse regering lijkt onverwachte en ongewone impact te hebben voor een aantal landbouwbedrijven in onze regio. Onder meer het zeer modern uitgeruste melkveebedrijf van de abdij Averbode krijgt een rood label en moet in principe stoppen in 2025. In Averbode grazen 130 melkkoeien in de omgeving van de abdij.
Ook het bedrijf van Mathieu Alaerts in Tessenderlo staat op de rode lijst. Hij investeerde de laatste tien jaar ongeveer 800.000 euro in de bouw van een nieuwe stal met emissiearme technieken. Blijkbaar zonder resultaat. Mathieu en zijn zoon Niels hebben 230 melkkoeien.

De Vlaamse regering tekende een beleid uit waarin gebieden worden aangeduid waar duurzame natuur zal gecreëerd worden. Bedrijven in de buurt van die gebieden krijgen een zogenaamde impactscore mee. Die score geeft aan hoeveel stikstof het bedrijf afgeeft aan de natuur in de omgeving. Als de score meer dan 50% bedraagt, moet het bedrijf uiterlijk tegen 2025 sluiten.
Voor Averbode weegt vooral de impact op het gebied Averbode Bos en Heide door. dat is natuurlijk bijzonder frappant omdat de abdij precies als toegangspoort werd ontwikkeld voor dat gebied. Het bedrijf van Mathieu Alaerts grenst aan de Vallei van de Zwarte Beek, een van de meest waardevolle beekvalleien in Vlaanderen.

De initiële rode lijst bevatte liefst 135 landbouwbedrijven. Daarna werden de zones voor de uitbouw van duurzame natuur aangepast. Er bleven dan nog 58 rode bedrijven over. In 2015 startte de Vlaamse regering een zogenaamd flankerend beleid op voor die bedrijven. Ze konden opgekocht worden, verplaatst worden of een reconversieplan afspreken. Ondertussen werden een twintigtal bedrijven opgekocht, alles samen voor ongeveer 12 miljoen euro. De andere bedrijven hebben een vergunning die in bijna alle gevallen ten laatste afloopt in 2030. Die vergunningen zijn op dat moment alleszins niet verlengbaar.

Zowel het landbouwbedrijf van abdij Averbode als dat van Mathieu Alaerts stapten in het flankerend beleid. Op beide bedrijven staan nagelnieuw uitgeruste stallen. De stal in Averbode is zelfs een model van diervriendelijkheid. De koeien staan er volledig vrij en ze geven zelf aan wanneer ze willen gemolken worden, iets wat overigens bijna volautomatisch verloopt. Het gedrag van de koeien wordt permanent gedetecteerd en het systeem traceert dieren die niet helemaal in orde zijn. Het eten voor de dieren wordt meerdere keren per dag aangevoerd door volautomatische wagens en het mest wordt afgevoerd door transportbanden. De investeringen in infrastructuur bedragen ongeveer 2,5 miljoen euro.

Mathieu Alaerts heeft op zijn bedrijf in Tessenderlo onder meer een asbestdak vervangen en nieuwe ligmatrassen geïnstalleerd. Ook in zijn bedrijf is de melkinstallatie volledig gemoderniseerd. De stallen zijn uitgerust met emissiearme technieken.

Al die investeringen gebeurden echter na het referentiejaar 2015. Er wordt dus geen rekening gehouden met de maatregelen die daarna nog werden genomen.

Bezwaar indienen

Laten we wel wezen. Het PAS is een politiek akkoord. Het is nog geen afdwingbare wetgeving. Tot en met 17 juni kunnen bezwaren worden ingediend. Zowel in Averbode als bij Mathieu Alaerts is dat ondertussen ook gebeurd. Burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek zal dat ook doen, zelfs al zijn er in Glabbeek geen bedrijven bedreigd. Reekmans roept zijn collega’s op om ook actie te ondernemen. Afscheidnemend voorzitter van de Boerenbond Sonja De Becker kondigt een stevige oppositie aan. Het stikstofakkoord zou wel eens kunnen verstikken in een lange procedureslag.

One comment

Geef een reactie