Toekenning restauratiepremie blijft uit terwijl abdijmuur Averbode dreigt in te storten

Het oudste monument van Averbode dreigt in te storten” Dat was de alarmerende boodschap die Heemkring Averbode exact een jaar geleden postte op hun website.

Het bleek toen om de abdijmuur te gaan die de abdij van Averbode bijna volledig omsluit. De muur dateert vermoedelijk van de beginperiode van de abdij in de twaalfde eeuw maar er zijn later nog constructies bijgekomen. Onder meer de Zalige Arnikius-​kapel en een tuinpaviljoen werden respectievelijk in de 17de en de 18de eeuw bijgebouwd.

De situatie van de monumentale omheining was op dat moment inderdaad complex en zeer verontrustend. Dat is ze vandaag nog steeds. Dat is echter geen nieuw gegeven. Reeds in 2014 werd een restauratiedossier ingediend bij Onroerend Erfgoed. Sedert die indiening is de toestand van de muur sterk verslechterd. De scheurvorming is toegenomen, bepaalde delen zijn gestut en andere delen dreigen in te storten.

Gedeeltelijke restauratie volstaat niet langer

In het restauratiedossier is voorzien om bepaalde delen van de lange muur te demonteren en herop te metselen. Dat blijkt echter niet langer de oplossing. Op 3 december 2021 voerden mensen van het Agentschap Onroerend Erfgoed een inspectiebezoek uit, samen met de provisor van de abdij, Jan Vankeirsbilck. Naar aanleiding van zo’n bezoek is het een gewoonte dat een parlementslid uit de regio van dezelfde partij als de bevoegde minister, een parlementaire vraag stelt over de problematiek. Daar is niks mis mee, integendeel zelfs, het brengt de zaak opnieuw in de actualiteit.

Het antwoord van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele op de parlementaire vraag van Allessia Claes doet echter stevig de wenkbrauwen fronsen.

Minister Diependaele bevestigt dat, gezien het verspreide karakter van de schade, een gedeeltelijke uitvoering van de werken geen oplossing meer biedt. De abdijmuur moet dus over zijn volle lengte worden gerestaureerd.

De Norbertijnergemeenschap van Averbode beseft de hoogdringendheid van die restauratie. Zij openden vorig jaar een projectrekening bij de erfgoedvereniging Herita. Mensen die het restauratieproject willen steunen kunnen daar een gift doen. Maar de Norbertijnen wachten niet op die funding. Ze hebben het deel van de kosten dat ten laste blijft van de abdij, gereserveerd in hun begroting voor 2022.

Het blijft nu wachten op de toekenning van de restauratiepremie door bevoegd minister Diependaele. Die bedraagt 390.691,03 euro. Het premiedossier voor de restauratie van de slotmuur van de Abdij van Averbode werd al ontvankelijk verklaard op 23 januari 2015 en staat sinds toen op de wachtlijst van de toe te kennen premies. In zijn antwoord op de eerder genoemde parlementaire vraag zegt minister Diependaele dat hij het, omwille van de hoogdringendheid van dit project, bekijkt om de premie voor dit dossier dit jaar nog toe te kennen. De minister bevestigt dus niet dat die toekenning ook effectief zal gebeuren, hoogstens dat hij het zal bekijken. In een persmededeling van Vlaams parlementslid Allessia Claes lezen we in de aanhef wel dat die bevestiging er nog dit jaar komt maar even verder in de tekst herhaalt ook zij de voorzichtige woordkeuze van minister Diependaele. Parlementslid Claes stelt dat de minister de hoogdringendheid beseft en dat hij de toekenning van de fondsen zal bekijken.

Het Hageland kan een tweede maagdentorenverhaal missen

Het premiedossier voor de restauratie werd al in 2015 ontvankelijk verklaard. Dat is ondertussen meer dan zes jaar geleden. Alle partijen bevestigen dat de restauratie zeer dringend moet gebeuren. Het gaat in dit dossier over een bijzonder waardevol 12de eeuws monument dat deel uitmaakt van een van de toeristische motoren van het Hageland. De betrokken gemeenschap is consequent en reserveert haar deel van het budget. De bevoegde minister zou dan ook wat meer slagkracht mogen tonen en dit dossier, waar iedereen het over eens is, gewoon afhandelen. Deze regio kan een tweede maagdentorenverhaal missen!

Geef een reactie