Abdijkerk Averbode zwaar beveiligd tegen brand – met foto’s van brand in 1942

Pastoor Luc Van Hilst stelt op ROB-TV de 800.000 bedevaarders die ieder jaar opnieuw naar de basiliek komen gerust. De basiliek van Scherpenheuvel is goed beschermd tegen brand. Een ramp zoals in Parijs zal hier niet gebeuren. Er is een detectiesysteem geïnstalleerd en op de zolderverdieping zijn sprinklers aan gebracht.

De basiliek kreeg – gelukkig – nog nooit te maken met een brand. Toch niet aan de binnenkant. Bij de vorige, tijdelijke, kaarsenkapellen gebeurde dat wel. Een van die houten barakken brandde een aantal jaren geleden uit maar ook constructies zijn ondertussen vervangen. De kaarsenkapellen verhuisden naar de zijgebouwen voor de basiliek en die zijn erg modern uitgerust.

Scherpenheuvel-Zichem heeft echter nog een andere kerk waar brand voor een zware ravage zou zorgen. De kerk van de abdij is volgestouwd met kunstwerken, juwelen en bijzonder kostbaar meubilair. Hier weten ze ook wat brand is. Op 29 december 1942  brandde de bibliotheek en de vertrekken waar de paters woonden en werkten volledig uit. Zoiets kan allicht niet meer gebeuren.

De toren van de kerk doet enigszins denken aan de kathedraal van Parijs. Het bouwwerk is ingepakt met stellingen en zeilen. Abt Marc Fierens stelt ons echter snel gerust. De toren wordt gereinigd en dat gebeurt met zuiver water zonder additieven. Water genoeg dus. De kerk is ook zeer goed beschermd tegen brand. Er is een brandvoorkomingssysteem en een branddetectiesysteem. En ook hier is een goed uitgebouwd netwerk van sprinklers geïnstalleerd. Bovendien is achter de zware poort aan het kerkhof buiten de abdij een stijgleiding aangebracht. Die kan grote hoeveelheden water onder druk naar boven pompen. Dat water kan door de brandweer gebruikt worden om hun slangen op aan te sluiten.

Het enige zwakke punt in Averbode is de druk van de waterleiding. Die is relatief laag. Om dat op te lossen kan water uit de vijver aan de abdijhoeve opgepompt worden. Het scenario van 1942 is dus bijzonder onwaarschijnlijk. We publiceren toch nog even een reeks foto’s over de grote abdijbrand. Merk op dat ook hier, net zoals in Parijs, het grote kruis dat hier in de refter hing, de brand heeft doorstaan.

Geef een reactie