Parochiepriester Meerhout-Laakdal stapt uit het leven

De website Kerknet meldt het overlijden van parochiepriester Philippe Van Kuyck van de pastorale zone Heilge Norbertus Meerhout-Laakdal. Uit een update van Norbertijn Vincent Ceulemans op Facebook blijkt dat de priester uit het leven is gestapt. Vincent Ceulemans legt in een reactie ook uit waarom hij dat nieuws zo manifest bekend maakt want in het artikel van Kerknet waren die omstandigheden niet vermeld. “Door er een taboe van te maken, is onze maatschappij juist op dat punt verziekt”, zegt hij. Er moét over gesproken kunnen worden. Zelfdoding is geen schande, het is een tragedie. Door er over te zwijgen, jagen we mensen die zelf met die gedachten worstelen in een donker hoekje.”

De veelvuldige reacties op de post van Vincent Ceulemans zijn merkwaardig sereen en steunen bijna allemaal het standpunt dat pater Vincent inneemt.

Philippe Van Kuyck werd pas in 2011 op veertigjarige leeftijd tot priester gewijd in de abdij van Averbode. Zijn leven was niet altijd even gemakkelijk. Dat blijkt onder meer uit de gedichten die hij schreef. Ook deken Nobert wauters verwijst daarnaar in een korte afscheidstekst.

“Ik hoorde gisteren het droevig nieuws van René… Ik draag het beeld mee van Philippe die ondanks ‘zijn ervaring van de zwaarte van het bestaan’ toch steeds een overtuiging uitdroeg, zijn religieus zijn als iets kostbaar koesterde, en die steeds een oprechte warme betrokkenheid toonde. Ik hoop dat hij vlug terecht is en dat jullie dan als gemeenschap de kans krijgen om op een mooie en waardige manier afscheid te nemen. Veel sterkte. Norbert”

Opvallend is dat de naam van priester Van Kuyck niet meer op de pagina van de medebroeders staat. De abdijgemeenschap maakte aanvankelijk ook geen enkele melding van zijn overlijden. Ondertussen staat het bericht wel op de site van Abdij Averbode.

Geef een reactie