Humanitaire visa aangevraagd vanuit Scherpenheuvel maar wie is de auteur

De Standaard publiceerde zaterdag een bericht over de toekenning van humanitaire visa door het kabinet voor Asiel en Migratie. Vorige week bleek dat het Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) ervan verdacht wordt dat hij zich liet betalen voor het regelen van dergelijke visa. In een reportage van Pano getuigden een aantal mensen dat er inderdaad betalingen gebeurd waren. Het gerecht was die feiten ook op het spoor gekomen en had de reportagemakers gevraagd om de uitzending over Kucam uit te stellen tot zij Kucam konden confronteren over de feiten. De verdachte ontkent ondertussen alles maar hij werd vorige donderdag wel aangehouden en in verdenking gesteld.

N-VA piste in Mechelen en Aalst

Ondertussen blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat er vorig jaar 670 humanitaire visa geregeld werden waarvan er 220 aan Kucam worden gelinkt. Ook voor een lijstje van 12 namen uit Aalst is er een link naar N-VA via volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire. Die bevestigde ook dat hij de gemeenschap van Assyrische christenen in Aalst in contact heeft gebracht met de mensen op het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken. Het kabinet voor Asiel en Migratie wordt momenteel geleid door Maggie De Block omdat de N-VA in december opstapte uit de regering.

Visalijstjes uit Scherpenheuvel

De Standaard heeft het ook over twee lijstjes met kandidaten voor een humanitair visum die uit Scherpenheuvel komen. Het is niet duidelijk wie die lijstjes zou hebben opgesteld en hoe ze bij het kabinet zijn terecht gekomen. Op het ene lijstje staan 41 namen en op het tweede staan 30 namen. Er is voorlopig ook geen enkele aanleiding om een link te leggen tussen het bestaan van die lijstjes en de N-VA. Plaatselijk partijvoorzitter Xavier Lesenne bevestigt manifest dat de lokale afdeling niks te maken heeft met de geciteerde namenlijsten. Lesenne werkt zelf op de communicatiedienst van N-VA nationaal. Wij stelden de vraag ook aan Katrien Jansseune, voormalig woordvoerdster van Theo Francken. Zij woont namelijk ook in Scherpenheuvel. “Ik heb geen enkele informatie over dit dossier”, zegt Katrien. “Het onderzoek loopt. Het is best om de resultaten daarvan af te wachten.” Door het ontslag van Francken is Katrien Jansseune niet langer de woordvoerder van de voormalige staatssecretaris.

250 Syrische christenen in alle stilte opgevangen in Scherpenheuvel – Francken woonde dankviering bij

Er is echter een andere piste die naar de auteur van de lijstjes zou kunnen leiden. In mei en juni 2015 werd een groep van 250 christenen uit Syrië gedurende enkele dagen opgevangen in De Pelgrim in Scherpenheuvel. Dat gebeurde zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven. Pastoor Luc Van Hilst maakte het nieuws pas in september 2015 op zijn blog bekend om de privacy en de rust van de opgevangen mensen te garanderen. De actie zou later ook de aanleiding zijn om een opvangcentrum te vestigen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Ieder jaar is er in de mariahal in Scherpenheuvel een dankmis voor die gemeenschap. Vorig jaar was Theo Francken daar zelfs bij aanwezig. Francken postte toen zelf ook een foto van zijn aanwezigheid op Twitter (zie onderaan) De toenmalige staatssecretaris stond ook een groep actievoerders tegen de sluiting van het opvangcentrum Peeterskasteel te woord. Dat centrum ging een paar maanden later ook effectief dicht maar het is ondertussen opnieuw tijdelijk open.

Was er eventueel bijkomende ondersteuning

Het is niet ondenkbaar dat de groep die in Scherpenheuvel, verbleef ook op een andere manier ondersteund werd. Door hen bijvoorbeeld administratief te begeleiden bij de aanvraag van een visum. Daar is verder niks mis mee als dat op een correcte manier, in alle objectiviteit en zonder extra commissies of vergoedingen gebeurd is. Wij hebben de vraag aan pastoor Van Hilst gesteld. Het antwoord blijft voorlopig verhuld in de mistige vrieskou maar allicht zal pastoor Luc later alsnog met een verduidelijking komen.

 

 

One comment

Geef een reactie