Denktank Logia lijkt link naar Scherpenheuvel in zaak van humanitaire visa

Gisteren publiceerden we een artikel over de lijstjes voor de toekenning van humanitaire visa die gelinkt zijn Scherpenheuvel. Op basis van informatie van De Standaard ging het over 71 dossiers. Deze morgen publiceerde voormalig staatssecretaris Theo Francken een lijst met exacte aantallen op Twitter. Daaruit blijkt dat het niet over 71 maar over 499 aanvragen gaat die aan Scherpenheuvel gelinkt zijn.

Diplomatiek zwaargewicht neemt initiatief

Theo Francken publiceert niet alleen de aantallen maar ook de namen van de betrokken personen. In het dossier Scherpenheuvel is Marc Geleyn de spilfiguur.  Dat is een diplomatiek zwaargewicht met een zeer uitgebreid netwerk. Geleyn was hoofd Europese veiligheid en later directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was ook ambassadeur in Israël en Duitsland.

Naast Geleyn wordt onder meer ook Isabelle de Moffarts genoemd. Zij is een advocate aan de balie van Brussel en ze is gespecialiseerd in asiel en migratie. Haar betrokkenheid is logisch aangezien het over een relatief ingewikkelde juridische operatie gaat.

Actie breed afgetoetst

Het was al eerder bekend dat Marc Geleyn het initiatief nam om twee grote groepen Syrische christenen weg te halen uit Aleppo. De christelijke gemeenschap is in Syrië de gemeenschappelijke vijand van zowat alle andere bevolkingsgroepen. Zij dreigden in 2014 geïsoleerd te geraken in de stad Aleppo en dat zou dramatische gevolgen hebben gehad. Het was de motivatie voor Marc Geleyn om een soort werkgroep samen te brengen waarin de belangrijkste religieuze overtuigingen  vertegenwoordigd waren. Het is deze werkgroep die een voorstel tot hervestiging van 499 Syrische christenen heeft gedaan aan voormalig staatssecretaris Francken. Francken heeft het voorstel afgetoetst in de regering en met het kabinet van Buitenlandse zaken van de bevoegde minister Didier Reynders. Uiteindelijk is men akkoord gegaan om de operatie uit te voeren. Dat gebeurde in het voorjaar van 2015.

Denktank Logia lijkt logische verbinding

Als onderdeel van die operatie werden de Syriërs een tijdlang opgevangen in Scherpenheuvel. Hoe dat contact tot stand kwam lijkt niet zo moeilijk te bedenken. Die link zal allicht via de christelijke denktank Logia georganiseerd zijn. Marc Geleyn is actief lid van Logia maar een van de drie vaste medewerkers van de organisatie is Hans Geybels. Hij is een vertrouweling van pastoor  Luc Van Hilst en hij woont in Scherpenheuvel. Uit alle informatie die we kunnen terug vinden blijkt dat de hervestiging van deze groep vluchtelingen en de toekenning van een humanitair visum op een correcte manier is verlopen en ook breed gedragen was. Het is wel de vraag of deze operatie bekend was bij de lokale politieke overheid en de veiligheidsdiensten.  Het gaat immers over een actie die niet zonder risico is.

Geef een reactie