Pastoor Van Hilst zoekt oplossing voor individuele bedevaarders – Rozenkrans dagelijks op TV

De aanloop naar de opening van het bedevaartseizoen op 1 mei zal dit jaar helemaal anders zijn in Scherpenheuvel. Door de coronacrisis zal de meimaand zonder de toeloop van tienduizenden bedevaarders gebeuren. En dat terwijl gelovigen doorheen de geschiedenis juist in periodes van oorlog en epidemieën zoals de pest of cholera massaal op bedevaart trokken om bescherming en een einde van de ellende af te smeken. Pastoor Luc van Hilst laat echter een opening voor individuele bedevaarders.

Rozenkrans in Scherpenheuvel live op TV

Pastoor Luc Van Hilst van Scherpenheuvel, waar zoals in alle andere bedevaartsoorden samenkomsten nog tot minstens 15 mei verboden zijn, zegt op Kerknet dat waar mogelijk steun wordt geboden. 

Alle bedevaarten van groepen voor de maanden mei en juni zijn geannuleerd. Wij hebben de groepen al eerder aangeschreven en hen gevraagd om rekening ermee te houden dat hun bedevaart moest uitgesteld worden. Er waren meer dan 150 bedevaartsgroepen aangemeld. In overleg met de politie en het stadsbestuur zijn snel maatregelen genomen om individuele bedevaarders die de verplaatsing naar Scherpenheuvel mogen maken, toch toestemming te geven om te komen bidden in de basiliek en er een kaarsje te branden.Wij laten de bedevaarders niet in de steek en zoeken naar alternatieven om hen nabij te zijn en met hen mee te bidden, aldus pastoor Luc Van Hilst

Gelovigen die niet naar het bedevaartsoord  kunnen komen, kunnen ook aanvragen om een kaarsje voor een intentie te laten branden. De aanvragen voor een gebedsintentie kunnen telefonisch, via e-mail (pastoor@scherpenheuvel.be) of via de website bezorgd worden. Het verschuldigde bedrag kan dan overgeschreven worden op de rekening van de basiliek.

Pastoor Van Hilst: Vanaf 1 mei zal Eclips TV ook dagelijks om 9 uur de rozenkrans uitzenden vanuit de basiliek. Zo kunnen ook de bedevaartsgroepen die door omstandigheden niet op het voorziene moment op bedevaart komen toch verbonden zijn en zien hoe hun bedevaartskaars  (als zij dat gevraagd hebben) wordt aangestoken. Wij blijven ook in het bijzonder bidden voor alle bedevaarders, bezoekers, gelovigen, dokters, verpleegkundigen, coronapatiënten, hun families, zorgkundigen, ziekenhuisaalmoezeniers en pastores in de zorgsector … dat Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel over hen moge waken.

Europees onlinebedevaartsplatform

Om deels in te spelen op al die bestaande noden lanceerde de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) een onlineplatform, waar eucharistievieringen en gebedsdiensten in onder meer Lourdes, Loreto, Czestochowa, Fátima en vele andere gelivestreamd worden. Enkele bedevaartsplaatsen overwegen als alternatief om het bedevaartseizoen dit jaar met een groots opgevatte dankviering af te sluiten. In Scherpenheuvel gebeurt de afsluiting elk jaar met een kaarsjesprocessie op de eerste zondag na Allerheiligen.  

Het is nu al duidelijk dat 2020 de geschiedenis zal ingaan als een bedevaartsjaar in mineur, met een sterke terugval van het aantal individuele en groepsbedevaarten. Zelfs de camino naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela, de drukst bezochte bedevaartsroute in Europa, ontsnapt niet aan de coronacrisis. Daar hebben enkele refugio’s langs het traject al beslist om tijdelijk daklozen en zwervers op te vangen, in afwachting van de hervatting van de bedevaartstroom.

Geef een reactie