Leuven integreert 12de eeuwse omwalling in groene doorsteek voor wandelaars en fieters

In Leuven is een stukje authentieke middeleeuwen hersteld en ingebed in een modern opgevat stadspark. We noemen het hier dan wel een stukje middeleeuwen maar het gaat over een 12e-eeuwse stadsomwalling met muren die tussen 1,2 meter en 2 meter dik zijn en die over een lengte van 160 meter werden gerestaureerd. De restauratiewerken hebben 2 jaar geduurd.

Het Handbooghof is het stuk Leuvense stadsomwalling langs de Dijle tussen de Brusselsestraat en de Brouwersstraat, Het is een van de ​ grootste restanten van de eerste Leuvense stadsomwalling, die van de twaalfde eeuw dateert. De muur was doorheen de tijd scheefgezakt en werd jarenlang gestut, om ergere schade te voorkomen. De voorbije twee jaar waren verschillende restauratiespecialisten in het park aan de slag om de muur te stabiliseren en naar zijn oorspronkelijke uitzicht te restaureren. Voor de restauratie van dit beschermd erfgoed kon stad Leuven rekenen op een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Verbluffend authentiek

om de omwallingsmuur te stabiliseren werden grote betonnen zolen geplaatst onder de fundering. Tegen de muur zijn bovendien opnieuw aarden wallen aangelegd, zoals men de muur destijds ook verstevigde.

Een team van gespecialiseerde metselaars is erin geslaagd om een deel van de muur met de originele stenen terug op te bouwen. De muur is gemiddeld 1,7 meter dik en heeft een ingewikkelde opbouw, met een bogengalerij aan de binnenzijde. Het resultaat is verbluffend authentiek. Je kan niet uitmaken welk deel opgemetseld is en welk deel nog oorspronkelijk is.
Volgens schepen van restauraties Dirk is er bewust voor gekozen om de muur niet volledig te reconstrueren met kantelen zoals dat in de middeleeuwen het geval was. Er werd geopteerd voor een stabilisering en een restauratie van de restanten.

Naast de muur werden ook de twee wachttorens van het Handbooghof hersteld. De gewelven werden verstevigd en een van de torens kreeg een extra trapje, waardoor deze in principe toegankelijk wordt voor beperkt bezoek.

Groter geheel

De restauratie van het Handbooghof is een van de laatste fases van een project om alle stukjes omwalling in stadseigendom terug in ere te herstellen. Dat is uitermate belangrijk voor het begrijpen van de stadsgeschiedenis en -ontwikkeling. De 12e-eeuwse stadsomwalling vormt samen met de middeleeuwse poortstraten de basis van het historische stadsweefsel van Leuven. De nog bewaarde restanten van de stadsomwalling zijn de oudste stenen structuren in Leuven. Alle latere ontwikkelingen zijn hierop geënt.

Volgens schepen Carl Devlies, bevoegd voor ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, is het belangrijk dat al deze restanten gerestaureerd worden en de samenhang ervan wordt benadrukt. Ook de restauratie van de muur op de Hertogensite is bijna beëindigd en past perfect in datzelfde kader.

Middeleeuwse muur, hedendaags park

Naast de restauratie van de stadsomwalling werd ook het wandelpad langs de Dijle ingericht als een hedendaags park. Het wandelpad werd heraangelegd met vlakke Belgische kasseien, die ook voor mindermobiele bezoekers een comfortabele doorgang garanderen.
Het park is een groenoase voor wandelaars en fietsers, met het middeleeuwse Leuven als decor. Het is op die manier een groene, rustige doorsteek. Verbindingen zoals het Handbooghof zorgen ervoor dat de hele stad straks snel te voet of per fiets doorkruisbaar is.

Kom het Handbooghof mee inhuldigen! ​
Op zaterdag 6 mei organiseert de stad Leuven van 14.30 tot 17 uur de feestelijke inhuldiging van het vernieuwde Handbooghof. Op het programma staan uitzonderlijke gidstochten in de hoogste wachttoren, demo’s handboogschieten, vaandelzwaaiers, livemuziek en volksdans. De stad trakteert op middeleeuwse hapjes en drankjes. Toegang is gratis. Alle info vind je op https://holahageland.net/evenement/inhuldiging-handbooghof/

Geef een reactie