Herinrichting Martelarenplein en conceptstudio Bondgenotenlaan in Leuven

Het stadscentrum van Leuven is de laatste jaren stevig heringericht. Toch moet een van de orgelpunten nog volgen. Het Martelarenplein en de Bondgenotenlaan zijn zowat de navel van de stad. Het plein krijgt in 2024 een nieuwe inrichting. De voorbereidingen daarvoor zijn al bezig. Voor de Bondgenotenlaan wordt een conceptstudie gemaakt.

Het stadsbestuur van Leuven selecteerde het bureau OMGEVING om het ontwerp van het vernieuwde Martelareplein uit te tekenen. OMGEVING zal samenwerken met D+A Consult voor de uitvoeringsdossier en de werfopvolging, Atelier JEOL voor het lichtontwerp en Suunta voor de mobiliteit. Zij zullen niet alleen een ontwerp maken voor het Martelarenplein maar ook voor de omgeving van het busstation.

De stad organiseerde in juni 2020 een stadsbrede bevraging over het Martelarenplein. Alle inwoners konden ideeën indienen over verschillende thema’s zoals groen, mobiliteit, ontmoeting en erfgoed. De bevraging, waarbij ook de lokale handel en horeca betrokken werden, verliep digitaal omwille van de coronacrisis en leverde 250 ideeën op. De stad bezorgde deze ideeën, samen met de belangrijkste randvoorwaarden aan de bureaus die deelnamen aan de ontwerpwedstrijd. Elk bureau werkte vervolgens een wedstrijdvoorstel uit. OMGEVING haalde uiteindelijk de opdracht binnen.

Ambitieus ontwerp

Schepen van openbaar groen Lalynn Wadera legt uit hoe complex het dossier in feite is. Wie via het plein de stad binnenkomt, moet volgens de schepen onmiddellijk voelen dat Leuven een groene stad is. Leuvenaars willen een vergroend Martelarenplein, een frisse en aangename ontmoetingsplek voor jong en oud. Maar onder het plein ligt een auto- en fietsenparking. Daardoor is het plein een soort van ‘daktuin’ waarbij aanplanting in volle grond onmogelijk is. Het maakte van het ontharden van het plein een uitdaging voor de ontwerpers.

Het ontwerp moet ook met de vele verkeersstromen rekening houden. Aan het Martelarenplein komen pendelaars, fietsers, bussen, taxi’s … samen. Het ontwerp moet die verkeersstromen beter begeleiden en de omgeving verkeersveiliger maken. Het plein wordt verder regelmatig gebruikt om evenementen te organiseren en de plaatselijke horeca zorgt voor een permanente beleving op het plein. Het evenwicht tussen voldoende groen en voldoende open ruimte om het bruisende karakter te behouden is heel belangrijk. Het is een stevige uitdaging voor de ontwerper om die puzzel te leggen. Het ontwerp zal ten slotte ook de monumentale gevels in de verf moeten zetten.

Conceptstudie Bondgenotenlaan

De ontwerpers krijgen naast een ontwerp maken voor het Martelarenplein, ook de opdracht mee om een conceptstudie te maken voor een heraanleg van de Bondgenotenlaan. Volgens schepen Dirk Vansina is dat een terugkerende vraag van het handelaarsverbond Bondgenotenlaan. De conceptstudie moet aansluiten bij de sfeer van het ontwerp voor het Martelarenplein. Het stadsbestuur zal de uitkomst van de conceptstudie eerst bespreken met de belangrijkste stakeholders zoals de lokale handel en horeca. Pas daarna kan het tot een concreet ontwerp voor de Bondgenotenlaan komen.

Werken starten in 2024

Met de keuze voor het ontwerpteam trapt de stad het ontwerpproces af. De komende maanden betrekt de stad verschillende belanghebbenden zoals de handel en horeca, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, NMBS, het Agentschap Onroerend Erfgoed, Fietsersbond Leuven, adviesraden … Het ontwerpteam maakt een voorontwerp tegen januari 2023. Daarop vraagt de stad in februari 2023 feedback van haar inwoners en andere betrokkenen. Met de feedback gaat het ontwerpteam aan de slag om tot een definitief ontwerp te komen. Dat moet klaar zijn in de zomer van 2023. Het stadsbestuur denkt met de werken te kunnen starten in het voorjaar van 2024.

Geef een reactie