Plannen voor zonnepark in Hoegaarden krijgen sterke tegen-wind

Burgemeester van Hoegaarden Jean-Pierre Taverniers heeft voor redelijk wat ophef gezorgd met zijn verklaring aan de regionale TV-zender ROB over het zonnepark dat de gemeente wil laten aanleggen. Dat park moet liefst 4 hectare groot worden en de stroom dient om de eigen gebouwen van de gemeente energieneutraal te maken.

Volgens de burgemeester heeft de gemeente 800.000 kilowattuur nodig om dat plan te realiseren. Hoeveel zonnepanelen daar dan voor nodig zijn, weet hij voorlopig niet. Dat wordt momenteel berekend. Maar de grond waar het zonnepark moet komen is wel al aangekocht. Het gaat over een perceel langs de E40 en langs het traject van de hogesnelheidstrein in de deelgemeente Outgaarden. Volgens de gespecialiseerde landbouwwebsite VILT heeft Hoegaarden dat perceel aangekocht van het Agentschap Wegen en Verkeer voor 100.000 euro.

Burgemeester Taverniers heeft blijkbaar ook al afspraken gemaakt met de beheerder van de spoorweg voor de hogesnelheidstrein. Als het park meer energie opbrengt dan wat de gemeente nodig heeft, dan nemen zij die over.

Er zijn nogal wat bedenkingen te maken bij de beslissing om een zonnepark uit te bouwen en al zeker om het op die plaats te doen.

Onder meer ROB-TV stelt zich kritisch op. Hoegaarden blokkeert al jaren de bouw van een windmolenpark langs de E40. Volgens burgemeester Taverniers zou Hoegaarden geen windgemeente maar een zonnegemeente zijn. Dat zou in een studie van de gemeente Vlaams-Brabant staan.

Ook op Twitter krijgt de burgemeester de wind vol op de neus.

Freek Verdonckt bijvoorbeeld, merkt op dat op veel gemeentegebouwen in Hoegaarden helemaal geen zonnepanelen liggen. De gemeente gaat dus landbouwgrond in nemen om zonnepanelen te leggen terwijl de evidente plaats om dat te doen, met name op het dak van de gebouwen, niet eens een optie lijkt te zijn. Burgemeester Taverniers is van CD&V signatuur, een partij die onder meer via Boerenbond een historische band heeft de landbouwers. Zijn partij heeft een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Hij is zelf ook verantwoordelijk voor landbouw. In zijn interview was dan ook een aarzeling merkbaar toen hij de burgemeester het had over landbouwgrond. Hij hertaalde dat al snel naar grond waar zonnepanelen mogen geplaatst worden.
In zijn bio noemt Freek Verdonckt zich “”passionate about farming & farmland birds” en hij is onder meer een voorvechter van de bescherming van de grauwe gors. In Vlaanderen zijn nog maar een veertigtal koppels over van die vogelsoort. Freek Verdonckt komt in dat verband met een tweede sterk argument. Het terrein in Outgaarden is een opmerkelijk akkervogelrijk plateau. Landbouwers en milieuverenigingen werken er samen om de grauwe gors en de nog zeldzamer kiekendief meer kansen te geven. Dat werk van jaren dreigt teniet te gaan door de plannen om er een zonnepark uit te bouwen.

Ook op Twitter ontwikkelde Manuel Sintubin een opmerkelijk draadje over de plannen van het gemeentebestuur in Hoegaarden. Manuel Sintubin is niet de eerste de beste. De man is geoloog en professor aan de KU Leuven. Hij is een expert en een van de meest invloedrijke denkers in verband met klimaatverandering en de uitbouw van een energieneutrale samenleving.

Manuel Sintubin benadrukt in zijn comments de ecologische waarde van het Outgaards plateau en de opmerkelijke inplanting van het energiepark, ver weg van eender welk gebouw. Voor deze internationaal gereputeerde expert is het vooral een symbooldossier dat kadert in de argumentatie om de windturbines in Hoegaarden tegen te houden.

Geef een reactie