150 kinderen in kansarmoede kunnen gratis naar wedstrijd van Red Flames

150 Leuvense kinderen uit aandachtsbuurten krijgen vrijdag de kans de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van de Red Flames tegen topland Noorwegen bij te wonen. Met die actie wil de Rode Duivels Fanclub Leuven (RDFL) de kinderen een onvergetelijke avond bezorgen en aandacht schenken aan de kinderarmoedeproblematiek.

De vorige voorzitster van de RDFL wilde graag een maatschappelijk project ondersteunen met de fanclub. De fanclub trakteert de kinderen en hun begeleiders niet alleen op een spannende voetbalavond, maar ook op een drankje en Belgium goodies. Samen met de buurtcentra van de stad Leuven, Home Start Domo en Buurtwerk ’t Lampeke wil de fanclub zo de problematiek rond kinderarmoede onder de aandacht brengen.

Leuven is de thuisbasis van het nationale vrouwenelftal en het EK fandorp was een groot succes in Leuven. De keuze om de Red Flames vurig aan te moedigen tijdens hun wedstrijd tegen Noorwegen lag voor de hand. De wedstrijd is heel belangrijk met het oog op de allereerste kwalificatie voor een WK. 

Burgemeester Mohamed Ridouani noemt het initiatief hartverwarmend. Kinderen moeten volgens hem kunnen geloven in een mooie toekomst ongeacht hun achtergrond of de mogelijkheden van thuis uit. In Leuven zijn er heel wat initiatieven gericht op kwetsbare gezinnen, in kinderopvang, onderwijs, buurtwerk, opvang en vrije tijd naast de ondersteuning die ze bieden via het OCMW.

Geef een reactie