Maatregelen voor veiliger schoolomgevingen in Scherpenheuvel-Zichem

Het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem heeft tijdens de zomervakantie stevig geïnvesteerd in een veilige herinrichting van de schoolomgevingen in Okselaar, Zichem, Testelt en Averbode.

De aanpassingen zijn het resultaat van overleg tussen schepen van Onderwijs Tony Van Cauwenbergh en de schooldirecties.

Volgens schepen van Openbare Werken Jan Boeckx zijn de ingrepen een op maat uitgewerkte mix van de invoering van fietsstraten en de invoering van éénrichtingsverkeer om extra ruimte aan fietsers en voetgangers te geven. Met bijkomende belijning, markeringen en signalisatie krijgen fietsers en voetgangers een duidelijke plaats in het verkeer.

De maatregelen gaan in vanaf 1 september maar allicht zullen nogal wat mensen tijd nodig hebben om te wennen aan de verbeterde en verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes. Vooral in Zichem is de nieuwe inrichting nogal ingrijpend.

Aan zo’n project hangt uiteraard een kostenplaatje maar dat lijkt nogal mee te vallen voor de stad zelf.

De provincie ondersteunde de stad en de scholen bij de opmaak van een knelpuntenanalyse en een integraal maatregelenpakket dat verder reikt dan de eigenlijke schoolomgeving. Ook de routes die leiden naar de school werden meegenomen. De Vlaamse overheid subsidieert enkele kleinere ingrepen, zoals verkeerssignalisatie en wegmarkeringen in een straal van 100 meter rond de schooltoegang.

Burgemeester Claes maakt het rekensommetje. De totale kostprijs van de werken bedraagt 170.000 euro, waarvan 80 %  wordt gedragen door de provincie en 10 % door de Vlaamse Overheid.

Volgend jaar staan ook de andere schoolomgevingen op het grondgebied gepland.

De ouders en leerlingen van de scholen werden voor het einde van het schooljaar geïnformeerd via de schooldirecties, omwonenden werden via een bewonersbrief en Hoplr geïnformeerd.

De nieuwe situatie in Zichem

In Zichem wordt éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen verplicht in volgende straten:

  • Kapitein M. Cuypersstraat tussen Oranjestraat en Markt
  • Pater Beckxstraat
  • Oranjestraat tussen Kapitein Modest Cuypersstraat en Kranenburgstraat
  • Veststraat tussen Kapitein Modest Cuypersstraat en Kranenburgstraat

Het éénrichtingsverkeer in de Hondenstraat, Burchtstraat en de Markt blijft ongewijzigd.

Het éénrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers. Er werden onderborden M12 en M 18 aangebracht.

De Kapitein Modest Cuypersstraat, de Markt (uitgezonderd het stukje N212), de Pater Beckxstraat, de Burchtstraat, de Oranjestraat, de Hondenstraat en de Kranenburgstraat tussen de Veststraat en de N212 krijgen het statuut van fietsstraat.

De nieuwe situatie in Okselaar

De Pastoor Brissacstraat vanaf de kerk tot het kruispunt met de Tessenderlobaan krijgt het statuut van fietsstraat. Er werden groene vakken aangebracht met het woord “school” aan de fietsingang van de school “Ons Wereldje”, aan het kruispunt met de Brabantsebaan en aan het kruispunt met de Tessenderlobaan.

Het verkeer in de Pastoor Brissacstraat krijgt voorrang ten opzichte van het kruisende verkeer in de Brabantsebaan en de Tessenderlobaan.

Op het kruispunt van de Pastoor Brissacstraat en de Tessenderlobaan staan oplichtende stopborden. Die verplichten de bestuurders op de Tessenderlobaan om hun voertuig volledig tot stilstand te laten komen.

De situatie in Averbode

De Boonstraat krijgt over de volledige lengte het statuut van fietsstraat en ze wordt ook volledig éénrichtingsverkeer. Aan de ingang van de school is een wegversmalling aangebracht.

Op de Herseltsesteenweg ter hoogte van de Boonstraat is een middengeleider ingericht om oversteken te vergemakkelijken.

De Testeltsesteenweg tussen de Herseltsebaan en de Zandstraat krijgt een variabele maximumsnelheid. Bij het begin en het einde van de schooldag wordt die maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Dat wordt geregeld met oplichtende verkeersborden.

Op het kruispunt van de Testeltsesteenweg en de Zandstraat is een groen vak met het woord “school” aangebracht.

De nieuwe situatie in Testelt

Hulst, Waterstraat en Teekbroek krijgen over de volledige lengte het statuut van fietsstraat. Teekbroek wordt tussen Hulst en Hoevebeemden eenrichtingsverkeer. Aan de parking van de school zijn biggenruggen aangebracht.
Het eenrichtingsverkeeer naar het woonzorgcentrum wordt omgedraaid. Dat zorgt ervoor dat kinderen aan de veilige kant van de straat kunnen uitstappen.

Er werd een bruggetje geïnstalleerd over de beek in de buurt van de school. Dat maakt een veiliger fietsverbinding naar de school mogelijk.

Voor kinderen die de bus naar een andere school nemen werd een extra fietsbeugel en oversteekplaatsen voorzien aan het bushokje op Plaats-Vondel.

Geef een reactie