Leuven koopt kasteelpark de Bunswyck en stelt de site van 7,5 HA open vanaf 2024

Het stadsbestuur van Leuven heeft het kasteelpark de Bunswyck aangekocht. Het kasteelpark ligt op de flank van de Predikherenberg, die samen met Trolieberg en de Loberg de getuigenheuvels vormen tussen de Diestse- en de Tiensesteenweg. De oppervlakte bedraagt liefst 7,5 hectare, dat is ongeveer drie keer zo groot als het huidige stadspark of 7 keer zo groot als het park op Keizersberg. Het park gaat in 2024 open voor het publiek.

De site heeft een bijzonder sfeer. Aan de buitenzijde staan veel oude, grote en gezonde bomen. Centraal liggen vooral weides en een boomgaard. Boven op de heuvel heb je een mooi panoramisch uitzicht op de Dijlevallei.

Het huidige park was initieel een jachtdomein. In de 19de eeuw werd er klei ontgonnen. De adellijke familie de Bunswyck koopt de site en zij bouwen er een kasteel. In 1937 koopt de familie Hottat-Hennau het ganse domein over. Zij hadden een textielimperium uitgebouwd met de Leuvense breigoedfabriek Fabota. De nieuwe eigenaars zullen tijdens het interbellum het kasteel verbouwen zoals we het vandaag kennen. In 2021 wordt de site beschermd als cultuurhistorisch landschap. Het lokale bestuur heeft het domein nu aangekocht en zal er een aantal dringende instandhoudingswerken uitvoeren. Ondertussen wordt een langetermijnvisie ontwikkeld voor de site. Het park gaat open voor het publiek in de loop van 2024.

Geef een reactie