Onafhankelijk raadslid Boudry vraagt dat lokaal bestuur Charter Werftransport ondertekent

De dorpskern van Scherpenheuvel is momenteel, en eigenlijk al een paar jaren, een grote werf. Op verschillende plaatsen in het centrum worden grote nieuwbouwcomplexen neergepoot en dat brengt nogal wat zwaar vrachtwagenverkeer met zich mee. Het is overigens nog lang niet gedaan met die projectontwikkeling. Wie het nieuwe RUP voor het centrum van Scherpenheuvel goed gelezen heeft weet dat er nog wel wat grote werven staan aan te komen.

Het centrum van de stad is klein en in dat centrum zijn ook een paar schooltjes geconcentreerd. Zwaar vrachtverkeer en schooltjes, het is een delicate situatie. Zeker als dat verkeer ook tijdens de begin- en einduren van de scholen ongestoord kan doorgaan.

Onafhankelijk gemeenteraadslid Pieter Boudry vraagt vandaag in een persmededeling dat het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem het Charter Werftransport zou ondertekenen. Dat charter moet de verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen verhogen.

Boudry vreest dat de grote werven die nog gepland zijn, een pijnpunt zullen blijven. Die werven resulteren in permanent werfverkeer waarbij zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen maandenlang door het centrum van Scherpenheuvel en de deelgemeentes denderen. Dit gebeurt ook op momenten dat de kinderen naar school gaan, te voet of met de fiets. Omdat er niet altijd een gescheiden fietspad is, moeten de kinderen zich soms tussen de auto’s en het vrachtverkeer begeven. Dit kan volgens Pieter Boudry tot gevaarlijke situaties leiden, want vrachtwagens, hoe voorzichtig ze ook zouden zijn, hebben een dode hoek waardoor ze kleine fietsertjes niet altijd kunnen opmerken. Boudry wijst erop dat de straten smal zijn en het vrachtverkeer heeft er soms moeite om overal gedraaid te raken. Vandaar ook de schade die geregeld te zien is, bijvoorbeeld aan het centraal rond punt in Scherpenheuvel of in de bocht van de Prattenborgstraat.

Volgens het onafhankelijk raadslid werden soms sommige straten ook onaangekondigd afgesloten waardoor kinderen hun normale route plots niet meer konden volgen. Pieter Boudry constateert dat ouders hun kinderen vaker met de auto naar school brengen, waardoor het net voor of na schooltijd zeer druk is in het centrum. Dit leidt tot files aan de rotonde.

Volgens Boudry zou de ondertekening van het Charter Werftransport toelaten om in dialoog te gaan met aannemers en scholen om het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aan te pakken. Boudry wijst er verder op dat niet alleen de ondertekening van het charter belangrijk is. Ook de controle van de naleving ervan door de politie is een noodzaak.

Je kan hier een filmpje bekijken over de situatie in Kortrijk. Daar starten meer dan 100 werven en er is een Charter Werftransport ondertekend door alle betrokken partijen.

De doelstellingen van dit charter:

1. Iemand in de rol van aanspreekpunt van Scherpenheuvel-Zichem kan actief communiceren met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. Samen wordt gezocht naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.

2. Geen werftransport met tractoren in de bebouwde kom en de schoolomgevingen, indien dit kan worden vermeden.

3. Geen werftransport voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen.

4. Het werftransport maakt zoveel mogelijk gebruik van het hoger wegennet.

5. Er worden inspanningen gedaan om de werfroutes proper te houden.

6. De ladingen worden afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven.

2 comments

 • Brubaker alias

  Charters ondertekenen door een geselecteerd groepje (burgemeester/Schepen/politie/etc) is één ding. Handhaving is een andere ding! (ik verwijs naar het save-charter)
  Het grootste gevaar voor weggebruikers (voetgangers, fietsers, mindervaliden, automobilisten etc.) is het innemen van parkeerplaatsen, voetpaden, etc. voor werven door steigers, kranen, liften, hoogtewerkers, werfafsluitingen, werfketen of toiletten, big bags, werfcontainers, betonmolens en om zeker niet te vergeten het op en af rijden van werf verkeer!
  Om de langdurige en soms gevaarlijke ingebruikname van het openbaar domein te vermijden kan de gemeente een werf taks in het leven roepen aangepast aan het werfverkeer. Heb je al gezien hoeveel parkeerplaatsen in de stad continu zijn bezet door tijdelijke parkeerverboden voor werven. al dan niet met onduidelijke verkeersborden. Ook tijdens het weekend!
  Met een goed uitgewerkte werf taks (aantal m3 en tijdslimiet) worden bouwheren en aannemers aangemoedigd om niet meer ruimte in te nemen dan noodzakelijk en worden ze ertoe aangezet de inname in oppervlakte en duur zoveel mogelijk te beperken. Werven op het openbaar domein zorgen immers voor (verkeer)hinder voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en/of personenwagens met soms gevaarlijke toestanden en voor doorstromingshinder’. Een financiële prikkel (werf taks) kan nuttig zijn om de inname in oppervlakte en duur zoveel mogelijk te beperken en op die manier mee te zorgen voor Minder Hinder maar ook de veiligheid van weggebruikers verhogen.
  Hopelijk zal de stad in het bestek dat in opmaak is voor de constructie van het toekomstig stadhuis en gemeenteplein een duidelijke afdwingende clausule met de aannemers worden opgenomen die een garantie inhoudt om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen en een minimale verkeershinder garandeert. Ook hier zal moeten gehandhaafd worden en dat de afspraken in de praktijk ook elke dag worden gevolgd!
  Meestal is er nergens een toelatingsakte (vergunning) van het stad zichtbaar aanwezig op de werfafsluiting en kan de politie ingeval van problemen (verlichting ontbreekt, etc.) de bouwheer/werfverantwoordelijke niet bereiken waardoor een acuut gevaar blijft bestaan.
  Wie controleert de afgeleverde vergunning van inname openbaar domein voor wat betreft het in gebruik nemen van aantal m3 en tijdsspanne vergunning? Politie of stadsdiensten?
  Schepen van ruimtelijke ordening hier is voor u nog werk aan de winkel!
  Misschien ken het charter kerntransport een eerste stap in de goede richting zijn!

 • Een ramp … Inderdaad gevaarlijke situaties op de N19 tussen Scherpenheuvel en Diest… bijvoorbeeld.. Is dat ech nodig al die appartement gebouwen in het centrum van (boerengat) charmante basiliekstaat Scherpenheuvel?… Ik merk dat de stad verlies zijn charme met al die ‘modernisering’…. Touristen minder… Niemand is geïnteresseerd een deze moderne lelijke gebouwen… Ja kassa kassa voor iemand… Nico? Manuel?

Geef een reactie