Natuurpunt Leuven koopt Wijgmaalhoeve en 4 HA grond

Natuurpunt Leuven kon recent een groot stuk natuur en een hoeve aankopen in Wijgmaal nabij Leuven. Het gebouw wordt herbestemd om mensen dichter bij de natuur te brengen.

Door de aankoop krijgt het natuurreservaat Wijgmaalbroek een uitbreiding met 4 hectare. Onder meer de zeldzame kamsalamander en grote weerschijnvlinder krijgen hier een plaats. Het beheer van de site zal in samenwerking met een plaatselijke landbouwer gebeuren. Hij zal niet meer mesten en zal in de zomer maaien. Daarna komen de koeien terug op de weide. Dat moet een meer robuuste en biodiverse natuur aan de Dijle opleveren.

Lies Van Meerbeek die de SNU!T werking rond jeugd en natuur trekt in Leuven weet dat de eerste natuurbelevingsdagen met twee scholen ondertussen al zijn ingepland. Ook een aantal bedrijven komen graag teambuilden in de natuur. Ze kunnen eerst werken op de site en achteraf rustig genieten in de hoeve. Verder wordt er ook gedacht aan een onthaalruimte voor bezoekers aan het Wijgmaalbroek met een ontmoetingsplaats waar je iets kan drinken.

Natuur.huis Wijgmaal

Natuurpunt Leuven was al langer op zoek naar een gebouw om haar werking verder uit te bouwen. Met het Natuur.huis in Wijgmaal hebben ze die stek gevonden. Volgens Willem Laermans, co-voorzitter van Natuurpunt Leuven, was de steun van de stad Leuven erg belangrijk. Zonder hen zou het niet gelukt zijn.

De aankoop van de weilanden en hoeve gebeurt met steun van de Vlaamse overheid en van de Stad Leuven. Toch blijft er nog een bedrag van 140.000 euro over dat ze bij Natuurpunt moeten rond krijgen. Hiervoor rekenen ze op sympathisanten en donateurs. Ze nodigen hen uit om het project te komen ontdekken op 5 maart vanaf 10 uur met een gegidste wandeling in het Wijgmaalbroek en een bezoek aan de hoeve.

Onder het waakzame oog van André

Natuurpunt zal de hoeve langzaam in gebruik nemen onder het waakzame oog van André. Hij is de boer op rust die hier het merendeel van zijn leven doorbracht. Hij blijft wonen in de hoeve.

One comment

  • briers ghislain

    De vraag is : waar haalt natuurpunt het geld om al die gebieden aan te kopen . Bij mijn weten hebben ze geen enkele commerciële activiteit .Dus is het met subsidiegeld . of met andere woorden , een zeer dure hobby van een groepje betweters op de kap van de belastingbetaler .

Geef een reactie