Energie uit water, lucht, bodem en zon kan Marie Thumas site klimaatneutraal verwarmen

De gemeenteraadsvergadering in Leuven bespreekt op maandag 27 februari het dossier van warmtebedrijf Vaartwarmte BV. Dat is een bijzonder innovatief energieconcept dat de hele omgeving klimaatneutraal kan verwarmen op basis van aquathermie, geothermie en zonne-energie.

Op de site van de oude conservenfabriek Marie Thumas aan de Leuvense Vaart hebben stad Leuven, Revive, Kelvin Solutions en ECoOB afgelopen zomer de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van een warmtenet waarbij aquathermie, geothermie en zonne-energie slim gecombineerd worden. De energie uit water, bodem, lucht en zon moet ervoor zorgen dat de hele omgeving klimaatneutraal verwarmd en gekoeld kan worden. Stad Leuven wordt samen met private ontwikkelaars van hernieuwbare energieprojecten en burgercoöperatie ECoOB mede-eigenaar van het warmtebedrijf Vaartwarmte bv dat het innovatieve energieconcept zal uitvoeren.

De vennootschap Vaartwarmte bv werd opgericht door Kelvin Solutions. Stad Leuven en ECoOB stappen nu als partner in in het warmtebedrijf. Via ECoOB kunnen Leuvenaars mee participeren en een graantje meepikken. Dat creëert draagvlak voor de energietransitie. De stad heeft in het warmtebedrijf een rol te spelen als beheerder van het openbaar domein en kan zo de zaken mee laten vooruit gaan. Dankzij een optieovereenkomst loopt de stad Leuven geen ontwikkelingsrisico en stapt ze pas in als het rendement van het project zeker en gekend is.

Potentieel voor de rest van de stad

Volgens schepen in Leuven David Dessers is de uitrol van warmtenetten en collectieve groene warmteprojecten cruciaal om de ambities op vlak van klimaat waar te maken. De energie die nodig is, moet de stad volgens hem maximaal hernieuwbaar én lokaal produceren. Dat maakt Leuven meer energie-onafhankelijk en het zorgt er bovendien voor dat de investeringen in energie in de eerste plaats lokaal opbrengen. Het warmtenet wordt trouwens zo ontworpen dat het kan uitbreiden naar de omgeving van de Vaart en als energiehub kan dienen om de hele omgeving te verduurzamen.

Energiecoöperatie ECoOB kan op dezelfde manier als stad Leuven participeren in de vennootschap. Het gezamenlijk percentage voor participatie van de burgercoöperatie en de stad Leuven in Vaartwarmte bv bedraagt 30%.

Geef een reactie