Heraanleg Brusselsestraat in Leuven zal tot september 2023 duren

In Leuven starten ze op dinsdag 19 april met de heraanleg van de Brusselsestraat tussen de Blauwe Hoek en de Brusselsesteenweg. Er komt gescheiden riolering die regen- en afvalwater apart afvoert. De rijbaan en de voetpaden worden vernieuwd en er komen groenvakken met bomen. De werken starten op de rotonde aan de Blauwe Hoek. Die wordt afgesloten vanaf 19 april tot eind juni.

De werken in de rest van de straat verlopen in verschillende fases. De volledige heraanleg zal duren tot september 2023.

Met de werken in de Brusselsestraat start de volgende grote fase in de heraanleg van verschillende straten in de benedenstad. Eerder waren de Mechelsestraat, Voorzorgstraat, Ierse-Predikherenstraat, Noormannenstraat, Monseigneur Van Waeyenberghlaan en de Heilige-Geeststraat aan de beurt.
Ook in die straten kwam er een nieuwe, gescheiden riolering die regenwater en afvalwater apart afvoert en meer ruimte voor ontharding en vergroening. Na de heraanleg van de Brusselsestraat volgen ook de Minderbroedersstraat, Kapucijnenvoer, Grasmushof, Tervuursestraat en de Kaboutermannenstraat nog.

Verkeersremmende maatregelen

Uit het participatietraject met bewoners van de Brusselsestraat bleek dat er nood is aan verkeersremmende maatregelen en meer groen in de straat. De stad maakt de zone 30 duidelijker door een smallere rijbaan en asverschuivingen die het verkeer afremmen. Nieuwe bomen en groenvakken accenturen de asverschuivingen.

De stad testte de afgelopen maanden Berlijnse kussens uit, een soort kleine verhogingen in het midden van de rijbaan. Die remmen autoverkeer af terwijl fietsers weinig hinder ondervinden. De Berlijnse kussens keren terug na de heraanleg. Daarnaast komen er bredere voetpaden: 1,5 meter of breder waar het kan, op sommige plaatsen iets smaller omdat de straatbreedte te smal is.

Fietsers krijgen een duidelijke plaats door fietssuggestiestroken. De Brusselsestraat is te smal om volwaardige fietspaden aan te leggen. Ter hoogte van de kruising met de op- en afrit van de ring komen wel volwaardige fietspaden, daar is de straat breder.

Veiligere schoolomgeving en toegankelijke bushaltes

Het stadsbestuur bekeek in samenspraak met de school hoe de schoolomgeving veiliger kan worden. Er komen bredere voetpaden ter hoogte van de school, een veiligere aansluiting op de bushaltes en een nieuwe oversteekplaats. Berlijnse kussens remmen ook hier het verkeer af dat de schoolomgeving nadert.

In samenspraak met De Lijn vormt de stad de bushaltes om tot verhoogde en toegankelijkere bushaltes met bushokjes. Zo wordt het op- en afstappen comfortabeler voor reizigers. Bussen stoppen voortaan op de rijbaan en er komt een inhaalverbod voor auto’s door een doorgetrokken lijn op de rijbaan.

Rotonde Blauwe Hoek

De rotonde aan Blauwe Hoek – op de kruising met de Riddersstraat en de Goudsbloemstraat – wordt overzichtelijker en veiliger voor voetgangers, fietsers, bussen en auto’s. De parkeerplaatsen op de rotonde verdwijnen omdat het in- en uitrijden in combinatie met verkeer op de rotonde onveilig is. Waar het kan, vervangt de stad zoveel mogelijk verharding door groen zodat er meer regenwater in de grond kan dringen. De boom op de rotonde blijft behouden en krijgt meer ruimte om te groeien.

Je ziet hieronder een beeld van de Blauwe Hoek in zijn huidige toestand en de Blauwe Hoek na de heraanleg.

Goudsbloemstraat en Ierse-Predikherenstraat

Samen met de Brusselsestraat pakt de stad ook de Goudsbloemstraat en het tweede gedeelte van de Ierse-Predikherenstraat aan. De Goudsbloemstraat wordt een fietsstraat, net zoals de Riddersstraat en de Heilige-Geeststraat. Zo kunnen fietsers in de toekomst via een aaneengesloten lint van fietsstraten vanaf de Vaartkom, dwars door de stad, naar de Tervuursevest rijden.

Verkeersmaatregelen tijdens de werken

Omdat de straat volledig opengebroken wordt, zal er ook verkeershinder zijn. De minderhindercoördinator van de stad werkte verschillende faseringen uit om die hinder zoveel mogelijk te beperken. Auto’s, bussen en fietsers volgen een omleiding. Voetgangers en fietsers die afstappen, kunnen de werfzone passeren via een afgebakende route.

Tijdens de eerste fase van de werken is alleen de rotonde aan Blauwe Hoek afgesloten. Auto’s rijden om via de Tessenstraat, Donkerstraat en de Den Boschsingel. Handelaars die door de werken leveringen niet tot aan hun zaak kunnen brengen, kunnen via de Goudsbloemstraat tot aan de werfzone rijden. Van daaruit kunnen ze met steekkarretjes laden en lossen.

Signalisatieborden leiden fietsers zo kort mogelijk rond de werfzone.

Buslijnen 351, 352 en 358 rijden om via de Petermannenstraat, Donkersstraat en Den Boschsingel. Daardoor bedienen deze lijnen de haltes ‘Brusselsepoort’, ‘Goudsbloemstraat’, ‘Sint-Jacobsplein’ en ‘Sint-Rafaëlkliniek’ niet tijdens de werken. Alternatieve haltes voor lijnen 351, 352 en 358 zijn ‘Delvauxwijk’, ‘Mechelsepoort’ en ‘Wijnpers’. De bediening van de haltes aan het Sint-Jacobsplein en de Sint-Rafaëlkliniek gebeurt wel nog steeds door alle andere lijnen die daar passeren.

Op de webpagina www.leuven.be/wegenwerken kan je het verloop van de werken volgen. Als alle werken volgens plan verlopen, zijn ze klaar in september 2023.  

Geef een reactie