Het Depot krijgt Domo gebouw erbij om nachtcultuurtempel uit te bouwen

In september vorig jaar besliste het stadsbestuur van Leuven om het gebouw van Domo Meubelen in de Bondgenotenlaan aan te kopen. De stad sluit nu met muziekcentrum Het Depot een samenwerkings- en een erfpachtovereenkomst af voor de invulling, de uitbating en de verbouwing van het pand. Beide overeenkomsten komen eind deze maand op de gemeenteraad.

Schepen van cultuur Bert Cornillie heeft de voorbije maanden overlegd met de verantwoordelijken van Het Depot. Het is de bedoeling dat Het Depot het totaalcomplex van het huidige Depotgebouw en het pand van Domo uitbouwt tot een eigentijdse en bruisende locatie en een nieuwe trekpleister voor de Leuvense regio en Vlaanderen. Door de uitbreiding kan Het Depot nog sterker focussen op muziekbeleving, en op vorming en begeleiding van artiesten en nieuw talent. Bovendien krijgt het muziekcentrum de kans om de nachtcultuurpijler uit te bouwen tot een volwaardig onderdeel van zijn werking.

De stad sluit een erfpachtovereenkomst voor 35 jaar af met Het Depot, dat de verbouwing ter waarde van minstens 5 miljoen euro zal financieren. Op die manier krijgt zowel Het Depot als de stad voldoende zekerheid. Het Depot kan voor lange tijd activiteiten organiseren, en de stad wordt eigenaar van een compleet gerenoveerd pand. Het Depot heeft zich bovendien geëngageerd om samen te werken met de brede Leuvense muziekscene en waar mogelijk in te spelen op de culturele ruimtenoden in de stad.

Directeur van Het Depot Mike Naert vindt de overeenkomst een geweldige opportuniteit voor beide partijen. Het Depot was al lang op zoek naar extra ruimte om de nachtcultuurpijler stevig uit te bouwen, want de nood is daar zeer hoog. Het is vooral daar dat ze bij Het Depot de samenwerking met communities gaan opzoeken, net zoals dat gebeurt bij de clubavonden in de Manhattan. Het Depot zal zelf de financiering van de verbouwingen op zich nemen. Ze evolueren naar een gemengd uitbatingsmodel met nachtcultuur en extra atelierruimte voor muzikanten maar ook een ruimere eventwerking. Dag en nacht leven in de brouwerij dus, als het project is afgerond.

Geef een reactie