Housing First als oplossing voor langdurig daklozen in Leuven

In Leuven zijn 466 mensen geregistreerd als thuis- of dakloos. De stad wil dat nu aanpakken met het project 10×1. Het uitgangspunt is dat een thuis- of dakloze eerst over een woonoplossing moet beschikken en dat de begeleiding pas daarna start.

In 2020 bracht het stadsbestuur van Leuven de dak- en thuisloze mensen in de stad in kaart. Een jaar later, startte Leuven een actieplan dak- en thuisloosheid. Het zwaartepunt van dit plan ligt op de effectieve ontwikkeling van een woonoplossingen en dat project is gebaseerd op het principe dat iedereen recht op wonen heeft.

Housing First speelt daarin een belangrijke rol. Dat betekent dat er eerst een woning gezocht wordt voor wie langdurig dakloos is. Van daaruit wordt de begeleiding op maat opgestart. De Leuvense coöperatieve vennootschap de Valkerij, een erkende sociale onderneming, bouwt de komende tien jaar minstens tien kwaliteitsvolle kleine Housing First-woningen. De Valkerij werd in feite een dertigtal jaar geleden al opgericht om kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting te creëren voor sociale organisaties. Met het nieuw project ’10×1’ wil de organisatie de komende tien jaar minstens tien kwaliteitsvolle kleine woningen realiseren voor het doelpubliek van Housing First in Leuven.

Van de 466 volwassen dak- of thuisloze personen in de stad waren 62 mensen op het moment van de telling al meerdere jaren dakloos en zij kampten ook met een psychische problematiek of verslaving. Specifiek voor hen startten ze in Leuven een Housing First-werking op. Die biedt mensen allereerst een stabiele woonst aan en vervolgens een alomvattende begeleiding op maat. Het doel is om ieder jaar voor minstens vijf personen een Housing First-traject op te starten. Een multidisciplinair team met verschillende partners uit de welzijns- en gezondheidssector neemt de begeleiding op zich. Maar het is een uitdaging om voor elk persoon die een traject start ook een gepast woning te vinden. Dat probleem moet onder meer de Valkerij oplossen.

Sterk partnerschap
Om het ‘10×1’-project tot een goed einde te brengen gaat de Valkerij samenwerken met Housing First Leuven, architectenbureau DMOA, stad Leuven en AG Stadsontwikkeling Leuven. Elke partner staat vanuit zijn eigen deskundigheid in voor een onderdeel van het project. Zo ontwerpt DMOA de kwaliteitsvolle en duurzame woningen en neemt Housing First Leuven de begeleiding van de toekomstige bewoners op zich.

Ook stad Leuven en AG Stadsontwikkeling Leuven nemen een belangrijke rol op in het partnerschap. Zij stellen onder andere gronden ter beschikking, verzekeren de aansluiting op de nutsvoorzieningen en zorgen voor inhoudelijke ondersteuning.

Nieuwe coöperanten

De financiering van het project gebeurt subsidies maar ook met het kapitaal dat ze bij de Valkerij verzamelen via de aandeelhouders. Ze zijn overigens ook op zoek naar nieuwe aandeelhouders die met hun bijdrage het project mee tot een goed einde willen brengen. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met de Valkerij.

De website van de Valkerij: https://www.cvvalkerij.be/

2 comments

  • ondertussen , ten gevolge van de absurde energie-non-politiek , dreigen er een hoop andere mensen dakloos te worden . opnieuw voor betaalbare energie en plaatselijk betaalbaar produceren , zal meer zoden aan de dijk zetten als nog eens een gesubsideeerde vzw . Maar daar halen politiekers en gutmenschen geen krantekoppen mee .

  • Voor de migranten 35.000 plaatsen, voor belgische dakloze, waarvan waarschijnlijk de helft buitenlander nig, 5 personen, om misselijk van te worden, 2024 wordt revolutie!

Geef een reactie