Mobiliteitsplan weert sluipverkeer in Kessel-Lo | meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Volgende maandag 28 augustus 2023 start het nieuwe mobiliteitsplan voor Kessel-Lo in. Dat moet onder meer het sluipverkeer uit de woonwijken weghalen.

Het mobiliteitsplan kwam tot stand na een participatietraject waarbij de inwoners van Kessel-Lo op verschillende momenten voorstellen konden doen om de levenskwaliteit en mobiliteit te verbeteren. De komende weken wordt de invoering van het plan strak gemonitord.

Uit een reeks bevragingen kwam duidelijk naar voren dat mensen graag in Kessel-Lo wonen maar dat er heel wat sluipverkeer is dat bovendien vaak te snel rijdt. Metingen bevestigen dat. Verschillende bewoners uiten verder hun bezorgdheid dat voetgangers en fietsers zich niet overal veilig kunnen verplaatsen. Vorig jaar al werd in de deelgemeenten van Leuven een zone 30 ingevoerd. Het mobiliteitsplan is een nieuwe belangrijke stap om het sluipverkeer in de woonwijken te weren. Het plan doet ook verschillende fietsroutes beter op elkaar aansluiten, het voetgangersnetwerk verbetert en de doorstroming van het openbaar vervoer wordt efficiënter.

Na de invoering van het plan zal er meer ruimte zijn om te wandelen en te spelen op straat. Er wordt ook meer groen gecreëerd en er komen meer ontmoetingsplekken. Het stadsbestuur neemt maatregelen om de inwoners en bezoekers te stimuleren om hun verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te doen of gebruik te maken van deelmobiliteit.

Concrete aanpassingen in de wijken

​Er komt een knip aan de Wilselsesteenweg ter hoogte van de rotonde met de Bergstraat. Dat moet het sluipverkeer daar weg halen. Het smalle deel van de Wilselsesteenweg, tussen de Domeinlaan en de Bergstraat, legde de stad ondertussen aan als woonerf. Dit komt de verkeersveiligheid en woonkwaliteit ten goede. De Sparrenboslaan wordt eenrichtingsverkeer van Rietgors tot de Domeinstraat.

De omgeving tussen het provinciedomein en de Diestsesteenweg heeft bijzonder veel last van sluipverkeer. Daarom voert de stad een samenhangend pakket van knips en wijzigingen van de rijrichting door. Door de aangepaste circulatie wordt het een pak minder interessant voor doorgaand autoverkeer om via deze woonstraten te rijden.

In de omgeving van de Centrale Werkplaatsen wordt de Opvoedingsstraat een eenrichtingsstraat voor auto’s van de Smidsestraat richting de Cristianlaan, zodat het er veiliger wordt voor fietsers. De Richard Valvekensstraat wordt eenrichtingsverkeer in de richting van de Diestsesteenweg.

In het oosten van Kessel-Lo zullen het Wimmershof, de Kapellekensweg, de Kamperfoelieweg en de Bovenloweg enkel nog toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers, wagens van bewoners en hun bezoekers en landbouwvoertuigen. Het Wimmershof wordt samen met de Kapellekensweg en de Kamperfoelieweg omgevormd tot een voorbehouden weg om het verkeersluwe karakter van dit gebied te benadrukken.

Aan het Michottepark komt een autoluwe lus met een aantal knips tussen de Koning Albertlaan en de Platte Lostraat. De rijrichting in de August Vermeylenlaan en de Jan Vandeveldelaan wordt gewijzigd en er komen knips aan de kruising van de Platte Lostraat met de Guido Gezellelaan, Jan Vandeveldelaan, August Vermeylenlaan en Ontvoogdingstraat. Omdat de rijrichting van verschillende straten verandert, verandert ook de parkeerrichting. De stad vraagt automobilisten om er de eerste dagen rekening mee te houden dat de inrichting van de straat misschien nog niet aangepast is.
Vanaf 28 augustus zijn er bovendien in veel straten nieuwe voorrangsregels van kracht: het verkeer op de hoofdroutes voor fietsers krijgt voorrang op het verkeer van de zijstraten. Dat is bijvoorbeeld zo voor de fietsroute in de Willem Coosemansstraat, de Korbeek-Losestraat en de Oudebaan. Bij oversteken waar fietsers momenteel voorrang moeten verlenen, wordt de fietsroute de voorrangsweg. Op sommige plaatsen moet de stad daarvoor het kruispunt met de zijstraten heraanleggen en zullen de voorrangsmaatregelen pas na de werken van kracht zijn. Dat is onder meer het geval aan het kruispunt van het Locomotievenpad en de Werkhuizenstraat.
In sommige straten komen er snelheidsremmers, zoals wegversmallingen, fietssuggestiestroken of plantvakken. Die zijn nodig om het straatbeeld af te stemmen op de maximale snelheid van 30 km per uur of om de gewijzigde situatie te accentueren en de verkeersveiligheid te verhogen. Soms veranderen die maatregelen de parkeersituatie in de straat. Om de parkeervakken duidelijk af te schermen, komen er bakken. ​ De stad zorgt voor groenaanplanting in de bak en gaat de inwoners stimuleren om de verzorging van zo’n bak op zich te nemen. Dergelijke aanpassingen vragen wat meer tijd. Afhankelijk van de maatregelen worden ze uitgevoerd vanaf augustus 2023 of in het voorjaar van 2024.

Ingrepen op langere termijn

​Naast de ingrepen die ingaan op 28 augustus plant het stadsbestuur ook nog ingrepen op de langere termijn. Er komen onder meer een uitgebreid, veilig en comfortabel voetgangersnetwerk met de heraanleg van een aantal voetpaden. Om verplaatsingen met de fiets verder te stimuleren, investeert de stad in een sterk vertakt fietsnetwerk van rechtstreekse fietsverbindingen tussen verschillende voorzieningen, fietssnelwegen en recreatieve fietspaden.

Op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is, breidt de stad de blauwe zone uit vanaf 23 oktober. In een blauwe zone kunnen bezoekers met een parkeerschijf slechts een beperkte tijd op straat parkeren. Zo voorkomt men dat werknemers, studenten of pendelaars langdurig in woonstraten parkeren. Bewoners die in de blauwe zone wonen, kunnen onbeperkt in de tijd parkeren met een bewonerskaart. De uitbreiding van de blauwe zone is voorzien in de straten tussen het Heuvelhof en het provinciedomein, een deel van de Desiré Mellaertsstraat, de Landbouwstraat, het tweede deel van de Willem Coosemansstraat, de Spaarstraat, de Prins Regentlaan en het tweede deel van de Koning Albertlaan.

De Koning Albertlaan krijgt in 2025 een nieuwe, grondige heraanleg met gescheiden fietspaden. Hiermee realiseert de stad de ontbrekende schakel voor fietsers tussen de Jan Vranckxweg en de fietspaden langs de spoorweg, zoals de fietstunnel en de fietsstraat Martelarenlaan.
Bovendien wordt de druk gebruikte Koning Albertlaan een stuk veiliger voor schoolgaande kinderen. Omdat de werken een grote impact zullen hebben op de mobiliteit in de buurt, verandert er op 28 augustus niet veel in de verkeerssituatie tussen de Diestse- en de Tiensesteenweg.
Tijdens de werken in de Koning Albertlaan worden de knips tussen de Koning Albertlaan en de Platte Lostraat tijdelijk verwijderd. Aan de verbinding tussen de Koetsweg en de Verenigingstraat komt er na afloop van de werken een verkeersfilter met een slimme camera. De Grensstraat zal dan enkel nog toegankelijk zijn voor de bewoners tussen de twee steenwegen.

3 comments

  • briers ghislain

    1 vraag word natuurlijk zorgvuldig vermeden : ligt het ” toenemende sluipverkeer ” niet aan het totaal gebrek aan inzicht bij diegenen die de infrastructuur moeten beheren en organiseren ?

    • Klopt… Maar Als iemand geen visie had of heeft… Het is dan gemakkelijk dan een bloembak hier en daar plaatsen
      … Trouwens die mensen rijden daar niet voor de fun maar omdat ze ergens daar moeten zijn!

  • Wat een soep…. waar kunnen we landen in Kessel lo met een helicopter????

Geef een reactie