Nieuwe woonwijk met 440 klimaatneutrale woningen in Leuven

Het stadsbestuur van Leuven gaat een klimaatneutrale woonwijk realiseren aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee. Dat gebeurt samen met AG Stadsontwikkeling Leuven, sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en KU Leuven.

Om het project verder uit te werken en de vergunningen aan te vragen, moesten nog 3,6 hectare aan resterende gronden verworven worden. Na lange onderhandelingen met de eigenaars en projectontwikkelaar ION is een akkoord gesloten over de aankoop van de gronden die nog in particuliere handen waren. Deze waren goed voor een investering van zo’n 7,9 miljoen euro.

De site aan de Sint-Jansbergsesteenweg is samen met de site aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal het laatste grote woonuitbreidingsgebied in Leuven. De ongeveer 9 hectare tussen de Tervuursesteenweg, de Celestijnenlaan, de Sint-Jansbergsesteenweg en de Groeneweg wordt een aangename bosrijke plek met in totaal een 440-tal woningen, waaronder een 220-tal sociale woningen, huisvesting voor onderzoekers van de KU Leuven en zo’n 35 betaalbare koopwoningen, en gemeenschapsvoorzieningen. Het masterplan, dat de krijtlijnen van dit project uitzet, werd eind 2020 voorgesteld.

Betaalbare koopwoningen
Naast het akkoord over de aankoop van de laatste gronden sloot AG Stadsontwikkeling Leuven ook een overeenkomst met projectontwikkelaar ION voor de bouw van zo’n 35 betaalbare koopwoningen. De woningen zullen verkocht worden, maar de grond blijft eigendom van de stad. Op die manier wordt de betaalbaarheid gegarandeerd. Om de woning ook op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de herverkoopprijs beperkt. AG Stadsontwikkeling Leuven bepaalt in een later stadium wie in aanmerking komt voor deze woningen.

Geef een reactie