Tag Archives: Ecowerf

Limburg.net en Ecowerf heropenen recyclageparken op 7 april onder strenge voorwaarden

Limburg.net en Ecowerf hebben toestemming gekregen om de recyclageparken onder strenge voorwaarden terug open te laten gaan. De opgelegde maatregelen rond social distancing en spreiding van de parkbezoeken kunnen voldoende gerespecteerd worden. Hierdoor zullen alle recyclageparken van Limburg.net, inbegrepen het park in Diest, en Ecowerf op dinsdag 7 april opnieuw opengaan, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Beperk uw parkbezoeken tot het hoogstnoodzakelijke

Hoewel de recyclageparken opnieuw openen op dinsdag 7 april roepen Limburg.net en Ecowerf iedereen op om enkel noodzakelijke verplaatsingen naar het recyclagepark te doen. De huis-aan-huis ophalingen gaan voorlopig gewoon door.

Indien van toepassing in uw gemeente kunnen pmd, papier en karton, tuinafval, … meegegeven worden met de huis-aan-huis ophaling. Ze worden beter niet naar het recyclagepark gebracht. Indien mogelijk kunnen bepaalde afvalsoorten ook thuis gestockeerd worden tot na de coronacrisis.
Breng je toch een bezoek aan het recyclagepark? Bereid dit dat goed voor zodat het bezoek zo kort en zo vlot mogelijk afgelegd kan worden.

Aantal bezoekers op het recyclagepark wordt beperkt

Om de social distancing te respecteren zal het aantal bezoekers dat wordt toegelaten in het recyclagepark, worden beperkt. Dit aantal is afhankelijk van de grootte van het park. Daarnaast vragen Limburg.net en Ecowerf om in de wagen te wachten en deze zo weinig mogelijk te verlaten. Hou ook zeker 1,5 meter afstand tot de parkwachters en andere bezoekers.
Kom zoveel mogelijk alleen naar het recyclagepark tenzij het noodzakelijk is omdat je anders het afval niet uit de auto en in de container kan deponeren. De recyclageparkwachters mogen niet helpen bij het uitladen van de wagen en zullen ook de zuil niet bedienen.

Slechts 1 bezoek elke 14 dagen en aangepaste openingsuren bij Limburg.net

Om de toestroom tot de recyclageparken te beperken wordt er bij Limburg.net slechts elke 14 dagen 1 bezoek per gezin toegelaten. Als je je vroeger terug aanmeldt op het recyclagepark zal de toegang geweigerd worden.
Ook de openingsuren van de recyclageparken worden terug op winteruur gezet. Dit betekent dat alle recyclageparken sluiten om 16 uur en op donderdag om 17 uur.

Mogelijk beperking van het aantal afvalstromen en tijdelijk geen verkoop

Het afleveren van asbest is voorlopig niet toegelaten op de recyclageparken. De andere afvalsoorten worden momenteel wel aanvaard. In functie van de beschikbare capaciteit bij de verwerkers is het echter wel mogelijk dat dit de komende dagen nog wijzigt.
Ook de verkoop van huisvuilzakken, compost, hakselhout en compostvaten en –bakken is tijdelijk niet toegelaten op de recyclageparken.

Negen gemeenten waaronder Scherpenheuvel-Zichem gaan gele papiercontainers gebruiken

De groene en grijze afvalcontainers van Ecowerf zijn al langer een vertrouwd beeld in de meeste dorpskernen van het Hageland maar in negen gemeenten waaronder Scherpenheuvel-Zichem komt er binnenkort een minder vertrouwd en fleurig exemplaar bij.

Inwoners van Boortmeerbeek, Tremelo, Haacht, Boutersem, Hoegaarden, Lubbeek, Keerbergen, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem gaan ook de gele papiercontainer van Ecowerf kunnen gebruiken. Dat heeft vooral voordelen bij harde wind en regen. Het papier zit netjes opgeborgen en wordt dus niet meer door de ganse straat geblazen. Voor het personeel van de intercommunale scheelt het een zere rug en voor de kost moet je het niet laten. Een container kost amper 10 euro per jaar en je bent verlost van het gepuzzel om je papier in een zelden passende doos te wurmen.

Het gebruik van de gele container is niet verplicht maar er worden wel geen dozen of andere recipiënten meer opgehaald. Je hebt dus de keuze, ofwel zeul je al je oud papier naar een van de recyclageparken, ofwel gebruik je de containers.

Ecowerf wijzigt het ritme van de papierophaling van driewekelijks naar maandelijks. Je kan uiteraard nog steeds je papier ook zelf naar de recyclageparken zeulen.

In 2022 wordt de gele container ook in Begijnendijk, Tienen en Bekkevoort in gebruik genomen.

Tielt-Winge blaast als enige gemeente in Oost-Brabant samenwerking met Interleuven op

De intergemeentelijke samenwerking Interleuven ondersteunt zowat alle gemeenten in Oost-Brabant bij een brede reeks taken en projecten. Tijdens de bijzondere algemene vergadering van woensdag 11 september hebben 29 gemeenten die samenwerking voor 18 jaar verlengd. Enkel Tielt-Winge stapt uit het samenwerkingsverband.

Breed aanbod van diensten

Interleuven geeft ondersteuning op het vlak van ondernemen (bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen), wonen (woonprojecten), gebouwen en infrastructuur (ontwerp en realisatie), slimme regio (GIS, regionaal digitaal loket kinderopvang, informatieveiligheid), omgeving (milieu, mobiliteit, handhaving en onroerend erfgoed) en bestuurlijke werking (preventie en welzijn van werknemers, noodplanning en regionale samenwerking). Interleuven bouwt momenteel ook het intergemeentelijk trainingscentrum voor de politiediensten in Goetsenhoven.

De 29 steden en gemeenten die wel in het samenwerkingsverband blijven zijn: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. De nieuwe termijn van 18 jaar gaat in op 10 november en loopt dus tot 10 november 2037.

Tielt-Winge zegt dus als enige gemeente de samenwerking op. Zij doen momenteel beroep op de preventiedienst van Interleuven, op begeleiding voor de noodplanning, op het digitaal loket kinderopvang en voor het opstellen van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan).

Voorzitter Interleuven betreurt beslissing

“Tielt-Winge doet minder beroep op onze diensten dan de andere gemeenten”, zegt voorzitter van Interleuven Hans Eyssen. “Op zich lijkt dit geen gegronde reden om uit te treden. Door uit te treden zal Tielt-Winge op termijn geen beroep meer kunnen doen op deze diensten, en ontneemt het zich de mogelijkheid om in de komende jaren nog andere dienstverlening te vragen. In de overgangsfase zal Tielt-Winge, als niet-vennoot, BTW moeten betalen op de diensten die nog verder lopen. Om deze redenen heeft de algemeen directeur en het managementteam van de gemeente trouwens geadviseerd om de deelneming aan Interleuven wel te verlengen. Wij betreuren de beslissing van Tielt-Winge en zijn er samen met het managementteam van de gemeenten van overtuigd dat dit niet in het voordeel van de gemeente is, maar ze hebben het recht om niet te verlengen”, zegt voorzitter Eyssen.

Volgens Hans Eyssen beschrijft het verlengingsdossier zeer uitgebreid welke diensten Interleuven aanbiedt aan de gemeenten. Die kiezen zelf op welke diensten zij beroep doen, en welke niet. De verdere deelneming brengt dus geen enkele verplichting mee voor de gemeente. “Voor sommige diensten bestaat er een alternatief in de privé-sector, voor andere niet”, aldus nog Hans Eyssen.

Vergelijkend onderzoek ontbreekt

Burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge argumenteert de beslissing om uit Interleuven te stappen vooral op basis van het ontbreken van een vergelijkend onderzoek over de verschillende beheersvormen die mogelijk zijn voor de dienstverlenende vereniging Interleuven. “Het is decretaal bepaald dat de verlenging van een dienstverlenende vereniging moet gebaseerd zijn op een vergelijkend onderzoek”, zegt de burgemeester. “Dat onderzoek is niet gebeurd. Het college van burgemeester en schepenen achtte het niet anders mogelijk dan de mandatering te agenderen op de gemeenteraad van 20 juni 2019, in de hoop dat er tegen dan aan de decretaal bepaalde voorwaarden zou tegemoet genomen zijn. Helaas bleek dat op de zitting niet voorhanden te zijn, zodat de gemeenteraad bij unanimiteit besloot om niet te kunnen verlengen.”

Managementteam Tielt-Winge is voorstander van verlenging samenwerking

Op 22 augustus was er een overleg tussen de algemeen directeur en het managementteam van Tielt-Winge en een delegatie van Interleuven. Zowel de algemeen directeur als het managementteam hebben zich vreemd genoeg uitgesproken voor de verlenging van de samenwerking.

“De beslissing voor de stopzetting is gebaseerd op drie aspecten”, zegt Rudi Beeken. “Er is een beleidsmatig, een financieel en een praktisch aspect. Het managementteam heeft zich enkel uitgesproken over dat laatste. Het is voor de administratie veel gemakkelijker om gewoon verder te doen zoals vroeger in plaats van diensten in eigen beheer te verzorgen, dan wel uit te besteden aan derden. Voor wat de beide andere aspecten van het dossier betreft kwam er geen afdoende antwoord op onze bezorgdheden. Wij zullen de diensten van InterLeuven nog blijven betrekken tot einde contract. Nadien zal Tielt-Winge moeten aanbesteden en Interleuven kan daaraan participeren aan marktconforme voorwaarden.”

Wel verlenging van samenwerking met Ecowerf en IGO

Burgemeester Beeken geeft echter aan dat hij daar niet meteen veel problemen in ziet. “Concreet gaat het vooral over de preventiedienst”, zegt hij. De begeleiding noodplanning was een tijdelijke beslissing om het algemeen nood- en interventieplan van de gemeente bij te sturen. Dat werk is echter afgerond. Het digitaal loket kinderopvang is voor wat de betoelaging betreft een eindig verhaal, net zoals destijds de kinderopvang zelf. Over het opstellen van een RUP moeten we nog een beslissing nemen en daarin zijn er partners die wel vennoot blijven bij InterLeuven.

Rudi Beeken geeft nog aan dat Interleuven sedert 2001 sterk geëvolueerd is. “IGO en EcoWerf werden afgesplitst en daarvan zal Tielt-Winge wel deel blijven uitmaken”, zegt de burgemeester. “Die samenwerking zullen we op een juridisch correcte manier verlengen.”

Recyclagepark Messelbroek geopend en klaar voor de toekomst – inwoners Rillaar kunnen er niet terecht

Het nieuwe recyclagepark van Ecowerf in Messelbroek, kon vorige maandagavond op heel wat belangstelling rekenen. Er kwamen meer dan vijfhonderd bezoekers opdagen voor het kennismakingsmoment. Vorige dinsdag ging het park officieel open. Dat gebeurde pas om 12.30 uur maar op dat moment stonden al een aantal wagens, al dan niet met aanhangwagen, aan te schijven voor de toegangspoorten. De eerste klant kreeg een geschenkenmand van de burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem, Manu Claes.

De nieuwe vestiging is een erg modern en ruim park dat uitgerust is met elektronische registratie, DifTar-weegbruggen en verzonken containers om zware afvalsoorten van bovenaf in te werpen. Het heeft ook ruimte om in de toekomst nog meer afvalsoorten in te zamelen.

Masterplan recyclageparken

De bouw van het park kadert in het Masterplan recyclageparken. In dat plan blijven op middellange termijn slechts 20 recyclageparken in deze zone van Ecowerf. Alle inwoners van het werkingsgebied kunnen er terecht kunnen met dezelfde afvalsoorten, aan uniforme tarieven. Er zijn momenteel 11 van de 20 DifTar-gewichtsparken gerealiseerd, waarvan 3 nieuwe en 1 vernieuwd park. Het park in Messelbroek is toegankelijk voor de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge, maar ook voor al de inwoners van andere gemeenten met een DifTar-gewichtspark: Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Keerbergen, Kortenberg, Landen, Lubbeek, Tienen, Tremelo, Rotselaar. Momenteel bouwt EcoWerf een nieuw park op de grens van Linter en Zoutleeuw. Dat park opent begin 2020. Ook het park Leuven-Noord zal snel gerealiseerd worden.
De recyclageparken in Tielt-Winge en Zichem zijn ondertussen gesloten.

Concentratie van parken

Voorzitter van Ecowerf en burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken zei bij de opening van het park dat zijn gemeente het voorbeeld heeft gegeven. In de toekomst zal niet iedere gemeente nog over een eigen recyclagepark beschikken. Volgens Beeken is dat financieel ook niet haalbaar. Een park zoals dat van Messelbroek ligt echter voldoende centraal en het is erg efficiënt ingericht waardoor de bezoekers geen tijd zullen verliezen.

Absurdistan in Rillaar

De meest opvallende aanwezige tijdens de opening was schepen van Milieu in Aarschot Isabelle Denhond. De mensen die onmiddellijk naast het recyclagepark wonen, kunnen er niet terecht omdat ze in Rillaar wonen. Rillaar is een deelgemeente van Aarschot en daar heeft het vorige bestuur een overeenkomst voor de verwerking van huishoudelijk afval gesloten gesloten met Suez. Die overeenkomst loopt tot 2024 en overschrijdt dus de bestuursperiode van de huidige coalitie. Schepen Denhond is tevreden over de samenwerking met Suez maar ze wil toch met hen samenzitten om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om de absurde situatie voor de inwoners van Rillaar op te lossen.

Wie zwerfvuil achter laat is een randdebiel

De meest opvallendste uitspraak tijdens de opening kwam van schepen van Milieu van Scherpenheuvel-Zichem Nico Bergmans. Hij noemde de mensen die zwerfvuil achter laten randdebielen. Volgens Bergmans kunnen inwoners de belangrijkste fractie van hun afval gratis afleveren. De kosten voor de verwerking van het afval worden slechts voor 25% doorgerekend aan de burger. Er is volgens schepen Bergmans dan ook geen enkele reden om met een aanhangwagen de bossen in te rijden en je rommel daar achter te laten.

Toekomstgerichte organisatie

Het park in Messelbroek is op een toekomstgerichte en efficiënte manier georganiseerd.

  • De selectie betalend/niet-betalend gebeurt al op de inrijstroken van het park. Wie zich vergist kan gewoon in-en-uit rijden en terugkeren via de juiste inrijlaan.
  • De inrijstroken zijn voldoende lang waardoor de kans dat je moet aanschuiven op de rijbaan nauwelijks bestaat. Als de toestroom toch te groot zou worden kunnen er extra wagens geparkeerd worden in een zone naast de inrijstroken.
  • De slagbomen openen nadat je je identiteitskaart hebt gescand. Dat kan op twee manieren, met een scanner of met een barcodelezer. Er is nu reeds een voorziening waardoor mensen met een tweede verblijf in de zone of bedrijven, ook toegang kunnen krijgen.
  • In het betalende gedeelte moet je niet meer op ladders liggen klauteren om je spullen te droppen. Er zijn dieperliggende containers maar die zijn wel nog steeds afgeschermd met een betonnen muurtje van meer dan een meter hoog. Dat is een verplichting om de veiligheid te garanderen.
  • Betalen kan via je DifTar-rekening of met Bancontact. Het is in principe niet mogelijk om het park te verlaten zonder te betalen. In uitzonderlijke gevallen kunnen de parkwachters tussenkomen. In dat geval krijg je een overschrijving in de bus. Die moet je eerst betalen alvorens je opnieuw kan binnenrijden.

Scholen in Bekkevoort en Wersbeek beloond voor inspanningen tegen zwerfvuil

Milieubewustzijn en de bezorgdheid over zwerfvuil is een vooral kwestie van mentaliteit. Het is cruciaal om de jongere generaties goed onderbouwd te informeren over de problematiek en de rol van de scholen is daarbij van groot belang.

De actie Mooimakers stimuleert de scholen die initiatieven nemen. In Bekkevoort deden GBS De Verre Kijker in Bekkevoort en VBS ’t Scholeke in Wersbeek nogal wat inspanningen om hun schoolomgeving proper te houden en de zwerfvuilproblematiek onder de aandacht te brengen.

Voor deze inspanningen krijgen deze twee scholen vanuiMooimakers in het kader van Operatie Proper een financiële beloning. GBS De Verre Kijker ontvangt 750 euro terwijl ’t Scholeke 462 euro op de rekening mag schrijven.

Operatie Proper kadert in het coachingtraject van Mooimakers dat de gemeente ondersteunt in haar strijd tegen de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek.

Correct sorteren en themalessen

De leerlingen van ‘t Scholeke leren om het afval correct te sorteren op de speelplaats en elke graad krijgt themalessen rond de afval- en zwerfvuilproblematiek. De school verplicht het gebruik van brooddozen, drinkbussen en koekjesdozen bij de leerlingen. De leerlingen en leerkrachten ruimen regelmatig het zwerfvuil in en rond de school op.

Feestvarkentje

Ook GBS De Verre Kijker organiseert zwerfvuilopruimacties rond de school en op de weg van en naar het speelbos. Zij doen ook inspanningen om het sorteergedrag bij de kinderen te vergroten, onder meer dankzij het begeleid spel Feestvarkentjes van EcoWerf en door verschillende afvalbakken op de speelplaats te plaatsen. Met het Plastic Soup-lesmateriaal leren de klassen alles over plasticsoep en gaan ze actief aan de slag om het plasticverbruik te verminderen.

Volgende week opent nieuwe recyclagepark Messelbroek

Vanaf dinsdag 9 juli kan je als inwoner van Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge met je afval naar het gloednieuwe recyclagepark aan Mannenberg 263 in Messelbroek. De parken in Zichem en Tielt-Winge worden vanaf dan gesloten. Wie al eerder een kijkje wil nemen kan op maandag 8 juli 17.00 en 19.30 uur een rondleiding volgen in het nieuwe recyclagepark.

Het nieuwe park is ruimer dan de huidige recyclagepark in Zichem en Tielt-Winge en biedt de mogelijkheid om in de toekomst meer afvalsoorten in te zamelen voor recyclage. Meerdere containers krijgen een verzonken opstelling zodat je zware afvalsoorten er gemakkelijk van bovenaf kan in werpen. Het recyclagepark wordt uitgerust met weegbruggen. De afvalsoorten, tarieven en openingstijden veranderen niet.

20 recyclageparken gepland

De bouw van het nieuwe park kadert in het masterplan van EcoWerf waarbij op termijn alle inwoners van het werkingsgebied op elk EcoWerf-recyclagepark terecht kunnen. Momenteel zijn er 11 van de 20 EcoWerf-parken gerealiseerd. Dat is ook een van de redenen voor de hervestiging. Messelbroek ligt strategisch veel beter dan Zichem en Tielt-Winge. Volgens Ecowerf woont 97% van de inwoners op minder dan 10 minuten rijden van een recyclagepark.

Gratis gedeelte en betalend gedeelte

Het nieuwe park biedt meer ruimte om op termijn meer afvalsoorten in te zamelen en is gebruiksvriendelijker door de verzonken containers. Tevens zorgt een andere inrichting voor een vlottere circulatie. Er is een gratis gedeelte en een gedeelte met weegbrug voor het te betalen afval.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Tussenwegingen

Nieuw is dat je binnen dit gedeelte tussenwegingen kan doen, waardoor je na afloop alle afvalsoorten in 1 keer kan afrekenen. Voortaan hoef je dus niet meer af te rekenen en opnieuw binnen te rijden bij elke afvalsoort met een ander tarief.

Betalen met je Diftar-rekening

Bij de uitweging zal je kunnen kiezen om te betalen via de DifTar-rekening (waarmee je ook de huisvuil- en gft-ophaling betaalt). Zo hoef je niet bij elk bezoek over te gaan tot betaling met Bancontact en verloopt het bezoek sneller. Voor wie dat wenst, blijft betalen met Bancontact wel mogelijk aan een betaalzuil bij het parkwachterslokaal.

Verkavelingsbeleid intercommunales verhindert introductie nieuwe blauwe zak in oostelijk Hageland.

Fost Plus en OVAM voeren vandaag de nieuwe blauwe zak in bij de firma Vanheede, een van de belangrijkste sorteerbedrijven in Vlaanderen. Die opstart betekent dat meer dan 1 miljoen Vlamingen de nieuwe sorteerregels mogen volgen. De blauwe zak mag voortaan alle soorten plastics bevatten. Botervlootjes, plasticfolie en yoghurtpotjes kunnen dus mee in de p+md zak.

Dat heeft een belangrijk gevolg voor het restafval. De hoeveelheid plastic dat daar nog overblijft zal stevig teruglopen tot ongeveer de helft van het huidige volume. Per jaar wordt zo’n 50.000 ton afval extra gerecycleerd.

De nieuwe blauwe zak moet tegen 2021 in gans Vlaanderen bruikbaar zijn maar het Hageland dreigt in het laatste peloton terecht te komen of zelfs die deadline niet te halen. Dat heeft veel te maken met het verkavelingsbeleid van de bevoegde intercommunales. Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort bijvoorbeeld, werken samen met drie verschillende maatschappijen om het afval op te halen. Die hebben ieder hun eigen regeltjes en agenda.

Ecowerf stelt invoering uit naar 2021

EcoWerf, het intergemeentelijk milieubedrijf voor Oost-Brabant, biedt al een oplossing aan voor alle plasticverpakkingen. De klassieke blauwe zak dient voor wat tot nu toe onder de definitie van pmd viel. Daar horen dus geen plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, plastic folie of aluminiumfolie in thuis. De roze zak dient dan weer voor alle zogenaamde zachte plastics. Waar EcoWerf dit systeem toepast zal de nieuwe blauwe zak pas in de laatste golf ingevoerd worden. Dit zal ten vroegste eind 2020, begin 2021 zijn. Maar het is niet Ecowerf zelf die dat bepaalt. Daar is Fost Plus dan weer aan zet. Kafka regeert ook in afvalland. Onder meer Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort vallen onder die regeling.

Aarschot tot 2024 vastgeklonken aan Suez

In Aarschot is de situatie nog straffer. “Voor het afvalbeheer op ons grondgebied heeft de stad een concessie met Suez”, legt schepen van Leefmilieu, Digitale Agenda en Dierenwelzijn Isabelle Dehond uit. “Deze partner staat dus in voor de huis-aan-huis ophaling, de uitbating van het recyclagepark, de exploitatie van de brenghoeken, het ledigen van straatvuilnisbakken en de occasionele afvoer van specifieke fracties zoals bijvoorbeeld het veegvuil. De dienst Leefmilieu van Aarschot krijgt regelmatig de vraag wanneer wij de roze zak gaan invoeren. Dit heeft te maken met het feit dat de omliggende gemeenten, die zijn aangesloten bij EcoWerf , die roze zak reeds gebruiken. Als wij hier de p+md willen invoeren moet dit via Suez lopen. Suez wil hieraan meewerken en geeft aan dat dit voor hen geen probleem is, maar FostPlus moet dan bereid zijn om mee in het verhaal te stappen. Zij bepalen in welke gemeenten én binnen welke termijnen, het p+md-verhaal mag worden uitgerold.”

De concessie van de stad Aarschot met Suez loopt af op 31 december 2024. Schepen Dehond en het stadsbestuur willen de volgende jaren verder onderzoeken welke richting ze best uitgaan na 2024. Dat kan een beheersoverdracht naar een afvalintercommunale zijn maar het is ook mogelijk dat er opnieuw een marktbevraging komt.

Enclave Diest en gans Limburg stappen pas in 2021 over naar nieuwe blauwe zak

Om de verkaveling helemaal compleet te maken is Diest, als enige bestuur in Vlaams-Brabant, dan weer aangesloten bij Limburg.net. En daar is de situatie heel duidelijk. De ganse provincie Limburg en de enclave Diest stappen pas in 2021 over naar de nieuwe p+md-regeling.  Tot zolang komt er dus geen nieuwe blauwe zak in Diest. De inwoners kunnen hun zachte plastics gratis inleveren in het containerpark.

Bekkevoort plaatst ondergrondse glascontainers

De gemeente Bekkevoort wil nog meer werk maken van een propere openbare ruimte. De glasbolsites zijn plaatsen waar vaak sluikstort wordt aangetroffen. Vaak slingeren er ook gebroken glazen voorwerpen en glassplinters rond. Om hieraan te verhelpen is de gemeente in samenwerking met EcoWerf gestart met het ondergronds brengen van de glasinzameling. 

Waar vind je deze ondergrondse glascontainers in Bekkevoort?

Op twee locaties in de gemeente kan je voortaan terecht aan ondergrondse glascontainers:

  • Op de parking aan de kerk in Wersbeek: hier werd een nieuwe site voor glasinzameling meteen ondergronds aangelegd
  • Aan het Jeugdhuis De Zwik werden de glasbolletjes vervangen door ondergrondse containers

Vele voordelen

Er zijn telkens twee containers: één voor wit glas en één voor gekleurd glas.

Op deze manier krijgen we een netter straatbeeld, maar ook een beperking van geluidshinder. Daarnaast kan er in elk exemplaar 4 m³ glas worden opgeslagen. Dat is veel meer dan de 2,8 m³ in de bovengrondse glasbollen. Bovendien is een ondergrondse container dankzij de lagere inwerpopening beter bereikbaar voor rolstoelgebruikers. 

Naast camera’s Ecowerf nu ook camera’s politiezone in de strijd tegen sluikstorten

De jacht op sluikstorters komt op snelheid. Scherpenheuvel-Zichem stapte in het project van Ecowerf om mobiele camera’s in te zetten aan de containerparken. Die staan er natuurlijk niet permanent. Scherpenheuvel-Zichem kan er drie tot vier keer per jaar gedurende een paar weken over beschikken. Ze hangen ook enkel aan de containerparken aan de Molenstraat (parking naast het kerkhof), Prins Alexanderstraat (vlakbij jeugdhuis ’t Boemelke), de Koestraat (aan dancing De Kroon) en de Molenvijver in Averbode. Ecowerf beheert het camerasysteem en de sta d betaalt daar 539 euro per week voor. 

GAS-boetes zetten aan tot mentaliteitswijziging

Naast de bewaking van de glasbollen gaat ook de politiezone Demerdal haar twee mobiele camera’s inzetten voor de bewaking van sluikstortgevoelige zone’s.  Dat blijkt op te leveren. De politie schreef al 6 GAS-pv’s uit in Scherpenheuvel-Zichem en 14 GAS-pv’s in Diest. Naast een Gemeentelijke Administratieve Sanctie krijgen de sluikstorters ook de rekening gepresenteerd om het sluikstort op te ruimen. Die bedraagt minimaal 125 euro. Blijkbaar werkt de plaatsing van de camera’s ook ontradend. Uit een bericht van de politiezone blijkt dat op die plaatsen waar overtreders betrapt worden, het sluikstorten ook aanzienlijk vermindert, ook nadat de camera’s werden weggenomen. Tijdens het plaatsen worden de politiemensen regelmatig aangesproken door passanten of omwonenden die hun tevredenheid tonen. Sluikstorten blijkt een grote bron van ergernis te zijn.” De conclusie van de politiezone doet verhopen dat er bij de bevolking een mentaliteitswijziging optreedt en dat meer mensen hun verantwoordelijkheid opnemen voor het milieu. Dat er echter nog een lange weg te gaan is bewijst onze coverfoto die op maandagavond 9 december 2018 werd genomen aan de glasbollen in de Basilieklaan.