Verkavelingsbeleid intercommunales verhindert introductie nieuwe blauwe zak in oostelijk Hageland.

Fost Plus en OVAM voeren vandaag de nieuwe blauwe zak in bij de firma Vanheede, een van de belangrijkste sorteerbedrijven in Vlaanderen. Die opstart betekent dat meer dan 1 miljoen Vlamingen de nieuwe sorteerregels mogen volgen. De blauwe zak mag voortaan alle soorten plastics bevatten. Botervlootjes, plasticfolie en yoghurtpotjes kunnen dus mee in de p+md zak.

Dat heeft een belangrijk gevolg voor het restafval. De hoeveelheid plastic dat daar nog overblijft zal stevig teruglopen tot ongeveer de helft van het huidige volume. Per jaar wordt zo’n 50.000 ton afval extra gerecycleerd.

De nieuwe blauwe zak moet tegen 2021 in gans Vlaanderen bruikbaar zijn maar het Hageland dreigt in het laatste peloton terecht te komen of zelfs die deadline niet te halen. Dat heeft veel te maken met het verkavelingsbeleid van de bevoegde intercommunales. Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort bijvoorbeeld, werken samen met drie verschillende maatschappijen om het afval op te halen. Die hebben ieder hun eigen regeltjes en agenda.

Ecowerf stelt invoering uit naar 2021

EcoWerf, het intergemeentelijk milieubedrijf voor Oost-Brabant, biedt al een oplossing aan voor alle plasticverpakkingen. De klassieke blauwe zak dient voor wat tot nu toe onder de definitie van pmd viel. Daar horen dus geen plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, plastic folie of aluminiumfolie in thuis. De roze zak dient dan weer voor alle zogenaamde zachte plastics. Waar EcoWerf dit systeem toepast zal de nieuwe blauwe zak pas in de laatste golf ingevoerd worden. Dit zal ten vroegste eind 2020, begin 2021 zijn. Maar het is niet Ecowerf zelf die dat bepaalt. Daar is Fost Plus dan weer aan zet. Kafka regeert ook in afvalland. Onder meer Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort vallen onder die regeling.

Aarschot tot 2024 vastgeklonken aan Suez

In Aarschot is de situatie nog straffer. “Voor het afvalbeheer op ons grondgebied heeft de stad een concessie met Suez”, legt schepen van Leefmilieu, Digitale Agenda en Dierenwelzijn Isabelle Dehond uit. “Deze partner staat dus in voor de huis-aan-huis ophaling, de uitbating van het recyclagepark, de exploitatie van de brenghoeken, het ledigen van straatvuilnisbakken en de occasionele afvoer van specifieke fracties zoals bijvoorbeeld het veegvuil. De dienst Leefmilieu van Aarschot krijgt regelmatig de vraag wanneer wij de roze zak gaan invoeren. Dit heeft te maken met het feit dat de omliggende gemeenten, die zijn aangesloten bij EcoWerf , die roze zak reeds gebruiken. Als wij hier de p+md willen invoeren moet dit via Suez lopen. Suez wil hieraan meewerken en geeft aan dat dit voor hen geen probleem is, maar FostPlus moet dan bereid zijn om mee in het verhaal te stappen. Zij bepalen in welke gemeenten én binnen welke termijnen, het p+md-verhaal mag worden uitgerold.”

De concessie van de stad Aarschot met Suez loopt af op 31 december 2024. Schepen Dehond en het stadsbestuur willen de volgende jaren verder onderzoeken welke richting ze best uitgaan na 2024. Dat kan een beheersoverdracht naar een afvalintercommunale zijn maar het is ook mogelijk dat er opnieuw een marktbevraging komt.

Enclave Diest en gans Limburg stappen pas in 2021 over naar nieuwe blauwe zak

Om de verkaveling helemaal compleet te maken is Diest, als enige bestuur in Vlaams-Brabant, dan weer aangesloten bij Limburg.net. En daar is de situatie heel duidelijk. De ganse provincie Limburg en de enclave Diest stappen pas in 2021 over naar de nieuwe p+md-regeling.  Tot zolang komt er dus geen nieuwe blauwe zak in Diest. De inwoners kunnen hun zachte plastics gratis inleveren in het containerpark.

One comment

Geef een reactie