Tag Archives: SOR

Toekomstig bevelhebber SOR Tom Bilo aanwezig tijdens open dag in Schaffen

Zowat de volledige top van het regiment paracommando kwam donderdag naar de open dag van het trainingscentrum in Schaffen. Onder hen ook kolonel-stafbrevethouder Tom Bilo.

De kolonel zal volgende dinsdag 3 september het commando van het Special Operations Regiment (SOR) overnemen van kolonel Vincent Descheemaeker. Die wordt op zijn beurt directeur van het Special Operations Command (SOCOM). De indeplaatsstelling gebeurt ook in Schaffen. Er zal dat een zogenaamde dynamische evacuatie plaats vinden en dat belooft een spectakelstukje te worden.

Tom Bilo werkte de eerste elf jaar van zijn carrière in diverse leidinggevende functies bij het 1ste para in Diest. Daarna werd hij verder klaargestoomd in een reeks staffuncties en door opdrachten voor de Koninklijke Militaire School. Van 2011 tot 2014 kreeg Tom Bilo de leiding over de special forces group. In 2014 vertrok hij opnieuw naar de militaire staf.

Het SOR is de nieuwe structuur waarin het 3de bataljon parachutisten, het 2de bataljon commando’s, hun aanverwante trainingscentra en de special forces group zijn samengebracht.

Het SOCOM coördineert de samenwerking van het SOR met de andere componenten uit de land-, lucht- en zeemacht en de medische component maar ook met buitenlandse troepen die bij een operatie betrokken worden.

Defensie wil para’s recruteren via de opleiding para-junior

Bevelhebber van het Special Operations Regiment kolonel Vincent Descheemaeker deed begin van dit jaar een opvallende oproep voor kandidaat-paracommando’s. De vergrijzing is duidelijk voelbaar en de instroom is veel te laag om voldoende operationele mensen te blijven garanderen. Nochtans heeft het regiment een duidelijke nieuwe toekomst. Binnen het SOR is er een heldere structuur uitgetekend waar de Special Forces en de Pathfinders, de paracommando’s en de eenheden van de luchtmacht en de genie mekaar efficiënt versterken.

Defensie gaat dat recruteringsprobleem op een andere manier aanpakken. De zeemacht en de luchtmacht werken al met een systeem van kadetten. Dat zijn groepen jonge mensen die regelmatig activiteiten mogen meedoen binnen de component waar ze voor kiezen.

Verlengstuk voor opleiding para-junior

Bij het regiment paracommando bestaat de opleiding para-junior. Defensie wil die training nu een verlengstuk geven om de deelnemers de kans te geven nog beter kennis te maken met de opdrachten van de para’s maar ook met andere activiteiten binnen defensie.

Ieder jaar krijgt een groep van een zeventigtal jongeren de kans om een training mee te maken voor parachutespringen uit de ballon. Ze krijgen een grondige technische sprongopleiding en, als de weersomstandigheden het toelaten, mogen ze tot vier sprongen uit de ballon maken. Uit de lichting van 2018 zijn nu een veertigtal kandidaten gerecruteerd, die gedurende twee dagen een opfrissing van de techniek krijgen en ook tot twee sprongen uit de ballon kunnen maken. De deelnemers hebben hun basisopleiding nog geen jaar geleden gedaan en dan volstaat een korte sprongopleiding. De bedoeling is om deze groep ook nog voor andere activiteiten binnen defensie uit te nodigen. Op die manier kunnen de para-juniors nog beter ervaren welke mogelijkheden er zijn in het leger. Bij de SOR willen ze deze stage uiteraard gebruiken om paracommando’s te werven. Er was ook aardig wat enthousiasme in de groep. “Als we er een vijftal kunnen recruteren is dit initiatief meer dan geslaagd”, zegt woordvoerder van het trainingscentrum Marc Van Herbruggen. Voor bevelhebber-majoor Erwin Van Der heyden was het een speciaal moment. Zijn zoon was een van de veertig deelnemers en de majoor klom zelf als dispatcher met hem in de kooi.

Heb je zelf belangstelling om paracommando te worden? Op mil.be vind je meer informatie.

Na het filmpje van Defensie kan je een reeks sfeerbeelden zien van de opfrissings voor para-juniors. Onderaan kan je in 22 foto’s de verschillende stadia van een sprong zien, uitgevoerd door een para-junior.

Foto | Impressionante oefening van para’s bewijst meerwaarde van Special Operations Regiment

De 22ste compagnie van het 3de bataljon paracommando uit Tielen, pakte dinsdag uit met een impressionante evacuatieoefening rond de Maagdentoren in Zichem. Ze kregen daarbij de steun van 2 Agusta gevechtshelicopters en 2 NH90 heli’s en van de 6de groep communicatie- en informatiesystemen.

Het scenario

De toren was dinsdagochtend bezet door rebellen die ook een gijzelaar hadden. Rond de toren zaten drie teams verkenners. Zij brachten de positie van de rebellen in kaart en ze liquideerden de wachtposten rond de toren. Dat gebeurde zo goed als onzichtbaar.

Om 18.10 uur ’s avonds startte de bevrijding. Twee NH90 helicopters zorgden voor de aanvoer van de troepen. Een heli landde op het veldje in de buurt van de toren, de tweede ging in zogenaamde taperingpositie achter de bomen hangen waardoor de para’s met fast ropes konden afdalen uit de helicopter. De twee Agusta’s bleven ondertussen rond de toren cirkelen en zorgden op die manier voor dekking. De grondtroepen vielen de toren aan en drongen binnen om de gijzelaar te bevrijden. Die werd uiteindelijk ook afgevoerd en opgepikt door een van de Agusta’s. Daarna trokken de troepen zich terug. De twee NH90’s bleven gedurende de bevrijding op de achtergrond maar kwamen opnieuw aanvliegen om de para’s op te pikken.

SOR vervangt light brigade en geeft para’s opnieuw een toekomst

Het was lang geleden dat een gelijkaardige oefening, waarbij de para’s brede steun kregen van de luchtmacht, kon plaats vinden. Dat heeft allicht te maken met de oprichting van het Special Operations Regiment (SOR). Het vroegere regiment para-commando werd in 2011 onderdeel van de zogenaamde light brigade. In de visie van de toenmalige minister van Defensie De Crem had het regiment paracommondo nauwelijks een toekomst. De light brigade was een verzameling van verschillende disciplines waar de para’s zeker niet het speerpunt waren. De nieuwe legercomponent werd op dat moment ook geleid door een niet-paracommando. De situatie keerde echter toen kolonel en paracommando Vincent Descheemaeker aan het hoofd kwam van de light brigade. Hij was eerder bevelvoeder van het 1ste para in Diest en van het 3de para in Tielen. De Scheemaeker is een uiterst aimabel man met een duidelijke visie op de meerwaarde die het regiment paracommando kan hebben in de moderne hoogtechnologische oorlogsvoering. Die visie komt duidelijk tot uiting in de werking van het SOR, de nieuwe eenheid die de light brigade sinds vorig jaar vervangt en geleid wordt door Vincent Descheemaeker. De Special Forces en de Pathfinders zijn in die structuur het speerpunt van uiterst gespecialiseerde operaties. Zij worden breder ondersteund door de paracommando’s die op hun beurt hoogtechnologische steun krijgen van de 6de Groep Communicatie-en Informatiesystemen (CIS). Het hoofdkwartier van de SOR werd opnieuw verplaatst naar het opleidingscentrum voor commando’s in Marche-Les-Dames wat op zich al een belangrijke symboolwaarde heeft. Het SOR werkt internationaal ook nauw samen met Nederland en Denemarken waardoor het efficiënter kan georganiseerd worden.

Operatie Valiant Phoenix bewijst meerwaarde SOR

Snel ingrijpen in een delicate internationale context is de basis van het SOR en de para’s krijgen in die rol hun eigenheid weer terug. Ondertussen is duidelijk dat de eenheid uitstekend werk levert. Dat bleek onder meer deze maand uit de presentatie van generaal-majoor paracommando Johan Peeters, de onderstafchef Operaties en Training en luitenant-kolonel Etienne Schmitz, commandant van de Special Forces Group. Zij gingen dieper in op de operatie Valiant Phoenix waarbij de Special Forces al vier jaar lang nauw betrokken zijn in de strijd tegen Daesh in Irak.

Derde bataljon para bezet de Maagdentoren

In de zestiende eeuw gingen de Spanjaarden stevig te keer in de omgeving van de Maagdentoren in Zichem. Volgende maandag 25 en dinsdag 26 februari doet de 22ste compagnie van het derde bataljon para uit Tielen dat nog eens losjes over. Al zal er uiteraard geen bloed vloeien (hopen we toch) en zullen de zwaarden en hakbijlen vervangen zijn door uiterst modern wapentuig.

Op maandag 25 februari installeert het derde para een observatiepost in de toren. Dat maakt deel uit van een militaire oefening. Op dinsdag 26 februari wordt de toren aangevallen. Bij die aanval worden ook helikopters ingezet. Een helikopter zal landen aan de Hemmekens , de tweede landt aan de Keyt in Messelbroek.

Tijdens de bezetting door de para’s mogen bezoekers de toren niet betreden. Er worden borden geplaatst in de omgeving van de toren en de militairen zullen de passanten zelf ook attent maken op het verbod om de toren tijdens die twee dagen te betreden.  

Special Operations Regiment

Het derde para maakt sinds vorig jaar, samen met het 2de Bataljon Commando’s, het opleidingscentrum in Schaffen en de Special Forces Group, deel uit van het Special Operations Regiment (SOR). Ook de 6de Groep Communicatie- en Informatiesystemen (6 Gp CIS) worden in het nieuwe regiment geïntegreerd voor de communicatie-ondersteuning. Kolonel Vincent Descheemaeker is de bevelhebber van het regiment. Hij was ook bevelhebber van het eerste para in Diest toen dat bataljon werd opgeheven. Kolonel Descheemaeker werd op dat moment bevelhebber van het derde para in Tielen. In 2017 kondigde hij tijdens de receptie van KTSA aan dat hij de SOR zou gaan leiden.

Gevoelige acties

Speciale operaties zijn militaire activiteiten die uitgevoerd worden door speciaal georganiseerde en uitgeruste eenheden. Ze maken gebruik van bijzondere tactieken, technieken en inzetmethodes om gevoelige acties uit te voeren, zoals het vergaren van informatie, aansturen van precisiebombardementen of het bevrijden van gijzelaars in het buitenland.

Kolonel Descheemaeker doet opvallende oproep voor kandidaat-paracommando’s tijdens nieuwjaarsreceptie KTSA

Het hogere militaire echelon van het Special Operations Regiment (SOR), de nieuwe entiteit waar het regiment para-commando deel van uitmaakt, toonde ook dit jaar zijn waardering voor het werk dat Keep The Spirit Alive (KTSA) levert. KTSA zorgt ervoor dat de link tussen de para’s en de stad Diest bewaard blijft maar ze zijn ook belangrijk als platform voor ontmoeting van oud para’s. Bevelhebber van het SOR kolonel Vincent De Scheemaeker maar ook de huidige bevelhebber van de basis in Schaffen, majoor Erwin Van der Heyden, Peter Philippe, vroeger bevelhebber in Schaffen maar momenteel actief binnen de NATO en majoor Luc Nijs, vroeger tweede in bevel in Schaffen en momenteel actief bij het SOR in Brussel, waren aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie van KTSA.

Dringend nieuwe para’s nodig

Kolonel De Scheemaeker deed een opvallende oproep tijdens zijn speech. “We hebben dringend extra para’s nodig”, zei hij.” De bevelhebber vroeg de aanwezigen om promotie te maken voor een carrière als paracommando.

Voor burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) was het de eerste kennismaking met de kolonel. De twee namen alleszins uitgbreid de tijd om te overleggen. Burgemeester De Graef beklemtoonde in zijn speech dat de para’s altijd welkom blijven in Diest. Die intentie is blijkbaar geen overbodige geste. Volgens Christophe De Graef zijn de jongere partijgenoten zelfs niet meer bekend met het rijke militaire verleden van Diest en het enorme werk dat het regiment de afgelopen decennia heeft geleverd. Misschien moet het nieuwe bestuur in Diest een bezoek aan het Pegasusmuseum in de citadel overwegen. Daar is de geschiedenis van het eerste bataljon para in detail opgebouwd.

Opleiding para-junior bezorgt deelnemers een kick, vooral jongens zien toekomst bij defensie

Het Trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen organiseert ieder jaar een initiatie valschermspringen voor jonge mensen tussen 16 en 18 jaar. Naast valschermspringen krijgen de deelnemers een tof pakket activiteiten aangeboden. Ze gingen onder meer gevechtszwemmen en deden een oriëntatieloop. De groep blijft een ganse week in de kazerne en kan enkel tijdens het weekend naar huis. Ze leven ook in een typisch militaire sfeer. Ze staan vaak vroeg op en krijgen tucht en discipline ingelepeld.

Harde grondtraining

De vorige twee weken kregen 114 jongeren uit heel het land een vrij harde grondtraining. Die is vergelijkbaar met de opleiding van de para’s zelf. Dat moet ook. De veiligheid primeert. De beloning voor de deelnemers was navenant. Vier sprongen vanuit de ballon vanop een hoogte van 300 meter. Met het schitterende weer dat we momenteel hebben is dat een unieke ervaring.

Taalevenwicht in balans, amper 10% meisjes

Defensie zorgt voor een goed taalkundig evenwicht. Aan de jeugdstage nemen dit jaar 56 Nederlandstalige en 58 Franstalige jongeren deel. Zij moeten op voorhand een selectieve fysieke ingangstest afleggen. Er is nauwelijks verschil tussen de proeven voor jongens en die voor meisjes. Veiligheid vraagt van iedereen dezelfde inspanning.

Bij de 114 deelnemers waren 18 meisjes. Drie daarvan kwamen uit de regio: Marjorie Merino uit Koersel, Damien Thielens uit Tessenderlo en Marianne Neuts uit Schaffen. Bij Hola gingen we met hen praten over hun ervaringen tijdens de stage en de zin om later bij defensie te komen werken. De meesten vonden het vrij zwaar maar wel keitof. Ze hadden afgezien maar ze hadden ook een heel fijne tijd gehad. Het viel op dat ze nauwelijks angst hadden gehad voor de sprongen. Ze voelden zich vooral veilig. De professionele omkadering gaf hen vertrouwen. “Adrenalineschrik”, noemden ze het eerder. Vreemd genoeg is dat ook de reden waarom ze de stap naar het valschermspringen voor burgers niet willen zetten. Ze denken dat het veilige cocon daar ontbreekt.

Meisjes zien geen toekomst bij defensie, jongens wel

Bij de jongens die aan de stage deelnemen is er duidelijk belangstelling voor een carrière bij het leger. De jongedames zien dan weer nauwelijks een toekomst bij defensie. Eentje droomt ervan om piloot te worden. Marianne Neuts is zowat de enige uitzondering. Zij en haar broer wonen op amper honderd meter van het trainingscentrum. “Ik zie de ballon verschillende keren per week in de lucht hangen”, zegt ze. “De goesting om dat ook te kunnen doen, leefde al langer bij mij en mijn broer. We hebben dit jaar beslist om samen mee te doen aan de stage. Ik overweeg ook om later in dienst te gaan bij defensie.”

Er waren dit jaar nauwelijks uitvallers bij de deelnemers. Een paar weigerden om te springen vanuit de ballon en eentje verstuikte een voet. Hij mag zijn sprongen later afwerken. Iedereen die het programma voltooide krijgt dondernamiddag een brevet. Voor dertig deelnemers volgt nog een extraatje. Ze mogen op 21 juli meelopen in het defilé voor de nationale feestdag in Brussel.

Recrutering

Defensie gebruikt de stage uiteraard om te rekruteren. Momenteel zijn er vacatures bij het Special Operations Regiment (SOR), dat is de nieuwe structuur waar het Regiment Paracommando in ondergebracht werd. Maar ook elders bij defensie zijn er nogal wat jobs beschikbaar.


In het filmpje legt Marianne Neuts uit hoe zei de stage heeft ervaren. In het tweede gedeelte doen ook de andere Nederlandstalige deelneemsters dat. Na het filmpje kan je een reeks foto’s bekijken van de vrouwelijke deelneemsters aan de stage. 

 

 

Special Operations Regiment geeft paracommando’s nieuwe en actieve toekomst

Op 3 juli werden het 3de Bataljon Parachutisten, het 2de Bataljon Commando’s, hun opleidingscentra waaronder Schaffen en de Special Forces Group omgevormd tot een nieuwe eenheid, het Special Operations Regiment (SOR). Die omvorming lijkt het vroegere Regiment Paracommando opnieuw haar eigenheid terug te geven.

Ook de 6de Groep Communicatie- en Informatiesystemen (6 Gp CIS) worden in het nieuwe regiment geïntegreerd voor de communicatie-ondersteuning. Volgens kolonel Vincent Descheemaeker, commandant van het regiment, zal het SOR meer personeel krijgen en elke eenheid krijgt een specifieke heroriëntatie die gericht is op het uitvoeren van speciale operaties.

Gevoelige acties

Speciale operaties zijn militaire activiteiten die uitgevoerd worden door speciaal georganiseerde en uitgeruste eenheden. Ze maken gebruik van bijzondere tactieken, technieken en inzetmethodes om gevoelige acties uit te voeren, zoals het vergaren van informatie, aansturen van precisiebombardementen of het bevrijden van gijzelaars in het buitenland. “De opdracht die ons leger op vraag van de internationale coalitie in Irak tegen IS uitvoert, past bijvoorbeeld in dat kader”, zegt minister Steven Vandeput (N-VA). “Iraakse troepen worden door ons opgeleid en ondersteund, zodat ze zelf kunnen instaan voor de veiligheid in hun land.”

Navo vragende partij

De oprichting van het SOR geeft een antwoord op de vraag van de NAVO om meer troepen ter beschikking te kunnen stellen die in staat zijn om speciale operaties uit te voeren. “Het is zo goed als zeker dat het regiment permanent zal worden ingezet”, gaat kolonel Descheemaeker verder. “Het is inderdaad de bedoeling dat het regiment zo operationeel mogelijk is, daarom is het ook nodig om nieuw materiaal te vkrijgen.” Tijdens de plechtigheid naar aanleiding van de opstart van SOR werd een deel van dat nieuwe materieel ondertussen reeds voorgesteld: het FOX Rapid Reaction Vehicle, een licht tactisch voertuig dat vanaf januari 2019 operationeel zal zijn.

Onder de film staan nog een reeks foto’s van de plechtigheid

Deze diashow vereist JavaScript.