Special Operations Regiment ingezet bij evacuatie in Afghanistan

De onverwacht snelle opmars van de taliban in Afghanistan veroorzaakt een acute crisissituatie. Een paar duizend buitenlanders dreigen geblokkeerd te geraken in een omgeving die vijandelijk zou kunnen evolueren en onder een regime dat onvoorspelbaar lijkt. Ook voor de Afghaanse informanten waar zowel de politiek, defensie als de media bijna permanent gebruik van gemaakt hebben de afgelopen decennia, ontstaat een levensbedreigende situatie.

Internationaal kwam deze week een wat chaotisch verlopende luchtbrug van en naar de Afghaanse hoofdstad Kaboel op gang. Die moet het mogelijk maken om al die mensen gecontroleerd te evacueren. De Verenigde Staten controleren de luchthaven van Kaboel nog tot einde augustus. De evacuatie is dus dringend maar niet evident. Een van de grootste problemen lijkt om alle betrokkenen veilig in de luchthaven te krijgen. De toestellen die landen krijgen maar een venster van dertig minuten om mensen op te pikken en weer op te stijgen.

SOR kan meerwaarde bewijzen in operatie Red Kite

Het is voor zulke situaties dat het regiment paracommando in België het laatste decennium geherorganiseerd werd en evolueerde naar het Special Operations Regiment (SOR). Het is evident dat de SOR momenteel wordt ingezet voor de evacuatie van landgenoten en mensen die aan ons land diensten hebben verleend. Defensie is uiteraard erg discreet als het over de identiteit van de ingezette troepen gaat maar ze maken er geen geheim van dat het SOR effectief vertrokken is naar Islamabad in Pakistan om vandaaruit de evacuatie uit Kaboel te organiseren.

Het basisprincipe van het SOR is een efficiënte taakverdeling tussen de special forces en de twee bataljons paracommando’s. Die samenwerking wordt ondersteund door een kleine groep communicatie- en informaticaspecialisten en gecoördineerd met de vijftiende wing van de luchtmacht.

Kolonel Tom Bilo en generaal Vincent Descheemaeker nauw betrokken

Het SOR is ondertussen geëvolueerd naar een onderdeel van defensie met een bijzonder hoge graad van specialisatie dat snel internationaal kan ontplooid worden. Kolonel Tom Bilo staat aan het hoofd van het SOR. Hij werkte de eerste elf jaar van zijn carrière in diverse leidinggevende functies in het 1ste para in Diest. 

Generaal Vincent Descheemaeker zal allicht zelf ook betrokken zijn bij de operatie in Afghanistan. Vincent Descheemaeker was bevelhebber van het 1ste para in Diest toen dat bataljon werd samengevoegd met het 3de bataljon paracommando in Tielen. De huidige tweesterrengeneraal nam daar op dat moment het bevel over. Hij werkte de nieuwe structuur van het SOR uit en leidde de opstart ervan in de juiste banen. Daarna schoof hij door naar het Special Operations Command (SOCOM). Daar wordt de inzet van het SOR op internationaal niveau gecoördineerd.

De operatie in Afghanistan kreeg de codenaam Red Kite mee en het is voor het SOR de eerste die zeer zichtbaar en bijna permanent op het publieke forum wordt gevolgd. De procedures, de routine en de knowhow waaraan onder meer in Schaffen bijna dagelijks wordt gewerkt, zal mee het resultaat van deze operatie bepalen.

Generaal Vincent Descheemaeker en kolonel Tom Bilo tijdens een bijeenkomst van KTSA in de citadel in Diest

15de Wing zet C-130 en A400M in

Vanop de militaire luchthaven in Melsbroek zijn woensdag 18 augustus twee C-130-toestellen en een Airbus A400M vertrokken naar Islamabad in Pakistan. De toestellen komen vandaag rond de middag aan. Ze hebben munitie, materiaal en ongeveer zeventig manschappen aan boord. In Islamabad blijven ze stand-by voor de evacuatie-opdracht uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

Eerder kwam al een Falcon 7X-toestel aan in Islamabad met een team dat de verdere stappen in de operatie voorbereidt.

Vanaf vrijdagochtend zullen onze toestellen effectief inzetbaar zijn. Of en hoe dat zal verlopen, hangt af van de coördinatie in de regio rond en de lucht boven de luchthaven van Kaboel. De C-130’s zullen de tactische luchtbrug tussen Islamabad en Kaboel verzorgen. De A400M kan meer passagiers vervoeren en blijft daarom in Islamabad om van daaruit strategische repatriëringsvluchten uit te voeren.

Momenteel gaat het in eerste instantie om ongeveer honderd mensen met de Belgische nationaliteit die zich in of rond Kaboel bevinden. Zij moesten zich aanmelden bij de Belgische ambassade in Pakistan, die ook instaat voor Afghanistan.  Daarnaast is nog niet bekend wie of hoeveel mensen uiteindelijk geëvacueerd moeten worden.

Non-combattant evacuation operations (NEO) behoren tot de belangrijkste taken van Defensie. Mensen en middelen van de Land- en de Luchtcomponent staan permanent vertrekkensklaar om niet-strijders uit crisisgebied te evacueren. NEO-oefeningen maken dan ook een belangrijk deel uit van de jaarlijkse trainingskalender van de betrokken eenheden.

Je kan hier een paar beelden zien van de start van de operatie. Onderaan in het filmpje zie je heel duidelijk de betrokkenheid van het SOR bij de operatie.

Geef een reactie