Special Operations Regiment werft opnieuw vrouwen aan

Het vroegere regiment paracommando heeft de laatste jaren een stevige reorganisatie ondergaan. Dat heeft alles te maken met de oprichting van het Special Operations Regiment (SOR). Het SOR is het geesteskind van huidig brigadegeneraal Vincent Descheemaeker. Die nieuwe structuur past de paracommando’s en de special forces in een logisch samenwerkingsverband in mekaar en geeft de paracommando’s opnieuw de eliteplaats die ze verdienen binnen defensie.

SOR bestaat uit zes eenheden

Het Special Operations Regiment is de snellereactie-eenheid bij uitstek van de Landcomponent. Het is gespecialiseerd in heel gerichte operaties, expeditionaire en onconventionele oorlogsvoering.
Het SOR bestaat uit zes eenheden. De Special Forces Group is de elite-eenheid van het regiment. Haar taken zijn vooral ongewone verkenningsopdrachten, raids en sabotages en het ondersteunen van de eigen troepen.
Het 2 Bataljon Commando’s uit Flawinne en het 3 Bataljon Parachutisten uit Tielen vormen de grote gevechtseenheden. Zij worden zowel ingezet als snellereactie-eenheden voor de NAVO en Belgische strijdkrachten, als voor humanitaire opdrachten en ter ondersteuning van de Special Forces Group.
De opleidingscentra voor commando’s en parachutisten staan in voor de gespecialiseerde opleidingen.
Naast die gevechtseenheden beschikt het SOR ook permanent over een eenheid die hen ondersteunt met communicatie- en informatiemiddelen, aangepast aan hun opdrachten. De 6 Groep Communicatie- en Informatiesystemen beschikt bijkomend ook over een capaciteit paracommando.

Investeringen in materiaal

De oprichting van de SOR zorgt er ook voor dat er extra investeringen gebeuren in de eenheid. De meest opvallende investering voor onze regio is uiteraard de A400M die binnenkort frequent droppings zal uitvoeren boven Schaffen. Er worden verder nieuwe voertuigen en verschillende types wapens en drones aangekocht. De paracommando-bataljons worden uitgerust met amfibische capaciteiten, gevechtsduikers, krachtige zodiacs en operationele vrijevallers. Die laatsten zijn overigens in Schaffen gekazerneerd. De elite-eenheid Special Forces Group die in Heverlee gekazerneerd is, kreeg onlangs een capaciteit van speur- en aanvalshonden, alsook gevechtsontmijners.

Vrouwen in Deep Development Capacity

De Special Forces Group kreeg vorig jaar ook ondersteuning van de Deep Development Capacity (DDC). Zij analyseren opdrachten en de omgeving waarin die plaats vinden. Ze leggen ook contact met de lokale bevolking. In de DDC werden vorig jaar een aantal vrouwen aangeworven.

Volgens defensie is het noodzakelijk dat die capaciteit gemengd en divers is. Enkel mannelijke leden bereiken soms 65 procent van de lokale bevolking niet. Onder meer vrouwen en kinderen maar ook bepaalde culturele en religieuze groepen zijn niet altijd vlot bereikbaar. De gemengde capaciteit met mannen én vrouwen breidt dat bereik uit.

De capaciteit werd volgens defensie al ingezet bij operaties en heeft goede resultaten opgebracht. Defensie maakt niet bekend waar die operaties plaats vonden. Minister van Defensie Ludivine Dedonder bracht vorige vrijdag een bezoek aan de Special Forces Group en de Deep Development Capacity.

Geef een reactie