Nieuwe bevelhebber voor Special Forces Group

Er beweegt de laatste maanden nogal wat in de hoogste kringen van het Special Operations Regiment (SOR), waar onder meer ook het Trainingscentrum paracommando in Schaffen deel van uitmaakt. De zeer goed geïnformeerde website paracommando.com meldt dat de Special Forces Group, een van de eenheden van de SOR, een nieuwe bevelhebber krijgt. Majoor stafbrevethouder Christophe Comhair neemt op 17 november het bevel over van luitenant-kolonel stafbrevethouder Raphaël Bechet.

De Special Forces Group is de elite-eenheid binnen het Special Operations Regiment. Diest werd in 2012 peterstad van deze hypergetrainde eenheid. In Schaffen is ook een kleine groep pathfinders gekazerneerd. Dat zijn hooggespecialiseerde parachutisten die onder meer sprongen uitvoeren vanop zeer grote hoogte, zowel overdag als ‘s nachts. Pathfinders zijn bij hun opdrachten vaak zwaar geladen. Naast hun bewapening dragen ze een parachutist deployment bag met ongeveer 40 kg aan operationele uitrusting en een militaire parachute voor vrije val. In totaal kan het materieel van een specialforcesoperator tot 85 kg wegen. Bij sprongen op zeer grote hoogte dragen ze ook ademluchttoestellen.

Kolonel Tom Bilo opnieuw opvolger van generaal Descheemaeker

De overdracht van het bevel binnen de Special Forces Group is de vierde beweging op dat niveau bij het SOR binnen een periode van twee maanden. Kolonel-stafbrevethouder Tom Bilo gaf eerder al het bevel van het Special Operations Regiment over aan kolonel stafbrevethouder Ir. Frédéric Linotte. Kolonel Bilo wordt directeur van Socom. Dat is een functie die generaal Vincent Descheemaeker tot op heden invulde. Vincent Descheemaeker is de man die de nieuwe structuur van het SOR uitwerkte en bij de opstart ook aanstuurde. Bij die opstart was Tom Bilo bevelhebber van de Special Forces Group. Op het moment dat generaal Descheemaeker doorschoof naar de internationale bevelsstructuur SOCOM nam kolonel Bilo zijn plaats in als bevelhebber van het SOR. Dat gebeurt dus nu opnieuw maar een echelon hoger. Zijn promotie naar de rang van generaal zal Vincent Descheemaeker allicht naar andere en ruimere verantwoordelijkheden leiden.

Ook nieuwe bevelhebbers voor 3de para en trainingscentrum commando’s

Luitenant-kolonel Kristof Van Poecke nam begin september het bevel van het 3 Para in Tielen over van luitenant-kolonel Defrancq.

Luitenant-kolonel Peter Gysel nam vorige week het bevel over van luitenant-kolonel stafbrevethouder Stefan Lindelauf in het Trainingscentrum voor Commando’s in Marche-les-Dames.

Structuur SOR

Missschien ziet u ondertussen de bomen door het bos niet meer in de structuur van het Special Operations Regiment. Even wat duiding.

Het Special Operations Regiment is de snellereactie-eenheid van de landcomponent van defensie. Het is gespecialiseerd in heel gerichte operaties, expedities en onconventionele oorlogsvoering. Het regiment bestaat uit hypergetrainde militairen die op elk moment voor elk type operatie ingezet kunnen worden. Het beschikt hiervoor zowel over parachuteerbare als amfibische capaciteiten.

Het hoofdkwartier van het Special Operations Regiment stuurt zes eenheden aan.

De Special Forces Group is de elite-eenheid van het regiment. Haar taken zijn vooral ongewone verkenningsopdrachten, raids en sabotages.

Het 2 Bataljon Commando’s uit Flawinne en het 3 Bataljon Parachutisten uit Tielen vormen de grote gevechtseenheden. Zij worden zowel ingezet als snellereactie-eenheden voor de NAVO en Belgische strijdkrachten, als voor humanitaire opdrachten en ter ondersteuning van de Special Forces Group.

De opleidingscentra voor commando’s in Marche-les-Dames en parachutisten staan in voor de gespecialiseerde opleidingen.

Naast die gevechtseenheden beschikt het SOR ook permanent over een eenheid die hen ondersteunt met communicatie- en informatiemiddelen, aangepast aan hun opdrachten. De 6 Groep Communicatie- en Informatiesystemen beschikt bijkomend ook over een capaciteit paracommando.

Geef een reactie