Verkeersdoorstroming in centrum Diest verandert structureel

Het stadsbestuur van Diest gaat de verkeerscirculatie in het centrum van de stad structureel aanpassen. In een tiental straten draait de rijrichting om. Dat gebeurt onder meer in belangrijke commerciële starten zoals de Koning Albertstraat en op de Grote Markt. In de Vissersstraat komt een opvallende aanpassing om fietsende scholieren beter te beschermen.

De overwegingen om die aanpassingen door te voeren zijn divers.

Het huidige mobiliteitsplan werd ingevoerd in 2011. De bedoeling was toen om vier lussen te creëren die het verkeer in- en uit de stad moesten leiden zonder het centrum te belasten. Om dat mogelijk te maken werd op dat moment de rijrichting in 23 straten omgekeerd. De realiteit vandaag is echter dat het grootste gedeelte van het verkeer de stad binnenrijdt via de Hasseltsestraat en weer buiten rijdt via de Leuvensestraat of via de Koning Albertsstraat en aansluitend de Schaffensestraat.
In plaats van vier lussen zijn er dus twee lange linten ontstaan die de stad doorkruisen maar die wel allebei starten op hetzelfde invalspunt. Dat heeft een groot nadeel. De Grote Markt ligt centraal op het tweede lint. Als die markt afgesloten wordt voor een event is het tweede deel van dat lint, de Koning Albertstraat, niet meer bereikbaar. Daar zijn echter nogal wat nieuwe handelszaken gevestigd.

Bij de invoering in 2011 van het huidige mobiliteitsplan werd de infrastructuur nauwelijks aangepast omdat er op dat moment geen budget voor was. Dat resulteert al tien jaar lang in soms absurde maar vaak ook gevaarlijke omstandigheden. Wagens die hun parkeervak verlaten in de Koning Albertstraat bijvoorbeeld, zien niet of nauwelijks de fietsers afkomen die tegen de richting in fietsen. In principe fietsen die op het gedeelte van de rijweg onmiddellijk naast de geparkeerde wagens wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Er is momenteel ook een grote inbreidingsgolf aan de gang in de binnenstad. De volgende jaren komen er minstens 600 nieuwe wooneenheden bij in het centrum en die worden binnen een straal van 500 meter rond het stadhuis gebouwd. Daarnaast worden er ruim 800 extra parkeerplaatsen voorzien in de binnenstad, gekoppeld aan deze woningen. Het grootste deel van die nieuwe woonprojecten komt in de omgeving van de Schaffensestraat en de Michel Theysstraat. Om die bijkomende druk op de mobiliteit in het stadscentrum op te vangen, wil het bestuur het verkeer beter gaan spreiden.

Meer inkomend verkeer via de Schaffensestraat

De belangrijkste aanpassing die op dit moment wordt doorgevoerd is de omkering van de rijrichting in de Koning Albertstraat. Die omkering moet ervoor zorgen dat meer mensen de Schaffensestraat zullen gebruiken om de stad binnen te rijden. Dat kan nu uiteraard ook al maar volgens burgemeester Christophe De Graef gebeurt het te weinig, onder meer omdat er geen doorstroming naar het centrum van de stad mogelijk is.

Meer binnenkomend verkeer via de Schaffensestraat betekent meer druk op het kruispunt vanop de Omer Vanaudenhovelaan. Die afslag is momenteel niet echt aangepast aan zulke toename van verkeer. Daardoor zou de ring kunnen opstroppen. Het stadsbestuur is daarover in overleg met AWV. De denkpiste is om met een groene pijl te werken die zou toelaten om wagens langer de stad te laten binnenrijden.

Het logisch gevolg van deze aanpassing is dat ook de rijrichting op de Grote Markt en in de Sint-Jan Berchmansstraat omkeert. Het verkeer dat via de Koning Albertstraat de stad doorkruist kan op die manier de stad verlaten.

Aanvullend aan deze maatregel wordt de voorrangsregeling in de Schaffensestraat logischer gemaakt. Op alle kruispunten geldt voortaan de voorrang van rechts. Dat was nu niet het geval aan de rechterkant van de Schaffensestraat voor wie de stad binnenrijdt. Het verkeer dat de Michel Theysstraat en de Tramstraat uitrijdt, heeft daar dus voortaan voorrang.

De aanpassing van de rijrichting in de Koning Albertstraat, heeft een belangrijke impact op de veiligheid van de fietsers. De parkeervakken blijven immers rechts liggen. Fietsers die tegen de rijrichting in rijden (wat is toegestaan) zijn beter zichtbaar voor de wegrijdende automobilist.
Als de Grote Markt wordt afgesloten voor een event blijven de handelaars in de Koning Albertstraat ook veel beter bereikbaar.

Fietsenstalling op site Bpost

In dezelfde omgeving krijgt ook het Ossekopstraatje een andere rijrichting. Die aanpassing is louter om veiligheidsredenen gedaan. Wie momenteel dat steegje uitrijdt heeft nauwelijks zicht op het tegemoetkomend verkeer in de Michel Theysstraat. Door de omkering in de richting van de Koning Albertstraat verbetert dat aanzienlijk. De Ossekopstraat ligt naast de site van Bpost. De los- en laadkade van die site wordt op termijn omgebouwd tot fietsenstalling.

Fietspad tegen rijrichting in

Wie de Koning Albertstraat in rijdt kan de stad verlaten via de Leuvensestraat maar je kan voortaan ook omkeren via de Oscar Nihoulstraat en de Michel Theysstraat of de Refugiestraat. De rijrichting van de Oscar Nihoulstraat en Refugiestraat wordt daarvoor ook omgekeerd. Wie via de Refugiestraat de stad verlaat, moet via de Vissersstraat passeren. Dat is een drukke schoolomgeving en daar worden een paar zeer opvallende structurele wijzigingen doorgevoerd. In het gedeelte van de Vissersstraat naar de Valleilaan komt een fietspad en een fietsstrook. Het fietspad ligt tegen de rijrichting in. Automobilisten die de stad daar verlaten moeten achter de fietsers blijven omwille van de fietszone en de fietsers die tegen de rijrichting in komen, rijden op een fietspad en hebben dus voorrang. Het wordt daar dus heel erg uitkijken voor wie er met de wagen wil passeren.

Een opmerkelijke aanpassing is die van de Egide Alenusstraat. Die straat kan je enkel bereiken via de Leuvensestraat maar wie daar met de wagen rijdt zal toch vaak op weg zijn om de stad te verlaten en heeft dus geen belang om die afslag te nemen. Tenzij je er woont natuurlijk. Als je de Egide Alenusstraat inrijdt heb je ook maar 1 optie. Je moet via de Allerheiligenberg, waar de rijrichting ook werd aangepast, naar de Grote Markt en daar kan je niet anders dan rechts afslaan naar de …Leuvensestraat. Het blokje rond dus. De aanpassing heeft allicht als bedoeling om de optie van de Egide Alenuslaan als alternatief voor de Leuvensestraat kort te sluiten.

Aan de andere zijde van de stad wordt een deel van de Valleilaan, tussen de Nijverheidslaan en het Sint-Jacobsplein, omgedraaid. Je kan dus niet meer via de Valleilaan de stad verlaten. Dat moet voortaan langs de Statiestraat gebeuren. In die Statiestraat wordt de rijrichting omgekeerd naar de Verversgracht voor wie van de Demerstraat komt.

Samenvatting

 • In de Schaffensestraat geldt de voorrang van rechts op alle kruispunten
 • In de Koning Albertstraat keert de rijrichting om naar de Grote Markt.
 • In de Ossekopstraat keert de rijrichting om naar de Koning Albertstraat
 • In de Oscar Nihoulstraat keert de rijrichting om naar de Michel Theysstraat.
 • In de Refugiestraat keert de rijrichting om naar de Demerstraat.
 • Op de Grote Markt keert de rijrichting om naar de Sint-Jan Berchmansstraat
 • In de Sint-Jan Berchmansstraat keert de rijrichting om naar de Leuvensestraat.
 • In de Egide Alenusstraat keert de rijrichting om naar de Allerheiligenberg.
 • In de Allerheiligenberg keert de rijrichting om naar de Grote Markt.
 • In de Valleilaan tussen de Nijverheidslaan en het St.-Jacobsplein keert de rijrichting om naar de Statiestraat.
 • In de Statiestraat vanuit de Demerstraat keert de rijrichting om naar de Verversgracht.

Geef een reactie