Tag Archives: gemeenteraad

Laagste loonschaal voor gemeentearbeiders verdwijnt in Scherpenheuvel-Zichem

Gemeenteraadslid Rita Devos (sp.a) kwam vorige donderdag met een opvallend bijkomend agendapunt tijdens de gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem. Het oppositieraadslid vroeg de raad om de laagste looncategorie voor gemeentearbeiders, categorie E, af te schaffen.

Niet diplomagelinkt

De verloning van het personeelsbestand van de stad is opgedeeld in 5 categorieën: A, B, C, D en E. De twee laatste categorieën, D en E, zijn niet gelinkt aan diplomavoorwaarden. In principe is het profiel van de mensen die in deze twee categorieën worden ingedeeld, vergelijkbaar. Er is echter een bijzonder groot verschil tussen het financieel kader van categorie D en categorie E. In categorie E is, apart van de indexeringen,  slechts een erg beperkte loonstijging van ongeveer 187 euro per maand over de ganse carrière mogelijk, volgens raadslid Devos. In de categorie D is die potentiële stijging veel significanter en bedraagt ze bijna 500 euro. In deze categorie zijn ook promoties mogelijk die uiteraard eveneens gekoppeld zijn aan een loonstijging. In de E-categorie zijn die promoties niet mogelijk.

Sexistisch kantje

Volgens raadslid Devos is er geen enkele reden om het verschil tussen die categorieën te behouden. Zowel  E als D zijn bedoeld voor uitvoerend personeel en zijn niet gebonden aan diploma’s. Maar er is ook een opvallend sexistisch kantje aan de opdeling. Categorie E wordt in Scherpenheuvel-Zichem bijna uitsluitend gebruikt voor de mensen van de poetsdienst. Dat  zijn hoofdzakelijk vrouwen. Het gaat over 11 voltijdse personeelsleden en 33 halftijdsen. Het personeel van de technische uitvoeringsdienst, hoofdzakelijk mannen, werd in 2011 collectief in de categorie D ingedeeld.

Nieuw organogram

Burgemeester Manu Claes legde in zijn antwoord uit dat de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten een nieuw organogram noodzakelijk maken.  In dat nieuwe organogram moet een billijke vergoeding voor iedereen de regel zijn. Categorie E zal volgens Manu Claes niet meer opgenomen worden. De laagste looncategorie wordt dan D. De meerderheidscoalitie werkt dus aan een personeelsstructuur die het voorstel van raadslid Devos effectief realiseert. Maar toch wilde Manu Claes haar voorstel liever nog niet stemmen. Er hangt immers een stevig prijskaartje aan en de burgemeester wil eerst de totaalkost laten doorrekenen. Raadslid Devos ging daar uiteindelijk ook mee akkoord en is bereid om te wachten tot het nieuwe organogram effectief bekend gemaakt wordt.

Gemeenteraad in Bekkevoort geïnstalleerd

Het gemeentebestuur van Bekkevoort kan aan de nieuwe legislatuur beginnen. Maandagavond werden alle raden en comité’s geïnstalleerd en deels ook nog gekozen.

Hans Vandenberg (CD&V) legde eerder al de eed als burgemeester bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Het nieuwe bestuur nam gisteren kennis van die benoeming en daarmee kan hij aan zijn derde ambtstermijn beginnen.

Drie raadsleden nemen mandaat niet op

Afscheidnemend voorzitster Mia Peeters deelde mee dat drie gekozen raadsleden hun mandaat niet opnemen. Dat zijn Hortense Vangossum (CD&V), André Jonckers (Ons Dorp) en Diane Boghe (Ons Dorp).  An Weckhuyzen (CD&V – 6de plaats en 222 voorkeurstemmen), Tommy Heusden (12de plaats en 270 voorkeurstemmen) en Nathalie Putseys (3de plaats en 255 voorkeurstemmen) zijn hun opvolgers.

CD&V behaalde in Bekkevoort 36,7% van de stemmen en vormt een coalitie met de verruimingslijst Ons Dorp die 31,1% behaalden. Zij hebben respectievelijk 7 en 6 raadsleden. N-VA behaalde 13,6% en heeft 2 raadsleden. De twee liberale partijen Gemeentebelangen en Open VLD behaalden respectievelijk 10,3% en 8,2% en hebben ieder 1 raadslid.

Zetelen voor CD&V: Hans Vandenberg (burgemeester), Wouter Lenaerts, Trees Laenens, Luc Janssens, Tommeke Lemmens, Mia Peeters en An Weckhuyzen.

Zetelen voor Ons Dorp: Benny Reviers, Lies Timmermans, Raf Vanmeensel, Nathalie Weckx, Tommy Heusdens en Nathalie Putseys.

Naast de gemeenteraadsleden staan ook de leden van het Bijzonder Comité voor Ons Dorp op deze foto

Zetelen voor N-VA: Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh

Zetelt voor Gemeentebelangen: Bart Volders

Zetelt voor Open VLD: Jens Snyers

De fractieleiders zijn: Mia Peeters (CD&V), Lies Timmermans (Ons Dorp), Johan Everaerts (N-VA), Bart Volders (GBL) en Jens Snyers (Open VLD)

Na de eedaflegging van de raadsleden werd de positie van voorzitter van de raad gewisseld. Luc Janssens kon zijn mandaat als schepen niet verlengen maar hij neemt de positie van Mia Peeters als voorzitter op. Zij kreeg een attentie van haar opvolger en van burgemeester Vandenberg.

De kersverse voorzitter mocht al meteen aan de bak met de eedaflegging van de schepenen. Benny Reviers (Ons Dorp) wordt 1ste schepen, Wouter Lenaerts (CD&V) wordt 2de schepen en Raf Vanmeensel (Ons Dorp) wordt 3de schepen.

De bevoegdheidsverdeling in het college van burgemeester en schepenen:

 • Hans Vandenberg: burgerlijke stand, politie, brandweer, veiligheid, erediensten, communicatie, feestelijkheden, personeel en middenstand
 • Benny Reviers: senioren, verkeer en mobiliteit, dorpskernvernieuwing, wonen en huisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en energie, waterhuishouding, rioleringen en communicatie
 • Wouter Lenaerts: financiën, begroting, belastingen, cultuur, erfgoed, bibliotheek, landbouw, dierenwelzijn, ICT, patrimonium, toerisme en arbeidspreventie op het werk
 • Raf Vanmeensel: openbare werken, begraafplaatsen, nutsmaatschappijen, jeugd, sport en ontspanning
Vier kandidaten voor drie mandaten in politieraad

Tijdens de eerste gemeenteraadszitting van de nieuwe legislatuur moeten de raadsleden van de politieraad gekozen worden. Bekkevoort vormt samen met Tielt-Winge, Kortenaken en Geetbets en Glabbeek de zone Hageland. Burgemeester Vandenberg is ambtshalve lid van de raad maar daarnaast mag Bekkevoort nog 3 andere leden afvaardigen. Voor die E mandaten waren 4 kandidaten: Johan Everaerts (N-VA), Mia Peeters (CD&V), Luc Janssens (CD&V) en Raf Vanmeensel (Ons Dorp). De verkiezing gebeurt met een geheime stemming. Luc Janssens kreeg 5 stemmen en de andere 3 kandidaten kregen er ieder 4. Bij staking van stemmen telt de anciënniteit in de raad en daardoor viel Johan Everaerts af.

Na gemeenteraad ook raad voor maatschappelijk welzijn geïnstalleerd

Daarmee zat de gemeenteraad er op en kon de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn starten. De gemeenteraadsleden zijn voortaan ook de leden van die raad en de schepenen zijn van rechtswege lid van het vast bureau. Het nieuwe bijzonder comité van de sociale dienst moest wel nog geïnstalleerd worden. Nathalie Weckx werd aangeduid als voorzitster en zijn komt daardoor mee in het schepencollege. Zij wordt ook bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, welzijn (OCMW), onderwijs, kinderopvang en feestelijkheden.

De leden van het bijzonder comité zijn:

 • Voor CD&V: Hortense Vangossum en Jo Vermaelen
 • Voor Ons Dorp: Miranda Vandeput en Mieke Mellaerts
 • Voor N-VA: Sofie Van De Broeck
 • Voor GBL: Rolanda Vanderheyden. Zij wordt op 31.12.2021 vervangen door Heidi Vanderstukken van Open VLD.
Extra beeldmateriaal van de eedafleggingen en wat sfeerbeelden

Den Amer loopt nokvol voor installatievergadering gemeenteraad

De installatievergadering van de gemeenteraad in Diest verliep met de nodige grandeur. De grote zaal van Den Amer werd omgebouwd tot raadszaal. De nieuwe gemeenteraadsleden werden als rocksterren op het podium geposteerd en in de zaal waren zeteltjes te kort voor het stevig opgekomen publiek. Er moesten zelfs stoelen uit de foyer worden bijgesleept om iedereen een comfortabel zitje te garanderen. Uiteraard waren er een hoop familieleden van de nieuwe bestuurders en ook het personeel van de stad was vrij talrijk komen opdagen. Veel van die mensen haken af na zitting 1 maar elk zieltje dat gewonnen wordt voor de lokale politiek is een stukje democratie extra.

Aangekondigde livestream ontbreekt

Jammer genoeg kreeg die democratisering ook al meteen een eerste deukje. Op basis van de reacties die wij tijdens de raadszitting kregen, was de anders technisch erg knap onderbouwde livestream,  totaal afwezig. In de zaal was ook geen enkele installatie opgesteld die een livestream mogelijk maakt. Nochtans had kersvers burgemeester Christophe De Graef die optie uitgebreid gepromoot op Facebook. Het is begrijpelijk dat de installatie voor de livestream niet zomaar verhuisbaar is naar een andere locatie maar het zou passen om dat dan op een correcte manier te communiceren naar de inwoners en het al zeker niet te promoten.

Vier raadsleden nemen mandaat niet op

Het was afscheidnemend burgemeester Jan Laurys (DDS) die voor de laatste keer de gemeenteraadszitting mocht openen. Laurys werkte zich in geen tijd door de obligate kennisnemingen over de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten en over de aanstelling van Christophe De Graef als nieuwe burgemeester. Bij dat laatste punt overhandigde hij de burgemeesterssjerp aan zijn opvolger. Afscheidnemend burgemeester Jan Laurys mocht daarna nog even in zijn typische flegmatieke stijl schitteren op het podium. Hij werkte zich eerst door een viertal vervangingen. Carine Van Camp (sp.a), Jeroen Overmeer (N-VA), Andy Bonyns (Vlaams Belang) en …jawel…Jan Laurys hemzelve, nemen hun mandaat als gemeenteraadslid niet op. Zij worden vervangen door Carina Jankowski (sp.a), Frederik Boone (N-VA), Bieke Ceuppens (Vlaams Belang) en Celal Orhan (DDS).  De nieuwe, officieel nog aan te stellen gemeenteraadsleden, bevestigden dit en daarna mochten de 27 democratisch verkozen bestuurders van de stad hun eed komen afleggen bij Jan Laurys.

Samenstelling van de fracties

Fractie Open Diest:  Christophe De Graef (burgemeester) , Pascale Vanaudenhove, Rick Brans, Sabine Meyssen, Maurits Vande Reyde, Mario Versavel, Marina Lambrechts, Danielle Bosmans Gheyskens.

Fractie DDS: Geert Cluckers, Bart Stals, Monique Dedobbeleer, Anja Verbeeck, Erwin Jennes, Joeri Buttiens, Irène Gijbels, Celal Orhan.

Fractie sp.a: Marc Florquin, Murat Celik, Willy Goos, Carina Jankowski, Jos Uyttebroek.

Fractie N-VA: Geert Nijs, Lydia Mertens, Frederik Boone.

Fractie Groen: Miet Dirix, Sofie Colemont

Fractie Vlaams Belang: Bieke Ceuppens

Voorzitter en schepenen in hun functie bevestigd

Na de eedaflegging werd de voorzitter van de gemeenteraad verkozen. Erwin Jennes haalde geen schepenmandaat meer binnen maar wordt opgevist in de functie van voorzitter.

Ook over de schepenambten was al eerder een akkoord gesloten en dat werd tijdens de raadszitting bevestigd.

Geert Cluckers en Bart Stals zijn de rechtstreeks verkozen schepenen voor DDS. Rick Brans, Pascale Vanaudenhove en Maurits Vande Reyde zijn de schepenen voor Open Diest.

De bevoegdheden:

 • Christophe De Graef (Open Diest) wordt voorgedragen als burgemeester en draagt de bevoegdheden algemene coördinatie –  veiligheid – preventie – dienstverlening – communicatie – mobiliteit. Tevens is hij voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en maakt hij deel uit van het politiecollege.
 • Geert Cluckers (DDS) is 1e schepen en krijgt de bevoegdheden cultuur – toerisme – bibliotheek – gemeentelijk onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
 • Pascale Vanaudenhove (Open Diest) krijgt de bevoegdheden personeel – onderwijs – kunst- en muziekacademie – kinderopvang – burgerzaken  en dierenwelzijn.
 • Bart Stals (DDS) krijgt de bevoegdheden openbare werken – patrimonium – stadsontwikkeling en ICT.
 • Maurits Vande Reyde (Open Diest) krijgt de bevoegdheden financiën – lokale economie – smartcity – citymarketing en toegankelijkheid.
 • Rick Brans (Open Diest) krijgt de bevoegdheden ruimtelijke- ordening – milieu – duurzaamheid – jeugd en sport.
Marc Florquin pakt naast mandaat in politieraad

De vertegenwoordigers voor de politieraad moeten tijdens de eerste raadszitting met een geheime stemming gekozen worden en net zoals in Scherpenheuvel-Zichem leek dat ook in Diest even spannend te worden. Diest vaardigt negen mandaathouders en de burgemeester van ambtswege af in de raad. Er waren echter tien kandidaten voor de 9 zitjes.

De kandidaten: Joeri Buttiens, Murat Celik, Miet Dirix, Marc Florquin, Irene Gijbels, Erwin Jennes, Marina Lambrechts, Sabine Meyssen, Geert Nijs, Mario Versavel.

De stemming is geheim en daarom werd de technologie even opzij geschoven. Twee dames verzamelden 135 stembrieven in een kartonnen doos. Die werden manueel geteld door de twee jongste raadsleden. Na telling bleek Marc Florquin 12 stemmen te hebben. Alle andere kandidaten hadden 13, 14 of 15 stemmen. Florquin verloor eerder al zijn  mandaat als provinciaal gedeputeerde, hij pakte met sp.a naast de coalitie in Diest en wordt nu niet verkozen in de politieraad.

Monique Dedobbeleer toegevoegd als extra schepen

De zitting van de gemeenteraad werd gesloten en daarna volgde de eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De belangrijkste bedoeling van die vergadering was om de voorzitter en de leden van het Bijzonder comité voor de sociale dienst aan te duiden. De functie van voorzitter levert nog een extra schepenmandaat op. Er was op voorhand een politiek akkoord om Monique Dedobbeleer in die functie te benoemen. Dat werd door de raad unaniem bevestigd. Dedobbeleer wordt tevens bevoegd voor welzijn –  senioren – diversiteit – dorpsontwikkeling – erediensten –  landbouw en  ontmoetingscentra

Bijzonder Comité start met zeven leden

Het Bijzonder Comité heeft acht leden en daarvan konden er zeven in hun functie worden ingezworen:

Melis Ürgüp (DDS), Ton Van Weel (DDS), Sylva Van Lommel (DDS), Renaat Rijnders (N-VA), Silke Van Rompaey (Open Diest), Günther Wuyts (Open Diest, Carine Van Camp (sp.a)

David Celis (Groen) was afwezig en kan dus pas tijdens de volgende vergadering worden beëdigd.

Fracties laten kort in hun kaarten kijken. Eerste schermutseling tussen Open Diest en N-VA

Voorzitter Erwin Jennes nodigde na de raadszittingen iedere fractie uit om een korte toelichting te geven. Uiteraard komen daar de obligate woorden van dank en wensen voor succes bij te pas. We probeerden vooral de kern van de boodschap te filteren.

Bieke Ceuppens benadrukte dat ze zal waken over de uitvoering van de beloftes die de meerderheid vooruit stuurt. Ze wil met haar partij een spil zijn tussen de burgers en het gemeentebestuur. Opvallend was dat ze geen enkel eigen programmapunt citeerde in haar maidenspeech.

Miet Dirix (Groen) liet al meteen een fris geluid horen. “We willen niet dwars liggen maar zullen een constructieve, groene raadgever zijn”, zei ze. Miet waarschuwde enigszins plastisch dat Groen niet tevreden zal zijn met een pot honing en een pot bonen. “Wees lief voor elkaar, de bevolking en de stad”, waren haar slotwoorden.

Frederik Boone (N-VA) zag de coalitievorming als een zeer vlotte bevalling waarover vooraf een afspraak was gemaakt met een verloskundige. Boone schamperde daarna enigszins sarcastisch over het ambitieuze programma dat de coalitie belooft. Hij somde een paar opvallende verkiezingsbeloftes van Open Diest op: elektrisch uitschuifbare palen om een buurt af te sluiten, grondsensoren op 30 minuten gratis parkeren mogelijk te maken, een nieuw skatepark, taxicheques voor senioren, sportkooien, vuilbakken die werken op zonne-energie met ondergrondse opvangbakken. “Ik dacht eerst dat het over een programma van drie legislaturen ging maar het is effectief allemaal voor 2018-2024 gepland”, zei hij. “Koken kost echter geld”, zei Boone. “Hoe gaat u dat koppelen aan een belastingsvermindering?”

Murat Celik (sp.a) vond dat zijn partij de stad in goede conditie heeft achter gelaten. Hij kondigde een constructief kritische oppositie aan met creatieve en sociale accenten. Celik vroeg uitdrukkelijk om rekening te houden met diversiteit. “Ik reik u de hand”, zei hij tegen de meerderheidspartijen.  Maar hij besloot toch waarschuwend en daarvoor gebruikte Murat Celik een quote van gewezen burgemeester Laurys. “De taak van de oppositie is om het bestuur wakker te houden”, zei hij. “Misschien gaan we u wel slapeloze nachten bezorgen.”

Joeri Buttiens (DDS) vergeleek de gemeenteraad met een vliegtuig waar de meerderheid in de cockpit zit maar waar de oppositie in de vleugels voor het evenwicht moet zorgen. “Grote dossiers zoals de citadel, de stationsomgeving, het ziekenhuis, de Warande en de sportinfrastructuur moeten we samen aanpakken”, zei Buttiens. Hij zag DDS als de waakhond van de belangen van de deelgemeenten.

Mario Versavel (Open Diest) ten slotte wil werken aan een leefbare stad waar aandacht is voor mobiliteit, veiligheid, kinderopvang en senioren. Ook hij pleitte voor een positieve en constructieve samenwerking.

Uitschuivertje van burgemeester De Graef

De nieuwe burgemeester, Christophe De Graef, kreeg het laatste woord. Hij vroeg om wederzijds respect tussen de raad en het college. De Graef benadrukte het belang van de commissies om belangrijke dossiers  over de partijgrenzen heen te bespreken.  Hij wil ook een samenwerkingsmodel met open communicatielijnen tussen de algemeen directeur, alle fractieleiders, de voorzitter van de raad en de burgemeester. “De eed die we hebben afgelegd vraagt om verantwoordelijkheid en integriteit”, zei de burgemeester. Christophe De Graef viel heel even uit zijn rol aan het einde van zijn speech. Hij prikte terug naar de plaagstoot van Frederik Boone. “Misschien kunnen we de zitpenningen verlagen of alleszins die van u”, zei hij tegen Boone. Het geroezemoes in de zaal leek aan te geven dat dit niet de meest verfijnde repliek was. Het verleidde Boone ertoe om de bal terug kaatsen. “Ik vrees dat de hoogte van de zitpenningen onvoldoende is om al die ambitieuze plannen te financieren”, zei hij. Het beloven pittige debatten te worden de volgende maanden.

Staande ovatie voor Jan Laurys

Aan het einde van de twee raadszittingen werden de afscheidnemende raadsleden gehuldigd. Speciale hulde was er voor Jan Laurys.  Kinderburgemeester  Anna mocht de honneurs waarnemen en Jan Laurys kreeg minutenlang een staande ovatie van zijn collega’s en het publiek, al was er hier en daar ook een enigszins bevreemdende uitzondering.

Bestuursploeg van Scherpenheuvel-Zichem allicht als eerste in Vlaanderen geïnstalleerd

In tegenstelling tot andere gemeenten in de regio werd de samenstelling en de verdeling van de mandaten van de nieuwe bestuursploeg in de basiliekstad niet op voorhand bekend gemaakt. Nochtans waren de voordrachtsaktes al op 20 december klaar. Dat moet ook. Wettelijk gezien moeten die namelijk minstens 8 dagen op voorhand ingediend worden.

De reden voor die vreemde beslotenheid blijft onduidelijk en het was dus wachten tot de installatievergadering op dinsdag 2 januari om 10 uur. Op dat moment vond de eerste raadszitting plaats en daarmee scoorde het nieuwe bestuur dan weer erg snel. Allicht is de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem de snelst geïnstalleerde in Vlaanderen.

Oppositie vraagt meer overleg

Die timing bleek niet iedereen goed uit te komen en er waren wat zure oprispingen over het gebrek aan overleg hierover. Raadslid Allessia Claes (N-VA) was overhaast uit vakantie moeten terugkomen en Joris De Vriendt (Vlaams Belang) vroeg in zijn tussenkomst aan huidig voorzitter van de raad Marleen Van Meeuwen om een voorzitter voor alle fracties te zijn, ook van de oppositiepartijen. De Vriendt haalde het gebrek aan overleg over de timing van de installatievergadering aan als negatief voorbeeld.

Aftredend voorzitter van de raad Arlette Sannen handelde eerst twee belangrijke kennisnames af. De eerste kennisname bevestigde de aanstelling van Manu Claes (CD&V) als burgemeester. De tweede was een gevolg van de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten. Daardoor worden de gemeenteraadsleden automatisch ook aangesteld als OCMW-raadsleden. Organisatorisch heeft dat een stevige impact. Allicht zal na iedere gemeenteraad ook een vergadering van de OCMW-raad volgen. De kans dat de zittingen daardoor uitlopen is reëel. Beide raden worden voorgezeten door de burgemeester.

Gemeenteraadsleden ingezworen

Na de twee kennisnames werden de gemeenteraadsleden ingezworen. Het was al eerder bekend dat CD&V (9 zetels) en Open VLD (8 zetels) verder doorgaan als bestuursmeerderheid. N-VA blijft steken op 5 zetels maar is wel de grootste oppositiepartij. Vlaams Belang stijgt naar drie zetels en sp.a wordt de kleinste fractie met slechts 2 zetels. Bij sp.a neemt Sarah De Cock haar mandaat niet op. Ook eerste opvolger Marc Beddegenoots ziet af van een zitje in de raad. Daardoor werd tweede opvolger Rita Devos ingezworen als raadslid.

Kris Peetermans wordt eerste schepen

Na de gemeenteraad was het de beurt aan het schepencollege. De samenstelling hiervan maar ook de verdeling van de bevoegdheden vergt enige verduidelijking.

Naast burgemeester Manu Claes werden vijf schepenen ingezworen maar die worden aangevuld met de Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Kris Peetermans (Open VLD) wordt beloond voor zijn opvallend sterke persoonlijke score. Hij behaalde 2538 voorkeurstemmen en liet daarmee burgemeester Claes ver achter zich. Die zakte van 2.563 voorkeurstemmen in 2012 naar 1.938 in 2018. Kris Peetermans wordt eerste schepen van de stad.

Zijn ook benoemd als schepen: Lieve Renders (CD&V) – 2de schepen, Nico Bergmans (Open VLD) – 3de schepen, Marie Jeanne Hendrickx (CD&V) – 4de schepen en Tony Van Cauwenbergh (Open VLD) – 5de schepen. Inne Pauwels wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en komt via die omweg in het bestuur als zesde schepen.

De bevoegdheidsverdeling voor de periode 2019-2021

Burgemeester Manu Claes (CD&V)
algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – erediensten – erfgoed – markten en kermissen

Eerste schepen Kris Peetermans ( Open VLD)
cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Tweede schepen Lieve Renders (CD&V)
burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – dierenwelzijn

Derde schepen Nico Bergmans ( Open VLD)
omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit – openbare werken – nutsvoorzieningen

Vierde schepen Marie Jeanne Hendrickx (CD&V)
welzijn – armoedebestrijding – senioren – personen met een beperking – kinderopvang – gelijke kansen – diversiteit

Vijfde schepen Tony Vancauwenbergh ( Open VLD)
onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering – sociale economie – tewerkstelling

Zesde schepen Inne Pauwels (CD&V)
voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek

Schepenwissel in 2022

In het bestuursakkoord werd afgesproken dat er halfweg de legislatuur een schepenwissel komt. CD&V verliest dan een mandaat en Open VLD krijgt er een bij. Dat heeft een bizar gevolg want Open VLD heeft op dat moment vier mandaten en CD&V slechts twee plus de burgemeester. CD&V stond ook voor een bijzonder moeilijke keuze om te bepalen wie zijn mandaat moest opgeven. Uiteindelijk volgen ze de logica van het aantal voorkeurstemmen. Daardoor moet Marie-Jeanne Hendrickx een stap opzij zetten. Met haar gaat meteen ook een pak knowhow over welzijn en sociale zaken verloren. Na het verdwijnen van schepen Hendrickx blijft de bevoegdheid voor welzijn echter binnen de partij. Schepen Inne Pauwels neemt dat erbij. Zij wordt dan een soort superschepen met naast het voorzitterschap van het bijzonder comité ook financiën, jeugd, bibliotheek, welzijn, armoedebestrijding, kinderopvang, gelijke kansen en diversiteit als bevoegdheden. De bevoegdheid voor senioren en personen met een beperking schuiven door naar Lieve Renders.

Marie-Jeanne Hendrickx wordt vervangen door Jan Boeckx (Open VLD) en die heeft dan weer een pak expertise op het vlak van openbare werken. Vroeger schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen werd niet meer herkozen als schepen en dat was meteen een opportuniteit om die bevoegdheid nu al door te schuiven naar Open VLD. Nico Bergmans is een logische keuze om dat gedurende drie jaar op te nemen.

De bevoegdheidsverdeling voor de periode 2021-2024

Burgemeester Manu Claes (CD&V)
algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – erediensten – erfgoed – markten en kermissen

Eerste schepen Kris Peetermans (Open VLD)
cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Tweede schepen Lieve Renders (CD&V)
burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – senioren – personen met een beperking – dierenwelzijn

Derde schepen Nico Bergmans ( Open VLD)
omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit

Vierde schepen Jan Boeckx (Open VLD)
openbare werken – nutsvoorzieningen – sociale economie – tewerkstelling

Vijfde schepen Tony Vancauwenbergh (Open VLD)
onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering

Zesde schepen Inne Pauwels (CD&V)
voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek – welzijn – armoedebestrijding – kinderopvang – gelijke kansen – diversiteit

Voorzitterschap wisselt tweemaal

In het bestuursakkoord heeft CD&V het voorzitterschap van de gemeenteraad toegewezen gekregen. Dat de partij nogal wat mensen tevreden moet houden blijkt uit de wissels die hier gepland zijn. Marleen Van Meeuwen is niet langer schepen en mag de voorzittershamer twee jaar lang hanteren. Daarna neemt de vorige voorzitter Arlette Sannen het twee jaar van haar over. De laatste twee jaar is partijzwaargewicht en hoofdeconoom van werkgeversorganisatie Etion Geert Janssens aan zet als voorzitter.

Open VLD heeft extra zitje in de politieraad

De leden van de politieraad moeten effectief verkozen worden tijdens de installatievergadering. Die verkiezing werd spannend. Uiteraard proberen de leden van de meerderheid om hun kandidaten verkozen te krijgen maar rekenkundig was daarover geen zekerheid. Scherpenheuvel-Zichem heeft 8 zitjes in de politieraad en Diest heeft er 9. De twee burgemeesters van beide steden zetelen ambtshalve ook in de raad. Voor die 8 posten waren er 10 kandidaten. CD&V en Open VLD hadden ieder 3 kandidaten, N-VA had er 2 en Vlaams Belang en sp.a ieder 1.
De meerderheid was altijd zeker van vijf mandaten. Dat gebeurde ook. Esther Schoolmeesters (Open VLD), Koen Vranken (CD&V), Anne-Sophie Weckx (CD&V), Ronald Schuyten (Open VLD) en Arlette Sannen (CD&V) haalden 15 stemmen en waren daarmee lid van de politieraad. Bij de oppositie haalden Allessia Claes (N-VA) en Rudi Vancauwenbergh (Vlaams belang) ook 15 stemmen. De andere drie kandidaten, Ursula Bervoets (Open VLD), Annelies Ooms (N-VA) en Christini Gounakis (sp.a) haalden ieder 10 stemmen. Ursula Bervoets zetelde echter eerder al in de politieraad. Die anciënniteit zette haar boven haar concurrenten en ook zij werd dus ingezworen als 8ste lid van die raad. De oppositie laat hier een kans liggen om een extra mandaat binnen te halen omdat ze hun stemgedrag niet op mekaar hebben afgestemd.

CD&V roteert ook bij Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder comité voor de sociale dienst is een nieuw orgaan dat bevoegd is voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie. De leden ervan waren op voorhand aangeduid maar bij CD&V valt ook hier op dat ze hun drie mandaten na drie jaar vervangen door drie nieuwe leden. Onder meer Marie-Jeanne Hendrickx, die op dat moment haar schepenambt moet opgeven, krijgt hier een politiek vangnet, al blijft ze natuurlijk ook wel gemeenteraadslid. CD&V vist in 2022 ook Ben Mattheus op die tijdens de vorige legislatuur het jongste raadslid was maar nu niet meer verkozen werd. N-VA dropt gewezen raadslid René Jacobs in de raad.

De samenstelling van het comité

Voorzitter: Inne Pauwels (CD&V)
Leden:

 • 2019-2021: Robby Baptist (CD&V) | 2022-2024: Marie Jeanne Hendrickx (CD&V)
 • 2019-2021: Sarah Meeuwens (CD&V) | 2022-2024: Lotte Degol (CD&V)
 • 2019-2021: Melina Vranckx (CD&V) | 2022-2024: Ben Mattheus (CD&V)
 • Omer Mievis (Open VLD)
 • Serge Keuninckx (Open VLD)
 • René Jacobs (N-VA)
 • Philip Vervloesem (Vlaams Belang)
 • Veerle Peeters ( SP-A)
Impact nieuwe Algemeen Directeur duidelijk voelbaar

Tijdens de vorige legislatuur werd Eva Poelemans aangesteld als Algemeen Directeur van de stadsdiensten. Eva beschikt over een stevige academisch onderbouwde knowhow maar ze heeft duidelijk ook sterke managementcapaciteiten. Het projectiescherm dat al enkele maanden werkloos stond te blinken in de vergaderzaal, werd eindelijk nuttig ingeschakeld. Eva kwam ook een paar keer gevat tussen om de vergadering gespoord te houden met de noodzakelijke administratie. En ze waakte ook heel strikt over een juiste toepassing van de wettelijk opgelegde spelregels. Poelemans heeft duidelijk de capaciteiten om de gemeenteraad naar een efficiëntere manier van besluitvorming te leiden. De procedure om 135 stembrieven in een aftandse stembus met een veel te kleine gleuf te stoppen is nauwelijks nog bedenkbaar. Zeker als al die stembrieven dan ook nog manueel moeten geteld worden tijdens de raadszitting. De Russen mogen dan al geen impact krijgen op het stemgedrag van de mandatarissen in Scherpenheuvel-Zichem maar als we de burgers meer willen betrekken bij de politiek is efficiënte tijdsbesteding geen onbelangrijk aspect.

Agenda gemeenteraad Scherpenheuvel-Zichem in november

De agenda van de gemeenteraadszitting van 22 november 2018 in Scherpenheuvel-Zichem is vandaag publiek gemaakt. 

Opvallende agendapunten:

 • Goedkeuring van de gebruiksovereenkomst voor de brandweerkazerne.

Bij de start van de brandweerzone was het de bedoeling om de brandweerkazerne over te dragen aan de zone. dat zal uiteindelijk niet gebeuren. De zone blijft de kazerne gebruiken maar de stad blijft eigenaar. Op die manier kunnen de verenigingen ook het vergaderzaaltje verder blijven gebruiken.

 • De goedkeuring van het budget 2019 van het OCMW. 

Het budget van het OCMW is een van de belangrijkste uitgavenposten van de stad. De discussie over die post is niet louter financieel maar houdt ook een visie in op het sociale beleid van het bestuur. 

 • Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Scherpenheuvel-Zichem

De verkoop van tickets voor de voorstellingen in Den Egger volstaan niet om de kosten te dekken. Het bestuur keurt daarom ieder jaar een prijssubsidie goed. Dat is het bedrag dat de stad bijlegt per verkocht ticket. Omdat het budget momenteel voldoende is kan die opleg voor de maanden november en december wegvallen;

 • Goedkeuring van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van een photo-voltaïsche installatie op hetd ak van De Hemmekens

Het project om een PV-installatieop het dak van De Hemmekens te plaatsenwerd eerder al goedgekeurd. Dit agendapunt regelt de juridische voorwaarden waaronder de plaatsing ervan zal gebeuren. De stroom van de installatie wordt onder meer gebruikt voor een elektrische deelwagen.

De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op 22.11.2018 om 20 uur. De vergadering is vrij toegankelijk voor het publiek. De agenda en de verslagen van de gfemeenteraad kan je vinden via deze link.

Verslag gemeenteraadszitting Diest |24.09.2018

De laatste zitting van de gemeenteraad van Diest voor de verkiezingen is een feit. Het werd een vreemde raadszitting die burgemeester Jan Laurys (DDS) zelfs de opmerking ontlokte dat het leven niet altijd eenvoudig is. Jan Laurys werd aan het einde van de zitting ook opmerkelijk emotioneel toen hij waarnemend algemeen directeur Hilde De Wilde uitzwaaide. Zij vertrekt naar Genk om er effectief algemeen directeur te worden.

Het vertrek van Hilde De Wilde zou overigens voor een bizar verloop van de vergadering zorgen. We vatten het chronologisch samen.

Aanstelling van een algemeen directeur 

Burgemeester Laurys begon de zitting met de toevoeging van drie hoogdringende agendapunten. Dat is ongebruikelijk maar het was duidelijk afgestemd met de oppositie want niemand had er opmerkingen over. De bijkomende agendapunten gingen over de aanwerving van een algemeen directeur.

De algemeen directeur van de stad Diest is langdurig afwezig. Hilde De Wilde is momenteel waarnemend algemeen directeur. Zij wordt echter effectief algemeen directeur in Genk. Het bestuur probeerde om een andere waarnemend algemeen directeur aan te werven maar het is redelijk logisch dat de beste kandidaten niet inhaken voor een job die momenteel tijdelijk is. Dat verplicht het bestuur om een beslissing te nemen over de positie van de langdurig afwezige algemeen directeur. Die beslissing mag enkel in geheime zitting genomen worden. Afhankelijk van die beslissing moest ook de openstelling van een vacature voor een nieuwe algemeen directeur worden gestemd. Dat moet dan weer in een openbare zitting gebeuren.

Kortom, het bestuur werkte de voorziene agenda af, ging daarna kort in geheime zitting om de positie tegenover de langdurig afwezige algemeen directeur te bepalen, en stemde daarna in publieke zitting in met de aanwerving van een nieuwe algemeen directeur.

Sarah Bergmans vervangt waarnemend directeur bij diens afwezigheid. 

In de marge van deze discussie stelde het bestuur Sarah Bergmans aan als waarnemend waarnemend directeur (en dit is geen schrijffout) Na het vertrek van Hilde De Wilde en tot de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur wordt Peter Verlinden waarnemend directeur. Als hij afwezig is moet er een vervanger zijn. Dat wordt Sara Bergmans. Kafka was manifest aanwezig bij de behandeling van het dossier van de algemeen directeur.

De andere agendapunten

Goedkeuring van de verdeling van de toelagen ontwikkelingssamenwerking 2018

Het bestuur verdeelt jaarlijks 63.000 euro over een aantal projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Die verdeling gebeurt op advies van de Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (DROS). DROS hanteert een vaste verdeelsleutel: 10% gaat naar 11.11.11, 10% gaat naar een noodfonds om tussen te komen bij hoogdringende problemen, 20% gaat naar lokale ontwikkelingsinitiatieven en 60% gaat naar internationale projecten waar Diestenaars bij betrokken zijn.

Raadslid Andy Bonnyns (Vlaams Belang) vindt dat de 63.000 euro beter zouden gebruikt worden om de armoede in eigen stad aan te pakken. Hij stemde tegen.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) haalde zwaar uit naar 11.11.11. “De organisatie speelt politieke spelletjes”, zei hij. Rijnders illustreerde zijn argument met een advertentie van 11.11.11 in De Standaard. Ze maken daar de koppeling tussen de 140.000 vacatures voor knelpuntberoepen in België en de bootvluchtelingen die de vacatures zouden kunnen opvullen. N-VA keurde stemde uiteindelijk in met het agendapunt.

Goedkeuring stopzetting huidige concessie en goedkeuring concessievoorwaarden van de cafetaria van het stedelijk zwembad/sportzaal De Warande

De uitbater van de cafetaria in het zwembad heeft de concessie opgezegd. Raadslid Mario Versavel (Open Diest) vroeg verduidelijking over de huurprijs.

Schepen van Sport Murat Celik (sp.a)  legde uit dat het bestuur voor de vorige concessie een minimumdrempel hanteerde van 2500 euro. De huidige uitbater deed een bod van 3000  euro. Door de index liep dat op tot momenteel 3385 euro.

Celik zei te beseffen dat die huurprijs te hoog is. Daarom is de nieuwe minimumdrempel vastgelegd op 2000 euro.

Advies betreffende de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s Warandestadion

Burgemeester Jan Laurys kondigt aan dat er acht bewakingscamera’s komen rond het Warandestadion.

Volgens raadslid Christophe De Graef (Open Diest) heeft het bestuur altijd ontkend dat er problemen waren. Hij verweet de meerderheid dat ze nooit zijn ingegaan op de suggesties van Open-VLD om camera’s te installeren. Net voor de verkiezingen gebeurt dat dan toch.

Ook raadslid Boone (N-VA) sneerde dat zijn partij al jarenlang suggereert om camera’s te installeren. Boone was wel blij met de plaatsing van het systeem.

Murat Celik verduidelijkt dat de beslissing om het bewakingssysteem te installeren al een jaar geleden werd genomen. De aankoopprijs is op dat moment in het budget opgenomen.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) vroeg zich af waarom er enkel camera’s komen aan de buitenkant van het stadion. Volgens hem zijn er ook groepjes jongeren die in het stadion verzamelen.

Jan Laurys gaf nog mee dat er vooral in 2017 een vijftal inbraakpogingen zijn geweest. In 2018 waren er enkel een paar meldingen van hangjongeren.

Aanvaarding schenking 19de-eeuws harmonium aan de stad Diest

De schenking werd goedgekeurd. Na restauratie gaat het harmonium naar de Hagelandse Academie.

Goedkeuring schenking Jan Camps

Ook deze schenking werd goedgekeurd.

Goedkeuring rooilijnplan in het kader van de omgevingsaanvraag tot het verkavelen van gronden “Diest Demer 2” ter hoogte van de Turnhoutsebaan in Diest

Raadslid Geert Nijs (N-VA) verbaasde zich over het feit dat er aanvankelijk 19 woningen werden voorzien. Het zijn er momenteel 129. Nijs vroeg zich ook af waarom er zo weinig informatie wordt gegeven aan de huidige bewoners in de buurt van het project. Volgens Nijs was er initieel sparke van laagbouw terwijl het nu stapelbouwwoningen zijn.

Raadslid Rijnders merkte op dat het project de parkeergelegenheid in de buurt van het station opnieuw extra zal belasten. De verkeerdruk in de stationsbuurt is nu al erg hoog.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals (DDS) weerlegde dat er slechts 19 woningen gepland waren. Oorspronkelijk zouden er 121 woonunits komen en het zijn er uiteindelijk  129.

Stals verduidelijkte verder dat bezwaren behandeld worden in het schepencollege. Hij laat uitschijnen dat een aantal bezwaren terecht zijn en zeker worden meegenomen in de uiteindelijke realisatie.

Stals beklemtoonde dat iedereen voordeel haalt uit de aanpassing van een klassieke verkaveling naar de oplossing met stapelbouw. De nieuwe wijk zal veel groener worden aangelegd en de huidige bewoners krijgen een extra toegang aan de achterkant van hun perceel. De afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande woningen zal ook veel groter zijn.

De nieuwe woonunits hebben ondergrondse parkeerplaatsen en zullen dus geen extra belasting veroorzaken. De toegangsweg die tussen de Demer en de woonunits ligt, wordt uitgevoerd als een zachte verbinding. Er komt dus geen klassieke straat.

Vernieuwen dakbedekking ontmoetingscentrum Scafnis – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het punt werd goedgekeurd

Reconversie en ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stationsomgeving – goedkeuring ontwerpakte verwerving gronden NMBS voor realisatie residentieel woonwagenpark

Het punt werd goedgekeurd

Restauratie van de gevels en daken van het stadhuis te Diest – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Raadslid Renaat Rijnders vroeg een verduidelijking omdat er eerder al dringende  onderhoudswerken werden goedgekeurd.

Schepen van Onroerend Erfgoed Geert Cluckers (DDS) bevestigde dat er twee dossiers lopen. De dringende onderhoudswerken worden zeer binnenkort opgestart. Deze bespreking gaat over de feitelijke restauratie van het stadhuis. Het studiebureau schat de kostprijs van de werken in op 1.800.000 euro. Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt het dossier in aanbesteding gegeven.

Goedkeuring voorlopige vaststelling nieuwe straatnaam te Diest

Bpost wil geen post meer bedelen aan het station en de ernaast gelegen handelszaak. Beide vestigingen hebben namelijk geen postbus aan de Turnhoutsebaan. De gemeenteraad neemt de beslissing om het Stationsplein officieel ook Stationsplein te noemen. Het station en de handelszaak kunnen daardoor een huisnummer krijgen op dat plein waardoor dat Bpost weer post kan bezorgen.

Agendapunten die zonder veel discussie werden goedgekeurd:

 • Definitieve goedkeuring van het voorstel aan de deputatie tot wijziging van buurtweg nr. 63 van de voormalige gemeente Kaggevinne en het daarbij horende wijzigingsplan en rooilijnplan 12
 • Definitieve goedkeuring van het voorstel aan de deputatie tot wijziging van buurtweg nr. 10 van de voormalige gemeente Deurne en het daarbij horende wijzigingsplan en rooilijnplan
 • Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2017 van het OCMW van Diest
 • Goedkeuring van het overnamebod aandelen Demer en Dijle NV
 • Goedkeuring wijziging van het functieprofiel voor de functie van algemeen directeur
 • Kennisname verslagen adviesraden april – mei – juni – augustus 2018
 • Goedkeuring beheersovereenkomst samenwerking stad en OCMW
 • Goedkeuring van het pv van de gemeenteraad van 18.06.2018

Interpellaties

Voortgang aanleg wegen Begijnhof

Raadslid Renaat Rijnders wilde weten wat de onderhandelingen met de firma SIGNA hebben opgeleverd. Wij schreven eerder een artikel over deze zaak.

Schepen Stals zei tevreden te zijn over het werk dat Signa heeft geleverd. Er zijn een aantal technische opmerkingen gemaakt en die worden verwerkt  voor een vergadering die op 25.10 plaats vindt. Daar zullen ook de nutsmaatschappijen aan tafel zitten.

Stals verduidelijkte nog dat de comfortzone waar minder mobiele mensen gebruik van kunnen maken allicht naast de huizen zal komen. Er is een voorstel om die strook voldoende breed te maken omdat er allicht een aantal hindernissen (fietsen, bloembakken,…) tegen de gevels kunnen staan.

Bezetting Kliekske en de Kliek

Raadslid Danielle Gheyskens (Open Diest) vroeg de cijfers van de bezetting van de buitenschoolse opvang op. Ze wilde ook de situatie van de wachtlijsten voor kinderopvang kennen.

Geert Cluckers verduidelijkte alle cijfers omstandig. Cluckers merkte op dat de stad meer dan 3 miljoen euro heeft geïnvesteerd in het ophogen van de opvangcapaciteit. Dat resulteert in 100 extra opvangplaatsen. Geert Cluckers vindt die kost erg hoog en ging op zoek naar alternatieven.Een van die alternatieven is het zogenaamde scholenproject. Kinderen die maximaal twee uur opvang nodig hebben na de schooltijd, kunnen op school blijven. De scholen zorgen zelf voor opvang en krijgen een vergoeding van 2000 euro.  In Diest zijn 9 op 10 scholen in het project gestapt. Enkel Deurne doet niet mee omdat er geen nood aan is.

Geert Cluckers gaf ook een overzicht van de wachtlijsten voor kinderopvang. De schepen beklemtoonde dat die cijfers niet altijd de reële toestand aangeven. Een aantal kinderen staan op meerdere plaatsen op de lijst. Veel kinderen worden vanaf hun geboorte aangemeld en zijn dus nog te jong voor de kinderopvang.

Een kort overzicht:

Deelgemeente Wachtlijst Niet in aanmerking
Diest 335 141
Molenstede 87 14
Schaffen 54 34
Vleugt 12 8
Deurne 27 20

Toestand kerkhoven

Raadslid Pascale Vanaudenhove (Open Diest) klaagt opnieuw de toestand op de kerkhoven aan. Na haar eerdere interpellatie op 19.06.2017 was er een verbetering maar ondertussen is de situatie opnieuw sterk verslechterd.

Schepen Gaby Feyaerts legde uit dat het verbod om pesticides te gebruiken de oorzaak is van het probleem. De schepen laat de kiezelpaden vervangen door grindgazon. De graven worden korter bij mekaar gelegd na een ontgraving en er komen bodembedekkers die het onkruid moeten verdringen.

De begraafplaatsen zullen opgeruimd worden tegen einde oktober. De begraafplaats van Diest wordt in 2019 volledig omgevormd.

In Schaffen gebeurt het onderhoud ondertussen deels met vrijwilligers.

Pascale Vanaudenhove wou nog weten of het bestuur op 1 november personeel inzet om minder mobiele mensen te helpen met de bloemstukken. Dat is niet het geval. De liberale fractie zal zelf aanwezig zijn om dat wel te doen.

WIFI in stadhuis

Raadslid Vanaudenhove verbaasde er zich over dat de WIFI-code voor gasten niet mag gebruikt worden in de wachtzaal van het stadhuis.

Schepen Stals legde uit dat de GDPR-privacywetgeving verbiedt om toevallige bezoekers op het netwerk van de stad te laten surfen. De guest-account is bedoeld voor mensen van externe bedrijven die in het stadhuis werken. Stals adviseert om de Free-WIFI van de Kaai te gebruiken.

Geluidsoverlast Turnhoutsebaan

Raadslid Versavel pleit voor een aanpassing van de maximumsnelheid van 70 kilometer naar 50 kilometer op de Turnhoutsebaan.

Versavel vindt het ook logischer om de geplande werken door te trekken tot aan de Klappeistraat. Hij vraagt verder maatregelen tegen geluidsoverlast voor de bewoners.

Schepen Bart Stals legt uit dat het gedeelte van de Turnhoutsebaan vanaf het einde van de werken tot de grens met Okselaar een structureel onderhoud krijgt. De toplaag wordt afgeschraapt en de slechte vakken worden vervangen.

Stals is ook voorstander van een beperking van de maximumsnelheid. Het gaat echter over een gewestweg en de stad kan enkel druk zetten. Ook de geluidsoverlast is aangekaart. De ombudsman van het Vlaams Gewest heeft dat opgenomen.

Diest Bloeit

Raadslid Rik Brans (Open Diest) wil weten hoever het met het startersproject Diest Bloeit staat. Met dat project wilde schepen Erwin Jennes  (DDS) de leegstand opvangen en een aantal pop-ups aantrekken.

Jennes legde uit dat er slechts 2 pop-ups werden aangetrokken. Bij het einde van hun contract zijn die allebei vertrokken. Het was blijkbaar nooit de bedoeling om in Diest te blijven.

Naast een pop-up was er ook startup maar ook die is ondertussen, omwille van persoonlijke redenen, gesloten.

Het begeleidingstraject dat met een Brussels bedrijf was uitgedokterd, voldeed niet en werd stop gezet.

Raadslid Vanaudenhove voegde er nog aan toe dat de hanadelshuren in Diest veel te hoog zijn.

Gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem

De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem vergaderde donderdagavond voor de laatste keer voor de verkiezingen. Er waren vier raadsleden afwezig: Joris De Vriendt (Vlaams Belang), Sara De Kock (s.pa), Ben Mattheus (CD&V) en Willy Cortens (CD&V)

De meest opvallende agendapunten

Stad doet beroep op GAS-ambtenaar van Leuven

Het stadsbestuur verlengt de overeenkomst om beroep te doen op een ambtenaar van de stad Leuven voor de bemiddeling bij GAS-boetes voor minderjarigen. Die bemiddeling is gratis. Het contract dat de samenwerking regelt is van onbepaalde duur en heeft een opzegtermijn van drie maanden.

De ambtenaar van de stad Leuven wordt gesubsidieerd door de federale overheid. Alle gemeenten in het arrondissement kunnen een gelijkaardige overeenkomst sluiten.

Tijdens de bespreking van het agendapunt gaf raadslid en advocaat Marc Decat (Open VLD) enige juridische duiding. “Minderjarigen kunnen niet gestraft worden en ze kunnen dus ook geen GAS-boete krijgen”, verklaarde hij. “Vandaar dat er een bemiddelaar wordt aangesteld.” Decat sleurde er zelfs het Verdrag van de Rechten van de Mens bij. Geen raadslid dat daar nog een argument kon tegen inbrengen.

Retributie op wijziging van de voornaam goedgekeurd

De bevoegdheid om een voornaam te wijzigen verschuift van de bevoegde minister naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Schepen Lieve Renders (CD&V) stelde voor om de kostprijs voor dergelijke wijziging beperkt te houden. Momenteel kost die wijziging 490 euro maar Renders wilde dat op 250 euro zetten. “Het moet voor iedereen betaalbaar zijn”, verantwoorde ze dat voorstel. Alle raadsleden konden zich daarin vinden. Momenteel zijn er twee aanvragen. Je kan de wijziging maar een keer aanvragen.

Raadslid René Jacobs wilde nog weten of de ambtenaar die aanvragen ook mag weigeren. Schepen Renders wist daar niet meteen het juiste antwoord op maar ze zou het navragen. De opmerking verleidde schepen Marie-Jeanne Hendrickx tot een humoristisch interludium. “Mijn zoon heet Jan Piet Korneel”, zei ze. “Bij de aangifte suggereerde de ambtenaar om er ook nog Joris bij te doen.”

OCMW boekt stevig overschot

Hendrickx had niet bepaald de baard in de keel na haar schamperige uitschuiver. Uit de bespreking van de jaarrekening bleek dat het OCMW een overschot boekt van 289.366 euro. Dat overschot vloeit terug naar de stadskas. Het wordt in mindering gebracht van de voorschotten die de stad aan het ocmw moet toekennen.

Schepen Hendrickx legde uit dat een begroting voor het ocmw een zeer onvoorspelbare oefening is. Je kan namelijk niet weten hoeveel mensen steun nodig hebben of voorschotten niet terug betalen. Daarom wordt die begroting ook voldoende ruim ingeschat en dat is allicht de oorzaak van het overschot. Dat de schepen op haar plaats zit in het sociale departement bewees ze aan het einde van de zitting. Ze zeulde eerder een aantal mysterieuze kartonnen dozen mee naar boven die uiteindelijk volgeplant waren met azalea’s van Kom Op Tegen Kanker. Marie-Jeanne Hendrickx barricardeerde na de raadszitting de buitendeur  en tikte op die manier het plantjesweekend op een doordachte manier op gang. Zonder azalea krijg je ongetwijfeld Jan, Piet, Joris of Korneel op bezoek. Mannen met baarden dus.

24 sociale woningen in Park ter Heide

De goedkeuring van een paar administratieve dossiers voor de bouw van 24 sociale woningen in Park ter Heide was aanleiding voor raadslid Allessia Claes om van leer te trekken tegen het gebrek aan communicatie van het stadsbestuur. Allessia Claes polste of de GEKORO, dat is een adviesorgaan voor Ruimtelijke Ordening, het dossier had goedgekeurd.

“De beslissing was gunstig”, antwoordde schepen Nico Bergmans (Open VLD). Dat antwoord vond Claes toch net iets te bondig. Volgens haar is er veel te weinig en veel te laat gecommuniceerd over het dossier.

Nico Bergmans en burgemeester Manu Claes (CD&V) weerlegden dat argument. Volgens Manu Claes werden er zelfs twee informatievergaderingen gehouden en is het project structureel aangepast aan de opmerkingen van de buurtbewoners. Nico Bergmans verduidelijkte dat de belangrijkste bezwaren zijn opgevangen in het huidige plan. Vooral de potentiële waardevermindering van de aangrenzende panden en de verdichting van de wijk blijven over als tegenargument.