Laagste loonschaal voor gemeentearbeiders verdwijnt in Scherpenheuvel-Zichem

Gemeenteraadslid Rita Devos (sp.a) kwam vorige donderdag met een opvallend bijkomend agendapunt tijdens de gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem. Het oppositieraadslid vroeg de raad om de laagste looncategorie voor gemeentearbeiders, categorie E, af te schaffen.

Niet diplomagelinkt

De verloning van het personeelsbestand van de stad is opgedeeld in 5 categorieën: A, B, C, D en E. De twee laatste categorieën, D en E, zijn niet gelinkt aan diplomavoorwaarden. In principe is het profiel van de mensen die in deze twee categorieën worden ingedeeld, vergelijkbaar. Er is echter een bijzonder groot verschil tussen het financieel kader van categorie D en categorie E. In categorie E is, apart van de indexeringen,  slechts een erg beperkte loonstijging van ongeveer 187 euro per maand over de ganse carrière mogelijk, volgens raadslid Devos. In de categorie D is die potentiële stijging veel significanter en bedraagt ze bijna 500 euro. In deze categorie zijn ook promoties mogelijk die uiteraard eveneens gekoppeld zijn aan een loonstijging. In de E-categorie zijn die promoties niet mogelijk.

Sexistisch kantje

Volgens raadslid Devos is er geen enkele reden om het verschil tussen die categorieën te behouden. Zowel  E als D zijn bedoeld voor uitvoerend personeel en zijn niet gebonden aan diploma’s. Maar er is ook een opvallend sexistisch kantje aan de opdeling. Categorie E wordt in Scherpenheuvel-Zichem bijna uitsluitend gebruikt voor de mensen van de poetsdienst. Dat  zijn hoofdzakelijk vrouwen. Het gaat over 11 voltijdse personeelsleden en 33 halftijdsen. Het personeel van de technische uitvoeringsdienst, hoofdzakelijk mannen, werd in 2011 collectief in de categorie D ingedeeld.

Nieuw organogram

Burgemeester Manu Claes legde in zijn antwoord uit dat de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten een nieuw organogram noodzakelijk maken.  In dat nieuwe organogram moet een billijke vergoeding voor iedereen de regel zijn. Categorie E zal volgens Manu Claes niet meer opgenomen worden. De laagste looncategorie wordt dan D. De meerderheidscoalitie werkt dus aan een personeelsstructuur die het voorstel van raadslid Devos effectief realiseert. Maar toch wilde Manu Claes haar voorstel liever nog niet stemmen. Er hangt immers een stevig prijskaartje aan en de burgemeester wil eerst de totaalkost laten doorrekenen. Raadslid Devos ging daar uiteindelijk ook mee akkoord en is bereid om te wachten tot het nieuwe organogram effectief bekend gemaakt wordt.

Geef een reactie