Gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem

De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem vergaderde donderdagavond voor de laatste keer voor de verkiezingen. Er waren vier raadsleden afwezig: Joris De Vriendt (Vlaams Belang), Sara De Kock (s.pa), Ben Mattheus (CD&V) en Willy Cortens (CD&V)

De meest opvallende agendapunten

Stad doet beroep op GAS-ambtenaar van Leuven

Het stadsbestuur verlengt de overeenkomst om beroep te doen op een ambtenaar van de stad Leuven voor de bemiddeling bij GAS-boetes voor minderjarigen. Die bemiddeling is gratis. Het contract dat de samenwerking regelt is van onbepaalde duur en heeft een opzegtermijn van drie maanden.

De ambtenaar van de stad Leuven wordt gesubsidieerd door de federale overheid. Alle gemeenten in het arrondissement kunnen een gelijkaardige overeenkomst sluiten.

Tijdens de bespreking van het agendapunt gaf raadslid en advocaat Marc Decat (Open VLD) enige juridische duiding. “Minderjarigen kunnen niet gestraft worden en ze kunnen dus ook geen GAS-boete krijgen”, verklaarde hij. “Vandaar dat er een bemiddelaar wordt aangesteld.” Decat sleurde er zelfs het Verdrag van de Rechten van de Mens bij. Geen raadslid dat daar nog een argument kon tegen inbrengen.

Retributie op wijziging van de voornaam goedgekeurd

De bevoegdheid om een voornaam te wijzigen verschuift van de bevoegde minister naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Schepen Lieve Renders (CD&V) stelde voor om de kostprijs voor dergelijke wijziging beperkt te houden. Momenteel kost die wijziging 490 euro maar Renders wilde dat op 250 euro zetten. “Het moet voor iedereen betaalbaar zijn”, verantwoorde ze dat voorstel. Alle raadsleden konden zich daarin vinden. Momenteel zijn er twee aanvragen. Je kan de wijziging maar een keer aanvragen.

Raadslid René Jacobs wilde nog weten of de ambtenaar die aanvragen ook mag weigeren. Schepen Renders wist daar niet meteen het juiste antwoord op maar ze zou het navragen. De opmerking verleidde schepen Marie-Jeanne Hendrickx tot een humoristisch interludium. “Mijn zoon heet Jan Piet Korneel”, zei ze. “Bij de aangifte suggereerde de ambtenaar om er ook nog Joris bij te doen.”

OCMW boekt stevig overschot

Hendrickx had niet bepaald de baard in de keel na haar schamperige uitschuiver. Uit de bespreking van de jaarrekening bleek dat het OCMW een overschot boekt van 289.366 euro. Dat overschot vloeit terug naar de stadskas. Het wordt in mindering gebracht van de voorschotten die de stad aan het ocmw moet toekennen.

Schepen Hendrickx legde uit dat een begroting voor het ocmw een zeer onvoorspelbare oefening is. Je kan namelijk niet weten hoeveel mensen steun nodig hebben of voorschotten niet terug betalen. Daarom wordt die begroting ook voldoende ruim ingeschat en dat is allicht de oorzaak van het overschot. Dat de schepen op haar plaats zit in het sociale departement bewees ze aan het einde van de zitting. Ze zeulde eerder een aantal mysterieuze kartonnen dozen mee naar boven die uiteindelijk volgeplant waren met azalea’s van Kom Op Tegen Kanker. Marie-Jeanne Hendrickx barricardeerde na de raadszitting de buitendeur  en tikte op die manier het plantjesweekend op een doordachte manier op gang. Zonder azalea krijg je ongetwijfeld Jan, Piet, Joris of Korneel op bezoek. Mannen met baarden dus.

24 sociale woningen in Park ter Heide

De goedkeuring van een paar administratieve dossiers voor de bouw van 24 sociale woningen in Park ter Heide was aanleiding voor raadslid Allessia Claes om van leer te trekken tegen het gebrek aan communicatie van het stadsbestuur. Allessia Claes polste of de GEKORO, dat is een adviesorgaan voor Ruimtelijke Ordening, het dossier had goedgekeurd.

“De beslissing was gunstig”, antwoordde schepen Nico Bergmans (Open VLD). Dat antwoord vond Claes toch net iets te bondig. Volgens haar is er veel te weinig en veel te laat gecommuniceerd over het dossier.

Nico Bergmans en burgemeester Manu Claes (CD&V) weerlegden dat argument. Volgens Manu Claes werden er zelfs twee informatievergaderingen gehouden en is het project structureel aangepast aan de opmerkingen van de buurtbewoners. Nico Bergmans verduidelijkte dat de belangrijkste bezwaren zijn opgevangen in het huidige plan. Vooral de potentiële waardevermindering van de aangrenzende panden en de verdichting van de wijk blijven over als tegenargument.

 

Geef een reactie