Gemeenteraad Aarschot gaat 4 maanden lang de boer op

De coronapandemie had een impact op zowat alle aspecten van het maatschappelijk leven. Onder meer ook de gemeenteraadsvergaderingen vroegen om flink wat organisatie. Die raadszittingen zijn in principe publiek maar hoe organiseer je zo’n publieke meeting als fysieke ontmoetingen strikt gelimiteerd zijn.

De meeste besturen in het Hageland kwamen uiteindelijk uit bij een livestream maar ook dat was niet evident. Er moet namelijk niet alleen vergaderd worden, er moet ook, deels openbaar en deels geheim, gestemd worden.

Die periode van digitale meetings wordt nu snel weer afgesloten. Deels is dat jammer. De uitzendingen op Youtube en Facebook Live werden door een aantal mensen gevolgd die niet de stap zullen zetten om iedere maand naar de raadszaal in het gemeentehuis te gaan. In Diest, Leuven en Tienen beschikken de raadszalen over een professionele beeld- en geluidsinstallatie en daar kunnen de geïnteresseerde inwoners de keuze maken tussen een persoonlijke aanwezigheid of al dan niet uitgesteld kijken naar de stream.

In Aarschot proberen ze om de betrokkenheid van de burgers te stimuleren door de gemeenteraden de volgende maanden te organiseren in de deelgemeenten. Dat gebeurt onder het credo “het stadhuis bij de mensen brengen en niet omgekeerd.”

Deze week, op donderdag 14 oktober komen de gemeenteraadsleden naar de feestzaal in Gelrode. De agenda van de raadszitting is erg beperkt. Het meest opmerkelijke agendapunt is het verbod op de verkoop van sterke dranken in de stad na 21 uur ‘s avonds. Je kan de volledige agenda van de raadszitting lezen op de raadpleegomgeving van de stad Aarschot.

De volledige planning van deze mobiele gemeenteraadsvergaderingen:

  • donderdag 14 oktober om 20 uur: feestzaal in Gelrode
  • donderdag 18 november om 20 uur: Den Akker in Rillaar
  • donderdag 16 december om 19 uur: Den Abt in Wolfsdonk
  • januari 2022: Langdorp (datum en zaal worden nog bekendgemaakt)

Het is zeer de vraag wat de raadsleden met deze avontuurlijke tocht door de deelgemeenten zullen bereiken. Organisatorisch is het een karwei want er moet toch heel wat infrastructuur op een bedrijfszekere manier worden opgesteld. Zelfs als dat allemaal vlekkeloos verloopt zullen de raadszittingen nooit in dezelfde omstandigheden verlopen zoals dat het geval is in de raadszaal van het Capucienenklooster. Daar is alle infrastructuur in de beste omstandigheden beschikbaar. Allicht is het de bedoeling om vooral persoonlijk met de mensen in de deelgemeenten te gaan praten. Daar is gelegenheid toe want een raadszitting met een dergelijke beperkte agenda laat nog wel wat van de avond over. De vraag is of dat niet beter op een andere manier, buiten de context van de gemeenteraad, had gekund. De gemeenteraad on tour hoeft niet noodzakelijk ook een effectieve gemeenteraadszitting te zijn. Een inspraak- en luistermoment over de thema’s van de specifieke deelgemeente lijkt ons een veel beter idee.

Geef een reactie