Tag Archives: windturbine

Aspiravi start met de bouw van 2 extra windturbines langs E314 in Bekkevoort

Aspiravi start binnenkort met de bouw van twee extra windturbines langs de snelweg E314 op het grondgebied van Bekkevoort. De funderingswerken voor die turbines werden al in mei afgewerkt. In principe moeten de werken in het najaar van 2022 afgerond zijn en kunnen beide turbines stroom beginnen aanleveren. Jaarlijks zullen de 2 nieuwe windturbines in Bekkevoort zo’n 7.700 ton CO2-uitstoot

Read more

Aarschot heeft potentieel voor ongeveer 12 windturbines

Het huidige stadsbestuur van Aarschot veranderde resoluut de houding tegenover windenergie. Er staat nog steeds geen enkele windmolen op het grondgebied van de stad maar de voorbije maanden keurde het bestuur een windplan goed. Ondertussen gaf de provincie Vlaams-Brabant ook al een goedkeuring voor de bouw van 2 windturbines op en rond het industrieterrein Nieuwland. In dat windplan staat slechts

Read more

Provincie Vlaams-Brabant keurt bouw 2 windturbines goed in Aarschot

De provincie Vlaams-Brabant keurde de aanvraag van het bedrijf W-Kracht goed voor de bouw van twee windturbines langs het bedrijventerrein Nieuwland in Aarschot. Beide windturbines hebben elk een vermogen van zo’n 4,2 MW. De energieproductie bedraagt zo’n 14,5 GWh/jaar, wat overeenkomt met de elektriciteitsvoorziening van zo’n 4.143 huishoudens. De inplanting van windturbines gebeurt aan de westzijde van en aansluitend op

Read more

Aarschot wil windturbines toelaten op Nieuwland en langs de E314 en de Tieltseweg

De provincie Vlaams-Brabant behandelt momenteel de aanvraag om twee windmolens te plaatsen op het industrieterrein Nieuwland in Aarschot. Het stadsbestuur van Aarschot kijkt echter vooruit en stelde een windplan op. Dat plan geeft aan waar in de toekomst de inplanting van grote turbines mogelijk zal zijn. Dat wordt dus niet langer enkel bepaald door de initiatiefnemers en de vergunningverlenende overheid.

Read more