Provincie Vlaams-Brabant keurt bouw 2 windturbines goed in Aarschot

De provincie Vlaams-Brabant keurde de aanvraag van het bedrijf W-Kracht goed voor de bouw van twee windturbines langs het bedrijventerrein Nieuwland in Aarschot.

Beide windturbines hebben elk een vermogen van zo’n 4,2 MW. De energieproductie bedraagt zo’n 14,5 GWh/jaar, wat overeenkomt met de elektriciteitsvoorziening van zo’n 4.143 huishoudens.

De inplanting van windturbines gebeurt aan de westzijde van en aansluitend op het bedrijventerrein Nieuwland en de ringweg. Die locatie is ruimtelijk in orde omdat het economische activiteiten bundelt en geen druk op de omgeving legt.

Gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens benadrukt dat deze inplanting het gebied maximaal benut voor het aanwenden van groene energie uit wind, zonder dat er noemenswaardige hinder is voor de omwonenden in de ruime omgeving.

De inplantingszone van de windturbines ligt in de Demervallei. Dat is een belangrijk leefgebied van vleermuizen. Een windturbine staat dicht bij de Moutlaak, een kleine waterloop waar een populatie vleermuizen aanwezig is. Gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens verzekert dat men dit aspect zal monitoren. Als blijkt dat er een aantoonbaar negatief effect is op de vleermuizen, zullen er maatregelen genomen worden.

One comment

  • Weer een ROMMEL ventilator langs de weg… Arme vogels en vleermuizen… En mensen ook want die maken wel lawaai!… Ik heb s nacht last van _woon niet ver van de mastodont van Scherpenheuvel op de Ballaarstraat-!

Geef een reactie