Aarschot wil windturbines toelaten op Nieuwland en langs de E314 en de Tieltseweg

De provincie Vlaams-Brabant behandelt momenteel de aanvraag om twee windmolens te plaatsen op het industrieterrein Nieuwland in Aarschot. Het stadsbestuur van Aarschot kijkt echter vooruit en stelde een windplan op. Dat plan geeft aan waar in de toekomst de inplanting van grote turbines mogelijk zal zijn. Dat wordt dus niet langer enkel bepaald door de initiatiefnemers en de vergunningverlenende overheid.

Het windplan Aarschot vat samen welke zones geschikt zijn voor grootschalige windturbines en welke niet. Omwille van de te lage windsnelheid op lage hoogte is het windklimaat in Vlaanderen immers niet gunstig voor kleine en middelgrote windturbines.

 Geschikte zones voor windturbines 

Volgens schepen van Energie en Omgeving Bert Van der Auwera heeft het plaatsen van grote windturbines een impact op het landschap. Daarom is er nood aan een ruimtelijke strategie waarbij gebieden in Aarschot worden vastgelegd. Nieuwe windturbines in Aarschot komen er enkel na een grondig onderzoek, rekening houdend met onder andere het grondgebruik, wonen, landbouw, bedrijventerreinen, landschap, geluidsimpact, schaduw- en lichtreflecties, veiligheid, natuur en luchtvaart.

Uiteindelijk bleven er drie zones over waar de plaatsing van windturbines haalbaar is: het industriegebied Nieuwland, E314 West en E314 Oost.

Nieuwland

De voorkeurszone Nieuwland situeert zich op het bedrijventerrein en de uitbreidingszone ervan, gelegen langs weerszijden van de R25. Deze zone bevindt zich langs de spoorweg en de Demer. Het bestaande Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Bedrijvig Aarschot’ bevestigt de mogelijkheden tot inplanting van hernieuwbare energie op het bedrijventerrein.

Naast E314 en Tieltseweg

De voorkeurszone E314 West bevindt zich ten zuidwesten van de stadskern, langs de E314. De zone werd ingetekend ter hoogte van de afrit langsheen de E314 en ten westen van de Tieltseweg.

Ook de zone E314 Oost bevindt zich langs de E314, ter hoogte van de afrit Tielt-Winge en ten oosten van de Tieltseweg.

De keuze voor deze twee locaties langs de E314 sluit aan bij het reeds bestaande windmolenpark dat van Halen over Diest en Scherpenheuvel-Zichem naar Bekkevoort loopt. Op de Ossenberg en ter hoogte van de Veugelberg en Hertstraat in Bekkevoort komen nog twee extra turbines. De bouw ervan was gepland voor dit jaar maar door de pandemie zit daar blijkbaar vertraging op. Het openbaar onderzoek is wel afgerond. Er kwamen een aantal bezwaarschriften binnen die door het gemeentebestuur in Bekkevoort deels zijn meegenomen in het advies aan de provincie. Dat advies was overigens gunstig maar het legt een aantal voorwaarden op voor de bouw van de installaties.

Zes tot zeven turbines nodig om klimaatdoelstelling te halen

Het stadsbestuur wil de windturbines zo veel mogelijk bundelen en op die manier het behoud van de de resterende open ruimte garanderen. Volgens schepen van Leefmilieu en Klimaat Isabelle Dehond is de positieve impact op het klimaat belangrijk. Windenergie speelt namelijk een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030. De stad ondertekende het burgemeestersconvenant om zich te engageren voor het klimaat. Ze stelde een klimaatactieplan op dat de CO₂-uitstoot met 30% wil verminderen. Windturbines zorgen voor een aanzienlijke vermindering in de CO₂-uitstoot: per turbine een vermindering van ongeveer 2.700 ton CO₂ per jaar. Zes à zeven windturbines zorgen voor een vermindering in de CO₂-uitstoot van maar liefst 28,56%, waardoor de klimaatdoelstellingen bijna gehaald worden. Voor één windturbine heb je een equivalent van zes voetbalvelden zonnepanelen nodig om een 2.500-tal gezinnen van stroom te voorzien.

Burgemeester Gwendolyn Rutten van Aarschot geeft toe dat de stad achter loopt voor wat betreft hernieuwbare energie. De stad staat vandaag vooraan om afgeschakeld te worden bij een landelijk stroomtekort, maar staat achteraan in de rij van gemeenten die zelf hernieuwbare energie opwekken. Zes windmolens kunnen alle Aarschottenaren van hernieuwbare energie voorzien.

Het windplan moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

One comment

  • Weer meer ROMMEL langs de E314… Minder vogels meer landschap vervuiling… Toen was de landschap van de Hagelanden unique en mooi… Nu trekt op niets niet meer vanuit Lummen tot Leuven een windturbine na de andere langs de snelweg👎👎👎👎

Geef een reactie