Aarschot heeft potentieel voor ongeveer 12 windturbines

Het huidige stadsbestuur van Aarschot veranderde resoluut de houding tegenover windenergie. Er staat nog steeds geen enkele windmolen op het grondgebied van de stad maar de voorbije maanden keurde het bestuur een windplan goed. Ondertussen gaf de provincie Vlaams-Brabant ook al een goedkeuring voor de bouw van 2 windturbines op en rond het industrieterrein Nieuwland.

In dat windplan staat slechts summier en indicatief opgelijst hoeveel turbines er in Aarschot kunnen komen. Het duidt vooral de zones aan waar die kunnen komen en het beschrijft zeer omstandig de methodiek die gebruikt wordt om die zonering af te lijnen.

Op Twitter geeft gemeenteraadslid voor Groen Thomas Salaets echter wel een cijfer. Salaets gaat met een van zijn volgers op Twitter in discussie over het beleid van Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir. In de loop van die Twitterdiscussie laat het gemeenteraadslid vallen dat er in Aarschot meer dan 12 plaatsen geïdentificeerd zijn voor wind. In het windplan zelf staat dat er op de drie zones plaats is voor 9 tot 12 windturbines.

Het is een te makkelijk excuus. In Aarschot werden bij studie pas nog >12 plaatsen geïdentificeerd voor wind. Bovendien zou onze Vl energieminister ook op zon kunnen inzetten. Tenslotte: die ruimtelijke verrommeling is nu haar verantwoordelijkheid, en ze pakt het niet aan.— Thomas Salaets (@SalaetsThomas) November 22, 2020

Het windplan van de stad Aarschot duidt dus drie zones aan waar windturbines kunnen komen.

  • Bedrijventerrein Nieuwland is langs weerszijden van de gewestweg R25 gelegen. De ligging langsheen de ringweg rond Aarschot, langs de spoorweg en langs de Demer is uitermate geschikt voor de ontwikkeling van een windturbinepark. 
  • Zone E314 Oost bevindt zich rondom de E314 ter hoogte van de afrit Tielt-Winge en ten oosten van de Tieltseweg. De onderzochte zone situeert zich op het grondgebied van Aarschot, Tielt-Winge, Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort.
  • De zone E314 West is gelegen in het zuidwesten van de stad Aarschot langsheen de E314, ter hoogte van de afrit Aarschot en ten westen van de Tieltseweg. Deze zone bevindt zich op het grondgebied van Aarschot, Holsbeek en Tielt-Winge.

Deze drie zones zijn telkens opgedeeld in subzones. Thomas Salaets bedoelt allicht die subzones als hij het heeft over meer dan 12 plaatsen voor wind. Of op al die zones ook telkens een windturbine kan gebouwd worden is echter niet helemaal duidelijk.

Het windplan van de stad Aarschot is een toetsingskader voor de beoordeling van individuele aanvragen voor windenergie voor het grondgebied van Aarschot. Het formuleert een visie over de concentratiegebieden met een potentieel voor windenergie in Aarschot. Deze inplantingslocaties zijn allen op korte termijn vergunbaar.

Het plan is een aanzet voor de inschatting van het aantal windturbines die kunnen geplaatst worden in Aarschot. Deze inschatting is opgemaakt door gebruik te maken van de zeefmethode waarbij gebieden die niet in aanmerking komen voor windturbines op kaart worden aangeduid. De overgebleven zones gelden dan als potentiële projectzones. Die krijgen een score toegekend op basis van bijkomende aandachtspunten en aanknopingspunten. De aanwezigheid van woongebieden op een afstand van 350 m levert bijvoorbeeld negatieve punten op en de aanwezigheid van een snelweg zorgt voor positieve punten. Op die manier kwam men uiteindelijk tot de drie geselecteerde sites waar windenergie een plaats kan krijgen.

Geef een reactie