Schepencollege kan starten, toekomstig burgemeester Rutten moet nog even nagelbijten

Het schepencollege van Aarschot kan eindelijk aan de slag maar ze moeten dat voorlopig zonder de nog aan te stellen burgemeester Gwendolyn Rutten doen.

André Peeters moet nog even doorgaan

Rutten begon de raadszitting van vrijdag 11 januari als voorzitter van de gemeenteraad. Het eerste punt van de agenda was een mededeling dat de minister van Binnenlandse zaken nog geen nieuwe voordracht voor het mandaat van burgemeester heeft gedaan. Daardoor blijft André Peeters nog in functie, al had hij inhoudelijk geen rol tijdens de vergadering. Enkel bij de eedaflegging van de schepenen moest Peeters zijn rol als burgemeester opnemen.

Geheime stemming nodig voor aanstelling schepenen

De aanstelling van de schepenen verliep in Aarschot ook enigszins anders. Door de complexe situatie met de voordrachtsakte uit 2015 waarbij Groen, sp.a en CD&V al een coalitie hadden gesloten, lang voordat de kiezer die onmogelijk zou maken, moesten de schepenen in geheime stemming worden gekozen. Voor de aanvang van die verkiezing vroeg Betty Kiesekoms (Groen) aan Gwendolyn Rutten waarom het bestuur opteerde om met het maximaal aantal schepenen dat het decreet toelaat, te starten. Groen vindt dat het best met een schepen minder zou kunnen. Kiesekoms verklaarde dat haar fractie zich om die reden zou onthouden bij de stemming over de eerste vier schepenen en zou tegenstemmen bij de vijfde schepen.

Mattias Paglialunga haakte daarop in en vroeg zijn fractie om hetzelfde stemgedrag aan te houden.

Nico Creces (Vlaams Belang) zei dat zijn fractie niet zou tegenstemmen bij de vijfde schepen. “Het Vlaams Belang, Open VLD en N-VA hebben een partijprogramma dat voor 90% gelijklopend is op lokaal vlak”, zei hij. “We gaan jullie beoordelen op de feiten en meewerken indien dat opportuun is.”

Stef van Calster (N-VA) repliceerde fijntjes toen hij van Groen wilde weten met hoeveel schepenen de huidige oppositie het dan wel zou aangepakt hebben als ze in de meerderheid zouden zitten.

Rutten stelde uiteindelijk dat er meer dan werk genoeg op de plank ligt om te kiezen voor zes schepenen. “Dat is al een mandaat minder dan tijdens de vorige legislatuur”, zei ze, “Het decreet verplicht ons om met een schepen minder te werken.”

Schepenen leggen eed af

Vervolgens werden schepenen Bert Van der Auwera (Open Vld), Gerry Vranken (Open Vld) en Annick Geyskens (N-VA)  gekozen met 16 stemmen voor en 13 onthoudingen. Dries Vandenbroeck (ex-sp.a) verklaarde eerder dat hij als onafhankelijke zal zetelen. Hij stemde dus mee met de oppositie. Vijfde schepen Isabelle Dehond (Open Vld) kreeg 16 stemmen voor, 10 tegen en 3 onthoudingen. Alle schepenen legden de eed af bij aftredend burgemeester André Peeters.

Geert Schellens (sp.a) werd eerder al voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Via dat mandaat wordt hij van rechtswege de zesde schepen.

Onverenigbaarheid van schepen Isabelle Dehond ter discussie

Na de eedaflegging vroeg raadslid Steven Omblets (CD&V) het woord. Hij vroeg zich af of de verklaring van het ontbreken van onverenigbaarheden wel opgaat voor schepen Isabelle Dehond (Open VLD). Zij blijkt voor het bedrijf CIPAL Schaubroeck te werken en dat is de belangrijkste ICT-leverancier van stad Aarschot. Omblets trok in twijfel of schepen Dehondt voldoende onpartijdig keuzes zou kunnen maken bij de aankoop van bijkomende ICT-diensten.

Een duidelijk ontstemde Rutten antwoorde dat het contract met CIPAL Schaubroeck door het vorige bestuur werd gesloten. “Indien er eventueel een tegenstrijdig belang zou zijn, zal schepen Dehond de vergadering verlaten en zich onthouden bij de stemming”, zei ze. Mattias Paglialunga probeerde nog even door te stellen dat schepen Dehond bevoegd is voor digitalisering en dat ze dus toch beslissingen moet nemen in dat domein. Rutten repliceerde dat over de verdeling van de bevoegdheden nog niets beslist is. Dat was een enigszins vreemd standpunt van de toekomstige burgemeester. In december 2018 had het huidige schepencollege zich immers nadrukkelijk geprofileerd via een livestreamuitzending. Alle schepenen hebben op dat moment hun specifieke bevoegdheden toegelicht. Daar lijkt Rutten dus nu op terug te komen.

Groen wil besparen op werking commissies

Het laatste punt van de raadszitting was een voorstel van Groen om het aantal gemeenteraadscommissies en het aantal vertegenwoordigers per fractie in die commissies te beperken. Momenteel heeft elke schepen een commissie en Groen wil naar 1 commissie voor 2 schepenen. Ze willen ook maximaal 1 raadslid per fractie in iedere commissie. Dat zou een besparing opleveren van 44.000 euro per jaar.

Rutten pareerde het voorstel handig door te stellen dat over de organisatie van de comissies nog niets beslist is. Het punt staat op de agenda van de volgende raadszitting. Ze vroeg aan Thomas Salaets (Groen) of hij nu al een stemming wilde over het voorstel of dat hij wilde wachten tot na het debat. Groen vroeg de stemming en de meerderheid stemde het voorstel weg.

Raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt samenstelling van de bestuursorganen

Na de zitting van de gemeenteraad was er ook een korte zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. De vergadering nam kennis van de samenstelling van de raad, het vast bureau en bevestigde de aanstelling van de voorzitter van het bijzonder comité.

Geef een reactie