Tag Archives: Bert Van der Auwera

Burgemeesterswissel leidt opnieuw tot hertekening van de bevoegdheden in Aarschot

Gwendolyn Rutten nam tijdens de gemeenteraadszitting van donderdagavond 8 november afscheid als effectief burgemeester van Aarschot. De nieuwe Vlaamse minister en viceminister-president blijft wel titelvoerend burgemeester maar wordt in de dagelijkse praktijk vervangen door uittredend eerste schepen en huidig waarnemend burgemeester Bert van der Auwera. De wissel van de macht werd bezegeld met een emotionele knuffel en dat onderstreepte nogmaals

Read more

Lokaal bestuur Aarschot installeert 1.022 zonnepanelen op 3 daken van stadsgebouwen

Het stadsbestuur van Aarschot liet recent 1.022 zonnepanelen plaatsen op de daken van het zwembad, woonzorgcentrum Sint-Rochus en de bibliotheek. Het gaat om een investering van ongeveer 8 miljoen euro over een looptijd van 12 jaar. Volgens burgemeester Gwendolyn Rutten zal de stad die investering ruimschoots kunnen terugverdienen met de energiebesparingen die eruit voortvloeien. De gemiddelde terugverdientijd voor de PV-installaties

Read more

Engie trekt aanvraag in voor bouw van 4 windturbines in Aarschot en Tielt-Winge

Engie-Electrabel heeft de aanvraag voor de bouw van vier windturbines langs de E 314 op het grondgebied van Aarschot en Tielt-Winge terug getrokken. Dat bleek tijdens een discussie in de gemeenteraad over het coöperatief model dat voor de bouw van die turbines was opgetuigd. Burgemeester Gwendolyn Rutten zei dat ze enigszins cynisch wordt van de situatie. Het bestuur in Aarschot

Read more

Eerste drie broedpalen voor ooievaars geplaatst in park Schoonhoven

Het stadsbestuur van Aarschot liet vorige week al weten dat er 12 ooievaarsnesten komen in het domein Schoonhoven. De eerste drie broedpalen werden op vrijdagochtend 10 maart geplaatst. Dat is net op tijd om de eerste populaties vogels de kans te geven om een broedpaal in te nemen. Onder meer in Averbode zijn een paar weken geleden al grotere kolonies

Read more

Stadsbestuur investeert in luchtreinigers voor wzc St.-Rochus en Orleanshof

Januari 2022. Corona was nog een impliciete bedreiging voor ons sociaal leven. De discussie over luchtkwaliteit was volop aan de orde. Precies op dat vlak nam het stadsbestuur van Aarschot een opvallende beslissing. Ze investeerden 65.000 euro in de aankoop van 14 uiterst krachtige maar tegelijkertijd ook geluidsarme luchtreinigers. Tijdens de voorstelling van het project was professor Bert Blocken, een

Read more

Enquete over Park Schoonhoven is duidelijk…Aarschot wil zwemmen!

De beslissing van het stadsbestuur van Aarschot om park Schoonhoven aan te kopen voor 2,5 miljoen euro was de start van een van de meest cruciale projecten van de huidige bestuursploeg. Schoonhoven is een domein van ongeveer 16 hectare groot . De site schurkt aan tegen de stadsrand, vlakbij de grote randparking Demerland. Precies die ligging maakt het domein tot

Read more

Stevige energie-investering in stedelijk zwembad en sportcentrum in Aarschot

Het stadsbestuur van Aarschot startte eerder dit jaar met een energie-investeringsprogramma om haar gebouwen klaar te stomen voor de toekomst. Ze sloten hiervoor een onderhouds- en energieprestatiecontract af met het bedrijf VMA. Momenteel zijn er werken aan het Stedelijk Zwembad en Sportcentrum Demervallei. Het dak wordt gerenoveerd en geïsoleerd, er komen nieuwe ramen en deuren en het gebouw krijgt zonnepanelen.

Read more

Restauratie Sint-Rochusmemoriaal moet oorlogsverleden vastankeren voor toekomstige generaties

De her- of nevenbestemming van kerken en kapellen ligt de volgende jaren overal in Vlaanderen op tafel. De beleving van religie is veranderd en dat heeft grote gevolgen voor de pompeuze gebouwen die vroeger de impact van de kerk symboliseerden. Dat debat is niet altijd evident maar in het geval van de Sint-Rochuskapel moet er niet lang nagedacht worden over

Read more

Aarschot investeert 8 miljoen euro in energievriendelijkheid van eigen gebouwen

Energievriendelijke investeringen in overheidsgebouwen kunnen een enorme hefboom zijn om mee de klimaatdoelstellingen te halen. in Aarschot gaf schepen van Energie en Klimaat, Leefmilieu en Patrimonium Bert Van der Auwera in het begin van deze legislatuur al aan dat hij wilde inzetten op de aanpak van een aantal gebouwen van de stad. Dat plan wordt nu ook realiteit. Het stadsbestuur

Read more

Vijftien inwoners van Aarschot krijgen uitgestelde renteloze lening voor renovatiewerken

De provincie Vlaams-Brabant, het stadsbestuur en het OCMW van Aarschot en het wooninfopunt ‘Wonen aan de Demer‘ starten het project ‘Aarschot helpt renoveren’ op. In een eerste fase kunnen 15 ouderen of mensen met een laag inkomen de veiligheid, kwaliteit en het energieverbruik van hun woningen verbeteren. Ze krijgen daarvoor een uitgestelde renteloze lening om renovatiewerken aan hun woning uit

Read more

Buurtbewoners en woonzorgcentrum kopen buurtriksja in Wijgmaal

De manier waarop we wonen maar ook de manier waarop we onze woonkernen inrichten verandert. Dat biedt kansen om het sociaal contact te herstellen en om de mobiliteit te herdenken. Tegelijkertijd steunt die mobiliteit minder nadrukkelijk op het eigen bezit van een vervoersmiddel. Private leasing maar zeker ook deelauto’s en deelfietsen worden snel populair. Kom op voor je wijk In

Read more

Klimaatmarsen krijgen lokale impact

Leerlingen van verschillende Diestse scholen organiseren op donderdag 14 februari 2019 een klimaatmars doorheen het stadscentrum. Vorige week nam jeugdcentrum De Klinker in Aarschot ook al een initiatief om de scholieren in de stad te mobiliseren voor het klimaat. Dat leverde concrete resultaten op. Voor ieder praktisch voorstel wil het stadsbestuur een boom planten. Er komen in het voorjaar 151

Read more

Jeugd in Aarschot formuleert concrete oplossingen voor klimaat maar ook schepen van Klimaat heeft plannen

De bezorgdheid bij de jongeren over het klimaat blijft niet langer beperkt tot de “brossen-voor-de-bossen-betogingen” in Brussel. In Aarschot organiseerde Jeugdcentrum De Klinker woensdag een klimaatdebat voor de middelbare scholen. Dat leverde 151 zeer concrete voorstellen op. Maar ook schepen voor Klimaat Bert van der Auwera (Open VLD) heeft een paar belangrijke maatregelen klaar. Jeugd formuleert 151 concrete maatregelen De

Read more

Schepencollege kan starten, toekomstig burgemeester Rutten moet nog even nagelbijten

Het schepencollege van Aarschot kan eindelijk aan de slag maar ze moeten dat voorlopig zonder de nog aan te stellen burgemeester Gwendolyn Rutten doen. André Peeters moet nog even doorgaan Rutten begon de raadszitting van vrijdag 11 januari als voorzitter van de gemeenteraad. Het eerste punt van de agenda was een mededeling dat de minister van Binnenlandse zaken nog geen

Read more

Uitgebreid takenpakket voor burgemeester Rutten.

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD) heefthaar bestuursploeg en hun specifieke bevoegdheden voorgesteld. Topondernemer Bert Van der Auwera (Open VLD) wordt eersteschepen met een pak cruciale bevoegdheden. De bedrijfsleider van Best, eenbedrijf dat hoogtechnologische sorteermachines bouwt, krijgt met economie, ruimtelijkeordening, stadsvernieuwing, AGB, sociale en lokale investeringen, patrimonium,kerkfabrieken , monumenten, wonen, energie en wijk een wel zeer stevige portefeuillebevoegdheden.

Read more