Tag Archives: Isabelle Dehond

Burgerinitiatieven tegen zwerfvuil werken inspirerend

Over milieu en klimaat, twee verschillende thema’s overigens, kunnen de meningen verschillen maar iets wat zowat iedereen ergert is zwerfvuil. En die ergernis zet plots een aantal mensen aan tot actie.

Plogger en gorilla’s in Diest

Vorig jaar al, startte Jonathan Claes in Diest met plogging. Dat zijn momenten waarop mensen wandelend of joggend zwerfvuil ruimen. Jonathan probeerde aanvankelijk om ook anderen te motiveren maar dat sloeg niet echt aan. Momenteel doet hij zijn opruimtochten op zijn eentje.

Vorige maand kwam Tommy DeGorilla met een zeer opgemerkte actie. Tommy plaatste op verschillende sites in het centrum een peukenbak. Schepen van Milieu Rick Brans pikte het idee op en hij bekijkt momenteel hoe die peukenbakken op een meer duurzame manier kunnen geplaatst worden.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Inwoners ruimen wijk op in Scherpenheuvel-Zichem

Vorig weekend gingen een groepje inwoners van de Lelielaan, de Vossekotstraat en de Oude Lobbense Molenweg in Scherpenheuvel-Zichem op pad om de rotzooi in hun straten op te ruimen. Zij hadden zelfs een folder gemaakt om de bewoners van de buurt te motiveren. Onder hen ook Hannah Van Gelder.

Hannah Van Gelder tegen hola Hageland

“Wij zijn van plan dit twee keer per jaar te doen. Een keer rond deze periode en ook op de dag van de straatbarbecue in september. Dan is onze straat afgesloten en dus is het veiliger om vuil te ruimen.”

Je kan verder lezen na de afbeelding

Puinhoop aan De Egger

De omgeving van Gemeenschapscentrum De Egger in Scherpenheuvel ligt al langer volgepakt met glas, bierblikjes, sigarettenpeuken en ander fraais dat mensen er achteloos op de grond gooien. Bart Janssens stoorde zich er aan en hij besloot vorig weekend om er ook effectief iets aan te doen. Hij postte zijn ervaringen op Facebook.

Bart Janssens op Facebook

“Resultaat van 3 kwartier afval rapen rond Den Egger na een aantal fuifweekends… Veroorzaakt door, jawel, onze voor het klimaat-opkomende feestgangers! Tussen mijn opraapsels toch een aantal verwonderlijke zaken tegengekomen, zijnde verschillende soorten sterke dranken, wodka, passoa, jenevers… De flessen al dan niet kapot gesmeten in gruzelementen, daar waar ik ga wandelen met mijn hond en langswaar ouders hun kinderen naar Baloe brengen. Proper, toch ? 🤔

Het assortiment was verder gevarieerd, plastiek bekers, veel plastiek bekers, blikjes, blikjes, blikjes, van bier, frisdrank en van die redbull-achtige toestanden, lege pakjes sigaretten, half lege pakjes sigaretten, aanstekers, flyers, friet en kebab verpakking… leuk toch, om da in ’t rond te smijten 🤔

Ik mocht mijn ‘zakje’ afval achterlaten in de containers van de sporthal, gelukkig.

Hopelijk blijft dit bij deze ene keer en trekken organisatoren en verhuurders hier een les uit…”

Die update op Facebook kreeg een opmerkelijk groot aantal reacties, ook van mensen die zelf overwegen om een gelijkaardig initiatief te nemen.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Burger ruimt bossen van Hees op

Ook in Schaffen trokken mensen de straat of de bossen in om zwerfvuil te rapen. De echtgenoot van Patricia Dewandel deed dat bijvoorbeeld in de bossen van Hees.

Geen betoger hier maar de handen uit de mouwen! In de regen anderhalf uur zwerfvuil en rommel opgehaald in onze straat…Diest ziet er weer wat mooier uit!

Patricia deed meteen ook een voorstel

Patricia Dewandel op Facebook

“Misschien moeten we een opruimmaand in Diest organiseren! Of bestaat dit al!? Als straat kan je je dan melden, 2 verantwoordelijken per straat spreken een datum af, mobiliseren de straat en halen vuilzakken op. Na de opruim houden we een babbel, goed om elkaar wat beter te leren kennen… Vooraf spreken we een droppunt van het zwerfvuil af en maken we afspraken rond de ophaling dr de stadsdiensten, zou dit haalbaar zijn Christophe De Graef?”

Burgemeester Christophe De Graef prikte de kwestie door naar schepen van Milieu Rick Brans. Die verduidelijkte op welke manier dat ploggers materiaal kunnen krijgen om op te ruimen en het afval daarna ook kunnen laten ophalen. Dat gaat via het Netheidscharter van de stad.

Rick Brans op Facebook

“Via het netheidscharter-light kan je vuilzakken, handschoenen, prikkers ed krijgen van de stad. De vuilzakken kan je vervolgens gratis naar het containerpark brengen of laten ophalen door de technische dienst “

Alle info via https://www.diest.be/nl/content/2370/netheidscharter.html

Je kan verder lezen na de afbeelding

Ook Patricia kreeg een pak positieve reacties en eentje daarvan kwam van Eva Bruyninckx. Zij  had het over een andere actie tegen zwerfvuil

Eva Bruyninckx op Facebook

“Onze school in Molenstede maakt de schoolomgeving mee schoon. Ze doen dit via project mooimakers. Iedereen kan zich daar engageren vr een stuk straat schoon te houden of een wandeltraject of.”

Ondersteuning via Milieudienst in Scherpenheuvel-Zichem

Burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem bevestigt dat ploggers ook daar ondersteund worden met materiaal. Dat gaat via de milieudienst. Je kan hen bereiken op het nummer 013 352 412

Burgemeester Manu Claes tegen Hola Hageland

“Zwerfvuil is een groot probleem dat we samen moeten aanpakken met participatie van onze inwoners. We zien meer en meer bereidheid bij inwoners om er zelf iets aan te doen. Dit loopt samen met het feit dat zwerfvuil meer en meer als storend ervaren wordt. Wie wil helpen opruimen ondersteunen wij met ter beschikking stellen materiaal dwz vuilzakken, handschoenen, knijptangen en hesjes. Stad zorgt ook voor afvoer van het opgeruimde zwerfvuil. “

Materiaal via de actie Mooimakers in Aarschot

Schepen van Milieu Isabelle Dehond van Aarschot legt uit dat Aarschot het project Mooimakers ondersteunt. Wie zich daar registreert krijgt materiaal om zwerfvuil te ruimen via de dienst Leefmilieu van de stad.

Schepen Isabelle Dehond tegen Hola Hageland

Mensen kunnen zich officieel als Mooimaker van onze stad laten registreren en krijgen dan alle materiaal mee vanuit de dienst Leefmilieu De zakken die zij vullen worden ook opgehaald door de stadsdiensten Daarnaast kan er ook voor eenmalige acties door burgers of vereniging van de stad ondersteuning bekomen worden in de vorm van materiaal of containers. We gaan dit binnenkort ook nogmaals onder de aandacht brengen via ons infoblad

Gijmelbergbos wordt speelbos

Jeugdcentrum De Klinker organiseerde in januari 2019 een klimaatactie. Er was een informatiesessie voor de middelbare scholen en daarna mochten de studenten en de inwoners een aantal suggesties doen voor een propere en groene stad. Het blijft in Aarschot echter niet bij woorden alleen. De buurtbewoners van de Gijmelbergwijk, enkele jeugdbewegingen en sympathisanten gaan het Gijmelbergbos opruimen en klaarstomen om er een echt speelbos van te maken.

Clean een bosje voor een wusje

In het bos wordt veel zwerfvuil achtergelaten en daar willen de “groene hesjes” iets aan doen. De actie loopt onder het motto “clean het bosje voor een wusje”. Iedereen die komt helpen krijgt een hotdog als bedanking. Zo kan er met een schone lei gebouwd worden aan het speelbos.

De opruimactie gebeurt op zondag 24 maart en wordt ondersteund door dienst leefmilieu van Stad Aarschot, Buurtwerk Aarschot en JC De Klinker.

Schepen van Leefmilieu Isabelle Dehond: “Om het bos klaar te stomen, organiseren we op zondag 24 maart een grote opruimactie onder het motto ‘Rescue Gijmelbergbos’. Deze opruimactie kadert in de campagne van ‘Mooimakers: de Grote Lenteschoonmaak’. Duizenden vrijwilligers steken in heel Vlaanderen de handen uit de mouwen om het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en zo het straatbeeld van hun dorp, gemeente of stad te verfraaien.”

Kinderen geven mee vorm aan speelbos

Het speelbos zal aangelegd worden in verschillende fasen. Volgens schepen van Jeugd Geert Schellens is de inrichting deels mee uitgedacht door de kinderen zelf. Dat is een van de resultaten van het “initiatief kind- en jeugdvriendelijk Aarschot”. In de eerste fase wordt een fietsparcours en het klim- en klautergedeelte aangelegd. Tijdens de tweede fase zullen het uitkijkpunt en de zone om kampen te bouwen worden gerealiseerd.  Op zaterdag 13 april zal Sven Nys samen met de aanwezige kinderen het fietsparcours inrijden. De kinderen kunnen die dag hun fietsen ook versieren. Op zondag 14 april zal er een Speelstraat XL plaatsvinden met leuke en avontuurlijke activiteiten die de kinderen uit de omgeving mee gekozen hebben. 

Klimaatmarsen krijgen lokale impact

Leerlingen van verschillende Diestse scholen organiseren op donderdag 14 februari 2019 een klimaatmars doorheen het stadscentrum. Vorige week nam jeugdcentrum De Klinker in Aarschot ook al een initiatief om de scholieren in de stad te mobiliseren voor het klimaat. Dat leverde concrete resultaten op. Voor ieder praktisch voorstel wil het stadsbestuur een boom planten. Er komen in het voorjaar 151 bomen bij in Aarschot.

In Diest verzamelen de deelnemers vanaf 10 uur op de Kaai. Niemand heeft er een idee van met hoeveel ze zullen zijn maar er is alleszins gemobiliseerd via de sociale media. De kerngroep lijkt de scholieren ook te willen overtuigen om alles op een reglementaire manier te doen. We zagen onder meer oproepen passeren om de afwezigheid op school correct te melden met een daarvoor voorzien document. Wie dat niet gedaan heeft wordt aangeraden om zijn of haar ouders een mail te laten sturen naar de school.

Politie zorgt voor begeleiding

Bij het vertrek zullen de betogers kort toegesproken worden door de initiatiefnemers. De lokale politie begeleidt de klimaatmars en zal de hinder voor de inwoners en het verkeer beperkt houden. Het centrum blijft gewoon bereikbaar, er worden geen straten afgesloten. Tijdens de mars zal er tijdelijk beperkte hinder zijn rond het parcours. Handelaars, ziekenhuizen en andere instanties blijven normaal bereikbaar.

Ook alle parkeerplaatsen en garages blijven beschikbaar, uitgezonderd de parkeerstroken aan de linkse zijde van het ceremonieplein. Die worden verkeersvrij gemaakt om een vlotte en veilige doorgang te creëren richting Kaai.

De route van de klimaatbetoging is als volgt:

Kaai – Brouwerijstraat – M. Theysstraat – Verversgracht – F. Allenstraat – Antwerpsestraat – Schaffensestraat – Begijnenstraat – Vestenstraat – Warande – Graanmarkt – Peetersstraat – Mariëndaalstraat – St.-Annastraat – Hasseltsestraat – Botermarkt – St.-Jan Berchmansstraat – Grote Markt – Kaai.

Rond 12 uur wordt de mars opnieuw verwacht op de Kaai. Daar zullen opnieuw een aantal toespraken volgen door de organisatie. Nadien wordt een delegatie ontvangen op het stadhuis.

Huisvuilophaling gaat gewoon door

Op donderdagvoormiddag is er de tweewekelijkse huisvuilophaling. Deze zal gewoon doorgaan. Het stadsbestuur vraagt wel om, in tegenstelling tot anders, de huisvuilzakken al op woensdagavond buiten te zetten.

Klimaatmarsen krijgen lokale impact

De massale protestmarsen van de afgelopen weken in de grootsteden, hebben het klimaat hoog op de politieke agenda geplaatst. Vlaams milieuminister Joke Schauvliege is er zelfs over gestruikeld. Ondanks de zure reacties over achtergelaten tentjes op Werchter en zwerfvuil in de straten bewijst de steun vanuit wetenschappelijke hoek dat er dringend actie nodig is. Het bedrijfsleven en de academische wereld ging vorige week mee overstag met de actie Sign for my future.

In Aarschot was het bestuur op een correcte manier aanwezig tijdens de klimaatactie. Ze wilden die actie duidelijk niet recupereren maar ondersteunden de dynamiek die vanuit de jeugd kwam. Zwaargewicht in het schepencollege Bert Van Der Auwera (Open VLD), toch een technologisch onderlegde en visionaire bedrijfsleider, zette mee zijn schouders onder het initiatief. Dat deden ook de schepenen Isabelle Dehond (Open VLD) en Geert Schellens sp.a). In Diest eindigt de klimaatmars morgen met een ontvangst van de organisatoren in het stadhuis. Hopelijk levert dat een aantal concrete afspraken op die het milieu in onze lokale habitat ten goede komt.

Jeugd in Aarschot formuleert concrete oplossingen voor klimaat maar ook schepen van Klimaat heeft plannen

De bezorgdheid bij de jongeren over het klimaat blijft niet langer beperkt tot de “brossen-voor-de-bossen-betogingen” in Brussel. In Aarschot organiseerde Jeugdcentrum De Klinker woensdag een klimaatdebat voor de middelbare scholen. Dat leverde 151 zeer concrete voorstellen op. Maar ook schepen voor Klimaat Bert van der Auwera (Open VLD) heeft een paar belangrijke maatregelen klaar.

Jeugd formuleert 151 concrete maatregelen

De bedoeling van het debat in De Klinker was om zoveel mogelijk concrete klimaatvriendelijke ideeën te verzamelen. Diensthoofd Inne Eeckhout is bijzonder enthousiast over het resultaat. “De jeugd ligt echt wel wakker van het klimaat”, zegt ze. “Er wordt hen wel eens verweten dat ze dat ze niet consequent zijn en dat ze weinig concreet worden maar vandaag hebben ze in Aarschot het tegendeel bewezen. Er kwamen 151 zeer concrete voorstellen op papier. Al die voorstellen werden na het debat in bomen op de Grote Markt opgehangen. Heel wat van die maatregelen hebben impact op het dagdagelijks gedrag van de jongeren.”

Jeugd wil Aarschot vergroenen

Meer fietsen, meer openbaar vervoer, drinkbussen in plaats van blikjes en zelfs vegetarisch eten…het is maar een kleine greep uit de massa voorstellen die de scholieren gedaan hebben. Veel voorstellen zijn niet vrijblijvend. Ze werden onderbouwd met concrete eisen op het vlak van infrastructuur. Het stadsbestuur kreeg de wenk om de kille, met steen en beton ingerichte markt, te vergroenen. Hetzelfde geldt voor de stationsomgeving. Aarschot moet ook veel fietsvriendelijker worden.

De 151 ideeën hebben alvast een concreet resultaat. De nieuwe bestuursploeg had zich op voorhand geëngageerd om voor ieder voorstel een boom aan te planten. Waar die zullen komen wordt nog uitgezocht door de milieudienst.

Klimaatschepen wil overheidsgebouwen aanpakken en vergunningenbeleid klimaatvriendelijk maken

Schepen van Klimaat Bert van der Auwera (Open VLD) was bijzonder in zijn nopjes met het verloop van het debat. “Het is knap dat de deelnemers aan de actie zo duidelijk en concreet zijn geworden”, zegt hij. Maar de schepen heeft zelf ook een lijstje klaar met concrete maatregelen. “We moeten bij onszelf beginnen”, zegt hij. “Heel wat gebouwen van de stad zijn momenteel niet klimaatvriendelijk ingericht. We willen dat absoluut omdraaien maar dat vraagt om een goed doordacht plan van aanpak. Als het dak van een overheidsgebouw te rot is om er zonnepanelen op te leggen moet eerst het dak vervangen worden.” De klimaatschepen wil ook iets doen aan het vergunningenbeleid. “Ik ken een aantal situaties waar inwoners klimaatvriendelijke maatregelen willen nemen maar daar geen vergunning voor krijgen”, zegt hij. “We gaan die regelgeving evalueren en ze klimaatvriendelijk aanpassen.”

Ook in Aarschot moeten windturbines mogelijk zijn

Aarschot heeft zich in het verleden met hand en tand verzet tegen de bouw van windturbines op het grondgebied. Wie de E314 volgt en vanuit Limburg naar Leuven rijdt, passeert vanaf Diest door een uitgestrekt windturbinepark dat abrupt stopt in Aarschot. Bert van der Auwera maar ook schepen Isabelle Dehond vinden dat niet langer kunnen. “We moeten dat debat met de inwoners opentrekken”, zegt schepen van der Auwera. “Waar die turbines eventueel komen is vandaag niet uitgemaakt. Er moet voldoende draagvlak zijn bij de inwoners. We willen alleszins naar een systeem van participatie zodat onze mensen ook financieel kunnen mee profiteren van de voordelen die groene energie oplevert.”

Schepencollege kan starten, toekomstig burgemeester Rutten moet nog even nagelbijten

Het schepencollege van Aarschot kan eindelijk aan de slag maar ze moeten dat voorlopig zonder de nog aan te stellen burgemeester Gwendolyn Rutten doen.

André Peeters moet nog even doorgaan

Rutten begon de raadszitting van vrijdag 11 januari als voorzitter van de gemeenteraad. Het eerste punt van de agenda was een mededeling dat de minister van Binnenlandse zaken nog geen nieuwe voordracht voor het mandaat van burgemeester heeft gedaan. Daardoor blijft André Peeters nog in functie, al had hij inhoudelijk geen rol tijdens de vergadering. Enkel bij de eedaflegging van de schepenen moest Peeters zijn rol als burgemeester opnemen.

Geheime stemming nodig voor aanstelling schepenen

De aanstelling van de schepenen verliep in Aarschot ook enigszins anders. Door de complexe situatie met de voordrachtsakte uit 2015 waarbij Groen, sp.a en CD&V al een coalitie hadden gesloten, lang voordat de kiezer die onmogelijk zou maken, moesten de schepenen in geheime stemming worden gekozen. Voor de aanvang van die verkiezing vroeg Betty Kiesekoms (Groen) aan Gwendolyn Rutten waarom het bestuur opteerde om met het maximaal aantal schepenen dat het decreet toelaat, te starten. Groen vindt dat het best met een schepen minder zou kunnen. Kiesekoms verklaarde dat haar fractie zich om die reden zou onthouden bij de stemming over de eerste vier schepenen en zou tegenstemmen bij de vijfde schepen.

Mattias Paglialunga haakte daarop in en vroeg zijn fractie om hetzelfde stemgedrag aan te houden.

Nico Creces (Vlaams Belang) zei dat zijn fractie niet zou tegenstemmen bij de vijfde schepen. “Het Vlaams Belang, Open VLD en N-VA hebben een partijprogramma dat voor 90% gelijklopend is op lokaal vlak”, zei hij. “We gaan jullie beoordelen op de feiten en meewerken indien dat opportuun is.”

Stef van Calster (N-VA) repliceerde fijntjes toen hij van Groen wilde weten met hoeveel schepenen de huidige oppositie het dan wel zou aangepakt hebben als ze in de meerderheid zouden zitten.

Rutten stelde uiteindelijk dat er meer dan werk genoeg op de plank ligt om te kiezen voor zes schepenen. “Dat is al een mandaat minder dan tijdens de vorige legislatuur”, zei ze, “Het decreet verplicht ons om met een schepen minder te werken.”

Schepenen leggen eed af

Vervolgens werden schepenen Bert Van der Auwera (Open Vld), Gerry Vranken (Open Vld) en Annick Geyskens (N-VA)  gekozen met 16 stemmen voor en 13 onthoudingen. Dries Vandenbroeck (ex-sp.a) verklaarde eerder dat hij als onafhankelijke zal zetelen. Hij stemde dus mee met de oppositie. Vijfde schepen Isabelle Dehond (Open Vld) kreeg 16 stemmen voor, 10 tegen en 3 onthoudingen. Alle schepenen legden de eed af bij aftredend burgemeester André Peeters.

Geert Schellens (sp.a) werd eerder al voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Via dat mandaat wordt hij van rechtswege de zesde schepen.

Onverenigbaarheid van schepen Isabelle Dehond ter discussie

Na de eedaflegging vroeg raadslid Steven Omblets (CD&V) het woord. Hij vroeg zich af of de verklaring van het ontbreken van onverenigbaarheden wel opgaat voor schepen Isabelle Dehond (Open VLD). Zij blijkt voor het bedrijf CIPAL Schaubroeck te werken en dat is de belangrijkste ICT-leverancier van stad Aarschot. Omblets trok in twijfel of schepen Dehondt voldoende onpartijdig keuzes zou kunnen maken bij de aankoop van bijkomende ICT-diensten.

Een duidelijk ontstemde Rutten antwoorde dat het contract met CIPAL Schaubroeck door het vorige bestuur werd gesloten. “Indien er eventueel een tegenstrijdig belang zou zijn, zal schepen Dehond de vergadering verlaten en zich onthouden bij de stemming”, zei ze. Mattias Paglialunga probeerde nog even door te stellen dat schepen Dehond bevoegd is voor digitalisering en dat ze dus toch beslissingen moet nemen in dat domein. Rutten repliceerde dat over de verdeling van de bevoegdheden nog niets beslist is. Dat was een enigszins vreemd standpunt van de toekomstige burgemeester. In december 2018 had het huidige schepencollege zich immers nadrukkelijk geprofileerd via een livestreamuitzending. Alle schepenen hebben op dat moment hun specifieke bevoegdheden toegelicht. Daar lijkt Rutten dus nu op terug te komen.

Groen wil besparen op werking commissies

Het laatste punt van de raadszitting was een voorstel van Groen om het aantal gemeenteraadscommissies en het aantal vertegenwoordigers per fractie in die commissies te beperken. Momenteel heeft elke schepen een commissie en Groen wil naar 1 commissie voor 2 schepenen. Ze willen ook maximaal 1 raadslid per fractie in iedere commissie. Dat zou een besparing opleveren van 44.000 euro per jaar.

Rutten pareerde het voorstel handig door te stellen dat over de organisatie van de comissies nog niets beslist is. Het punt staat op de agenda van de volgende raadszitting. Ze vroeg aan Thomas Salaets (Groen) of hij nu al een stemming wilde over het voorstel of dat hij wilde wachten tot na het debat. Groen vroeg de stemming en de meerderheid stemde het voorstel weg.

Raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt samenstelling van de bestuursorganen

Na de zitting van de gemeenteraad was er ook een korte zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. De vergadering nam kennis van de samenstelling van de raad, het vast bureau en bevestigde de aanstelling van de voorzitter van het bijzonder comité.

Uitgebreid takenpakket voor burgemeester Rutten.

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD) heefthaar bestuursploeg en hun specifieke bevoegdheden voorgesteld.

Topondernemer Bert Van der Auwera (Open VLD) wordt eersteschepen met een pak cruciale bevoegdheden. De bedrijfsleider van Best, eenbedrijf dat hoogtechnologische sorteermachines bouwt, krijgt met economie, ruimtelijkeordening, stadsvernieuwing, AGB, sociale en lokale investeringen, patrimonium,kerkfabrieken , monumenten, wonen, energie en wijk een wel zeer stevige portefeuillebevoegdheden.

Geert Schellens (sp.a) wordt tweede schepen. Hij krijgt sport, welzijn en jeugd maar ook welzijn, naschools onderwijs en kunst. Die laatste bevoegdheden zijn relatief onbekend terrein voor Schellens. De schepen wil onder meer dat het zwembad op zondag opent. Hij alludeerde ook op de uitbreiding van de sportinfrastructuur in Rillaar. Dat zou gebeuren op de site van de huidige voetbalterreinen.

Annick Geyskens (NVA) krijgt mobiliteit, toerisme, verkeersveiligheid, modern bestuur en burgerzaken in portefeuille.

Bij de voorstelling van de nieuwe ploeg poneerde zij meteen een straffe belofte. “We gaan zo snel mogelijk het circulatieplan omdraaien”, zei ze. Geyskens wil de Martelarenstraat omvormen tot een fietsstraat. Geyskens werkt als deskundige bij Ecowerf en HR is dus helemaal haar ding. Ze wil de aanwervingen van de stad laten gebeuren met een extern bureau.

Gerry Vranken behaalde een opmerkelijk sterk resultaat inde verkiezingen en de sympathieke buschauffeur van Scala wordt daarvoor beloondmet openbare werken, landbouw en waterbeheersing. Gerry kondigt alvast deplaatsing van meer vuilnisbakken aan in de publieke ruimte. Met waterbeheersingheeft hij een bevoegdheid, die zeker in deelgemeente Rillaar erg gevoelig ligtbij de burgers.

Nicole Van Emelen (sp.a) wordt bevoegd voor sociale zaken, gelijke kansen en armoedebestrijding. Zij kan meteen aan de slag met de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten, een oefening waar sommige steden zoals Diest al grotendeels mee klaar zijn. Nicole Van Emelen wordt na drie jaar afgelost door haar partijgenoot Kurt Lemmens.

Isabelle Dehond is professioneel actief in ICT en het is dus logisch dat zij de bevoegdheid voor digitale agenda krijgt. Verder heeft ze ook participatie, dierenwelzijn en klimaat in portefeuille. Isabelle poneerde de installatie van slimme vuilnisbakken en de uitrusting van monumenten en bezienswaardigheden met slimme RFID-tags als praktische voorbeelden van haar beleid. De automatisering van het evenementenloket wordt allicht haar prioriteit. Isabelle Dehond wordt na drie jaar afgelost door Stef Van Calster (N-VA).

Gwendolyn Rutten start ook als voorzitter van de gemeenteraad. Dat moet ze doen omdat ze niet meteen kan starten als burgemeester. Samen met het voorakkoord dat CD&V, sp.a en Groen sloten, werd ook een voordrachtsakte voor André Peeters als burgemeester getekend. Die coalitie bleek achteraf niet mogelijk en de voordracht zal dus niet voldoende handtekeningen krijgen. Dat moet officieel worden vastgesteld en daarna kan Rutten pas als burgemeester worden voorgedragen. Allicht zal ze na haar in de plaats stelling de rol als voorzitter doorschuiven. 

Gwendolyn Rutten beloofde dat ze zes jaar lang burgemeester zal blijven. Ze heeft een opmerkelijk pakket bevoegdheden in portefeuille. Rutten gaat zelf de communicatie sturen maar ze wordt ook bevoegd voor cultuur en voorfinanciën. Dat zijn twee zware departementen die tijdsintensief zijn maar ook naar de burgers toe zeer veel visibiliteit geven. Daarnaast houdt ze ook veiligheid en externe relaties in haar takenpakket.

De nieuwe bestuursploeg schreef een uitgebreide visietekst neer. Die kan je hier nalezen.