Oud brandweercommandant en stichter voedselbank Leo Mees is overleden

Leo Mees is op donderdagavond 13 juli in Diest overleden. Hij zal bij veel mensen bekend zijn als de man die jarenlang het brandweerkorps van Diest leidde en uitbouwde. Maar naast die publiek zeer zichtbare job is Leo Mees erg belangrijk geweest voor het sociale en culturele weefsel in Diest.

Leo had zijn eigen stijl. Hij was duidelijk en direct. Dat werd niet altijd door iedereen geapprecieerd maar het was wel efficiënt. Leo heeft mijlpalen gerealiseerd. En hij was ook vooral correct.

Naast zijn werk als brandweercommandant was Leo Mees ook de oprichter en bezieler van de werking van voedselbank Sint-Vincentius in Diest. In 2007 startte hij die organisatie op toen hij tijdens een brandweerinterventie geconfronteerd werd met een geval van schrijnende armoede. Leo Mees zou de voedselbank uitbouwen tot een jammer genoeg noodzakelijke machine waar iedere maand opnieuw honderden mensen een pakket met levensnoodzakelijke producten komen ophalen.

Op 1 augustus 2014 ging Leo Mees op pensioen als brandweercommandant maar dat was niet meteen het signaal om het wat rustiger te gaan doen. Integendeel. Hij accepteerde het engagement om de nationale werking van Sint-Vincentius te gaan coördineren. Leo ging ook meer tijd besteden aan Limes Tamera, een vereniging die zich met de heemkunde van Diest bezig hield. Hij kende zowat iedere steen die historisch van belang was in zijn stad en daar schreef Leo Mees ook een reeks artikels en boeken over. Diest was ooit een stad van bierbrouwers en Leo kende alle details over de brouwerijen en de bieren die er ooit op fles of op vat werden getrokken.

De laatste jaren was het engagement van Leo Mees wat minder nadrukkelijk aanwezig. Zijn fysieke situatie liet dat niet meer toe. Leo was ziek. We wensen vanuit onze organisatie de familie van Leo alle sterkte en troost.

Geef een reactie