Bijna 1500 leerlingen komen met lege brooddoos naar school in Diest

Op initiatief van de kindergemeenteraad in Diest, zijn op dinsdag 25 april bijna vijftienhonderd leerlingen, verspreid over de 9 basisscholen van de stad, met een lege brooddoos naar school gekomen.

Kinderen die zonder een lunchpakket naar school moeten zijn in gans Vlaanderen een aandachtspunt en ook in Diest worden sommige scholen af en toe geconfronteerd met het fenomeen.

De jeugddienst van de stad heeft er samen met de kindergemeenteraadsleden voor gezorgd dat al die brooddozen ook gevuld werden met een gezonde broodmaaltijd. Daarvoor kon de kindergemeenteraad rekenen op verschillende bakkers uit de stad en op winkelketen Carrefour, die voor het beleg zorgde.

Kinderburgemeester Max Claes legt uit dat de kindergemeenteraad al bij de eerste vergadering afgesproken had om iets te doen rond de problematiek van de lege brooddozen. De kindergemeenteraadsleden beseffen dat ze met hun actie de problematiek slechts voor één dag oplossen maar daarmee is het onderliggend probleem uiteraard niet opgelost.

Directeur ad interim van GBS Schaffen-Deurne Liesbeth Beckers legt uit dat de school zelf voor een maaltijd zorgt als een kind met een lege brooddoos naar school komt. De scholen hebben een aanspreekpunt bij de stadsdiensten waar ze vragen kunnen stellen of problemen kunnen melden. Dat laat toe dat de maatschappelijk werkers van Huis 30 en het Huis van het Kind individueel met bepaalde gezinnen aan de slag gaan. Ze bekijken het beschikbare budget van de gezinnen en onderzoeken alle rechten zoals het groeipakket en de studietoelagen om het beschikbaar maandbudget te verhogen. Er is ook ondersteuning voor de betaling van schoolfacturen en de kosten van bijvoorbeeld hobby’s.

Volgens schepen van welzijn Monique De Dobbeleer zijn er vorig jaar 103 tussenkomsten aan scholen geweest om gezinnen te ondersteunen.

Structurele armoede is ook vaak de reden voor vroegtijdige schooluitval. Schepen van onderwijs Pascal Vanaudenhove wijst erop dat Diest op dat vlak gunstige cijfers kan voorleggen. In Vlaanderen was die vroegtijdige schooluitval 9,4%% in 2020 In Diest bedroeg die in datzelfde jaar slechts 3,9%. Dat is onder meer een gevolg van de dienst Flankerend Onderwijs. Die begeleidt leerkrachtenteams om stimulerende leeromgevingen te creëren, begeleidt ze in een optimale studiekeuze, zet ze in op aansluiting met de onderwijs-arbeidsmarkt, helpt directies en leerkrachten te sensibiliseren voor kinderarmoede en heeft oog voor schoolfacturen.

Coverfoto | basisschool KSD Diest

Geef een reactie