Stadsbestuur van Diest organiseert infosessies over energiebesparing

De sociale dienst in Diest wordt overrompeld met vragen over de kostprijs van energie. Dat constateert schepen van Welzijn Monique De Dobbeleer. Vooral de huishoudens die het voordien al moeilijk hadden om de touwtjes aan elkaar te knopen, krijgen hun budget nu niet meer rond. Daarom wil de schepen de mensen maximaal informeren over wat kan en hen concreet op weg zetten naar oplossingen. Energiearmoede is volgens schepen De Dobbeleer een belangrijke speerpunt in het armoedebeleid van de stad.

Een op de vijf Belgische gezinnen leeft in energiearmoede. Dat betekent dat die gezinnen meer dan tien procent van hun inkomen spenderen aan energiekosten. Energiearmoede treft vooral de laagste inkomensklassen, vaak huurders, eenoudergezinnen of bejaarden.

Stad Diest organiseert op 17 oktober , de Dag tegen Armoede, al een eerste infosessie over hoe je energie kan besparen. Die sessie vindt plaats tussen 10 en 12 uur in het dienstencentrum Tarsenaal en richt zich tot de meest kwetsbare huishoudens met een klein, middelgroot budget. De deelnemers krijgen krijgen tips over welke ingrepen ze kunnen doen om hun factuur te verminderen. De infosessie wordt gegeven door de mensen van het woon- en energieloket. Inschrijven kan nog tot en met zondagavond via mail naar diversiteit@diest.be.

Brede infosessie met partners

In Diest willen ze dit initiatief de komende maanden herhalen voor alle geïnteresseerde inwoners. Volgende maand mikt de stad daarom op een grotere infosessie voor het brede publiek, met ook externe partners aanwezig, om zoveel mogelijk inwoners een antwoord te kunnen geven op vragen rond hun energiefactuur en hoe energie besparen.

Energie besparen kan soms op een eenvoudige manier door bijvoorbeeld de temperatuur een graadje lager te zetten. In deze tijden kan een extra duiding of toeleiding naar mogelijke steun in de vorm van subsidies of energiescans het verschil maken voor veel (eenpersoons)gezinnen.

De tweede infosessie vindt eind november plaats. Meer informatie hierover zal spoedig gecommuniceerd worden via het Kletske (het infomagazine van de stad) en de online communicatiekanalen, zoals diest.be en facebook.

Praktisch

Samen tegen Armoede – infosessie Hoe bespaar ik energie?

·         Maandag 17 oktober 2022 van 10 tot 12 uur

·         Lokaal dienstencentrum Tarsenaal, Hasseltsestraat 31

·         Inschrijven via mail naar diversiteit@diest.be

Brede infosessie voor inwoners

–      Eind november

–      Meer informatie volgt

Geef een reactie