Belangrijke uitbreiding mogelijk voor natuurgebied Catselt

Het natuurgebied Catselt kan op termijn met 8 hectare worden uitgebreid. Dat lijkt althans de bedoeling van de verkoop van een zone woonuitbreidingsgebied door het stadsbestuur van Diest aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De gronden liggen aan de Stalstraat in Molenstede en ze grenzen aan Catselt. Dat gebied ligt grotendeels op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.

Het stadsbestuur van Diest wil tegen 2030 ongeveer 1000 bijkomende woongelegenheden creëren. Dat zal hoofdzakelijk via wooninbreiding in de kernstad gebeuren. Principieel zal het bestuur geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden meer ontwikkelen. Die kunnen dus een andere bestemming krijgen.

De zone die verkocht wordt kan van strategisch belang zijn voor de verdere ontwikkeling van Catselt. Dat is een eerder klein maar wel belangrijk natuurgebied. Er komen onder meer nog wilde orchideeën voor op die plaats. Natuurpunt wilde de gronden graag aankopen maar VLM heeft er een voorkooprecht en zal dat ook uitoefenen. Zij kunnen na de verwerving afspraken over de inrichting en het beheer maken met Natuurpunt maar ze zijn dat niet verplicht. De grond is momenteel verpacht aan een landbouwer maar officieel blijft het nog steeds woonuitbreidingsgebied.

Uit een toelichting van schepen Bart Stals blijkt wel dat VLM de gronden een “natuurbestemming” zal geven. Bart Stals zei ook dat de verkoop maar mogelijk werd omdat het stadsbestuur zeker is dat VLM het statuut als woonuitbreidingsgebied niet zal effectueren.

Het stadsbestuur van Diest deed een belangrijke tegemoetkoming. Ze lieten de gronden schatten alsof het agrarisch gebied is. Op die manier wordt het feitelijk gebruik in de prijs vertaald.

Geef een reactie