Leuven gaat Brabanthal inrichten als vaccinatiecentrum

 De eerstelijnszone Leuven gaat de Brabanthal inrichten als centraal vaccinatiecentrum voor de Leuvenaars. Daar kunnen 7/7 tot 4.000 Leuvenaars gevaccineerd worden. Daarnaast zet de stad Leuven ook in op mobiele vaccinatieteams, die mensen die minder mobiel zijn of zich om andere redenen moeilijker kunnen verplaatsen, aan huis kunnen vaccineren.

De Brabanthal is ruim genoeg om er minstens 12 vaccinatielijnen in te richten. Dat laat toe om elke dag 4.000 Leuvenaars te vaccineren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Ook in het weekend en ’s avonds kunnen mensen langs komen. Leuven wil eventueel nog een versnelling hoger kunnen schakelen als er meer vaccins beschikbaar zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met meer openingsuren en meer vaccinatielijnen.

Daarnaast zal Leuven ook mobiele teams inzetten. Zij zullen moeilijk bereikbare groepen of mensen die minder mobiel zijn aan huis vaccineren.

Medisch personeel en vrijwilligers

Ook voor het nodige personeel om de vaccins zo vlot mogelijk toe te dienen en het vaccinatiecentrum efficiënt te bemannen, werkt de stad samen met de partners. “Er hebben al honderden mensen uit de zorgsector zich aangemeld”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “De goesting om mee te werken en het vaccineren zo goed mogelijk te laten verlopen is groot.” De stad zal net zoals eerder bij het schakelzorgcentrum en de huisartsenwachtposten, ook eigen personeel inzetten.

De stad coördineert het vaccinatieplan samen met de eerstelijnszone, en in nauwe samenwerking met de huisartsen, de ziekenhuizen, de zorg- en welzijnssector, Zorgzaam Leuven, en de KU Leuven. Ook met de naburige eerstelijnszones wordt overlegd om optimaal af te stemmen voor de regio.

De vaccinatieplanning van de federale overheid voorziet om in maart te starten met vaccinatie van de 65-plussers en de risicogroepen. Daarna volgen de mensen met een essentieel beroep in mei. Vanaf juni is het de beurt aan de brede bevolking. Die timing hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins. Momenteel lopen de vaccinaties in de woonzorgcentra, waarna het ziekenhuispersoneel, de eerstelijnszorg en andere zorginstellingen aan bod komen.

De Leuvenaars zullen via de Vlaamse overheid groep per groep een uitnodiging om zich te laten vaccineren in de bus krijgen. Bij het corona-informatiecentrum van de stad (corona@leuven.be of 0800 16 9 16) en op www.laatjevaccineren.be, de website van de Vlaamse overheid, kunnen mensen terecht met vragen en voor meer informatie.

Geef een reactie