Bevoegdheden burgemeester en schepenen bekend

Open Diest en DDS zijn het in Diest eens over de verdeling van de bevoegdheden van burgemeester en schepenen. Erwin Jennes, die geen schepenambt meer had, wordt opgevist als voorzitter van de gemeenteraad. Hij wordt daardoor automatisch ook voorzitter van de OCMW-raad.

Christophe De Graef (Open Diest) wordt voorgedragen als burgemeester en draagt de bevoegdheden algemene coördinatie –  veiligheid – preventie – dienstverlening – communicatie en mobiliteit. De Graef is ook voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en maakt hij deel uit van het politiecollege.

Geert Cluckers (DDS) wordt voorgedragen als 1e schepen en krijgt de bevoegdheden cultuur – toerisme – bibliotheek – gemeentelijk onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Hij is ook waarnemend burgemeester in afwezigheid van Christophe De Graef.

Pascale Vanaudenhove (Open Diest) wordt voorgedragen als 2e schepen en krijgt de bevoegdheden personeel – onderwijs – kunst- en muziekacademie – kinderopvang – burgerzaken  en dierenwelzijn.

Bart Stals (DDS) wordt voorgedragen als 3e schepen en krijgt de bevoegdheden openbare werken – patrimonium – stadsontwikkeling en ICT.

Maurits Vande Reyde (Open Diest) wordt voorgedragen als 4e schepen en krijgt de bevoegdheden financiën – lokale economie – smartcity – citymarketing en toegankelijkheid.

Rick Brans (Open Diest) wordt voorgedragen als 5e schepen en krijgt de bevoegdheden ruimtelijke ordening – milieu – duurzaamheid – jeugd en sport.

Monique De Dobbeleer (DDS) wordt voorgedragen als voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en toegevoegd als 6e schepen aan het college. Zij draagt de bevoegdheden welzijn –  senioren – diversiteit – dorpsontwikkeling – erediensten, landbouw en  ontmoetingscentra.

Erwin Jennes (DDS) wordt voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad.

Bestuursploeg_Diest_1024x1024

Geef een reactie