Afbraak pakhuis Roland Renskade start op maandag 12 december

Op maandag 28 november kwam een gedeelte van het pakhuis aan de Roland Renskade naar beneden, aan de kant van de binnenkoer. Er waren geen gewonden, enkel materiële schade.

De politie en de brandweer kwamen onmiddellijk ter plaatse ener werden meteen veiligheidsmaatregelen ingesteld. Na de stabiliteitscontrole door deskundigen bleek dat de stabiliteit van het gebouw niet langer gegarandeerd kon worden. Daarom besloot burgemeester Gwendolyn Rutten dat het pakhuis zo snel mogelijk gecontroleerd afgebroken
moest worden. Die afbraakwerken starten op maandag 12 december 2022 vanaf 8 uur.

Veiligheid boven alles

Burgemeester Gwendolyn Rutten stelt duidelijk dat veiligheid boven alles gaat in Aarschot. Om verdere
schade of gevaar te vermijden, moet het pakhuis aan de Roland Renskade afgebroken worden. Het is wel de bedoeling om – indien mogelijk – de achter- en zijgevel te behouden. Er is ondertussen overleg geweest met de eigenaars en er is een stabiliteitsdeskundige aangesteld die de juiste instructies kan geven. Een asbestdeskundige stelde een asbestdossier op en een landmeterexpert stond in voor de staten van bevinding van de aanpalende gebouwen en het openbaar domein.

Een veiligheidscoördinator zorgde voor een veiligheids- en gezondheidsplan en gaf aanbevelingen voor de afbakening van het werkterrein.

De pop-upwinkel Waouw aan de kant van de Theo De Beckerstraat werd op maandag 28 november al uit voorzorg tijdelijk gesloten. De achterzijde van de winkel, die grenst aan de achtergevel van het pakhuis, moest leeggemaakt worden. Gelukkig vond deze intussen onderdak in het Huis van de Kerstman.

Gecontroleerde afbraak start op 12 december

Intussen werden alle stappen ter voorbereiding van een gecontroleerde afbraak in orde gebracht. De afbraak zal starten op maandag 12 december vanaf 8 uur. Om de afbraak veilig te laten verlopen, blijft de Roland Renskade ter hoogte van het pakhuis uiteraard afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers. Ter hoogte van de aansluitingen van de Roland Renskade met parking Demervallei staan verkeershekken. Er is enkel uitzonderlijk plaatselijk verkeer toegelaten, dit in twee richtingen omdat de Roland Renskade doodlopend is.

In overleg met de aannemer werd er opgelegd dat het werfverkeer stapvoets moet rijden en dat er een extra begeleider op de Roland Renskade moet voorzien worden om het werfverkeer tot aan de werf te begeleiden.

Geef een reactie