11 kledingcontainers van vzw Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp in Diest

De recent opgestarte ophaling van gebruikte kleren door intercommunale Limburg.net is al een paar maanden een heikel thema in de Diesterse politiek. Daar is ook een goede reden voor. Serviceclub Lions Diest organiseert namelijk al meer dan twintig jaar een grote ophaling van gebruikte kleding in de ganse regio. De serviceclub heeft ook een reeks eigen kledingcontainers staan op diverse plaatsen in Diest en Halen. Met de opbrengst van die ophalingen ondersteunen ze de nieuwbouwprojecten van De Bremberg en van Home Martine Van Camp. Die ondersteuning is van cruciaal belang voor beide organisaties maar de fundingstrategie zou onder druk kunnen komen door de gewijzigde strategie voor huisvuilophalingen van de intercommunale.

Optimo

Bij het begin van dit jaar startte Limburg.net met Optimo, een nieuw ophaalsysteem voor huisvuil. De inwoners van Diest worden geacht om hun huisvuil op te delen in vijf verschillende fracties. Restafval, PMD, tuinafval, keukenafval en textiel kunnen ieder in afvalzakken met een specifieke kleur worden opgeborgen. Die zakken worden vervolgens allemaal samen door één vrachtwagen opgehaald. Over die aanpak bestaat heel veel onzekerheid. In die mate zelfs dat Limburg.net er nu zelfs workshops gaat over geven!

Textiel is dus een van de fracties die op georganiseerde wijze door de intercommunale wekelijks wordt opgehaald. Naast die ophalingen heeft Limburg.net ook een reeks kledingcontainers geplaatst. Het is vooral raadslid voor Groen in Diest Miet Dirix die daar heel veel moeite mee heeft. Zij diende over de problematiek al een paar interpellaties in waarin ze telkens de bedreigde positie van De Bremberg en Home Martine Van Camp aanvoert. Vorige maandag deed ze dat opnieuw. Raadslid Dirix wilde deze keer vooral meer weten over de aankondiging van Limburg.net dat ze 40% van hun kledingcontainers zouden voorbehouden voor organisaties met een sociaal doel. Achterliggend moet het oppositieraadslid gedacht hebben dat daar misschien een kans zou liggen voor De Bremberg en Home Martine Van Camp.

Dat principe werd door schepen van Milieu Rick Brans ook effectief bevestigd. De schepen bleef wel het antwoord schuldig welke organisaties die 40% dan wel mogen invullen. Het was iets met Salvator, verklaarde schepen . Maar zeer concreet werd het verder niet.

vzw Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp

Woordvoerster van Limburg.net Ilse Luypaerts bezorgde ons die informatie ondertussen wel. De intercommunale reserveert inderdaad 40% van de kledingcontainers voor sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben. Die uitbesteding gebeurt via een openbare aanbesteding. Die aanbesteding werd binnen gehaald door kringwinkel De Biehal, kringwinkel Maasland en de vzw Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp. De toekenning van een contingent van 40% van de kledingcontainers aan sociale organisaties wordt door de intercommunale dus niet geoormerkt per lokale gemeenschap maar het wordt bekeken over het ganse grondgebied. In onze regio is de capaciteit vooral toegewezen aan de vzw Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp.

De betrokkenheid van twee kringwinkels in dit verhaal, is eerder logisch. Hergebruik is een structureel luik van de werking van de kringwinkels in Vlaanderen en kledij is een erg voor de hand liggend product voor hergebruik. Op de communicatiekanalen van de twee betrokken kringwinkels wordt expliciet melding gemaakt van kledingcontainers. Het gaat ook over vrij grote kringwinkels met respectievelijk zes en zeven vestigingen.

De derde organisatie is de vzw Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp. Iets wat in onze regio een belletje zou kunnen doen afgaan. De Salvatorianen hadden namelijk een actieve afdeling in Scherpenheuvel. Op het terrein achter het Peeterskasteel in Scherpenheuvel, was zelfs ooit een soort bezinningshuis gevestigd, dat de naam Salvator mee kreeg. Pater Michel Coppin, een van de leidende figuren in de geloofsgemeenschap van de Salvatorianen, speelt nog steeds een actieve rol in parochie van Scherpenheuvel.

Kledingcontainers zijn financiële pijler

Kledingcontainers is duidelijk een belangrijke financiële pijler die de werking van de organisatie schraagt. Er staan containers van de vzw in 19 gemeenten. In Diest staan er 11, met name in: Oude Baan 73, Bevrijdingsstraat 22, Veemarkt 19, Pesthuizenstraat (aan het zwembad), Leuvensesteenweg 110, Ketelwinning 6, Nijverheidslaan 37, Turnhoutsebaan 15, Klappijstraat 20, Vleugtstraat 47 en Hasseltsebaan 37.

De verwerking van de kledij gebeurt met 6 eigen vrachtwagens. Uit de geconsolideerde jaarverslag 2020 van de vzw is af te leiden hoeveel die kledingcontainers opbrengen. De post “Baten als tegenprestatie voor levering” waar de kledinginzameling wordt geboekt, geeft een bedrag van 303.447 euro aan. Dat zou het resultaat moeten zijn van de inzameling van 2.182.860 kilogram kledij in België, 174.050 kilogram kledij in Nederland en 4400 kilogram via huis-aan-huis inzameling.

Naast de recuperatie van gedragen kleding haalt de vzw nogal wat middelen uit schenkingen en legaten. De vzw rapporteert 1.230.306 euro baten in 2020. Met dat geld ondersteunt de vzw een lange reeks missieprojecten in Afrika maar deels ook in Azië en Zuid-Amerika. De lokale missie-afdelingen delen ook mee in de winst. Zij krijgen 5 eurocent uitgekeerd per kilo kledij die in hun lokale gemeenschap wordt opgehaald.

Bedreigend voor ophalingen Lions Diest

Raadslid Miet Dirix wil met haar herhaalde interpellaties over deze zaak de positie van De Bremberg en Home Martine Van Camp verdedigen. Het raadslid liet zich vorige maandag echter nogal makkelijk weg zetten met het argument dat Limburg.net 40% van de kledingcontainers aan sociale organisaties uitbesteedt. Dat argument gaat enerzijds te gemakkelijk voorbij aan de wekelijkse ophaling van kledij door Limburg.net via de gekleurde zak van het Optimosysteem. Het is relatief eenvoudig om het teveel aan textiel snel in een zak te frommelen en het mee te geven met de wekelijkse huis-aan-huisophaling door de intercommunale. Allicht zal dat invreten op de opbrengst voor de Bremberg en Home Martine Van Camp.

Maar ook het contingent dat toegekend wordt aan de vzw Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp vloeit uiteraard niet terug naar de twee betrokken projecten in Diest. Uit het jaarverslag van de vzw blijkt dat zij de kledij gewoon doorverkopen aan gespecialiseerde bedrijven. Een erg professioneel georganiseerde organisatie zoals de vzw, zal er alles aan doen om de opbrengst van hun containers te maximaliseren. Wat dat op termijn voor de twee sociale projecten in Diest betekent is moeilijk in te schatten. De volgende ophaling van Lions Diest staat op zaterdag 23 april gepland. Je kan ook je gedragen textiel in een van de containers van de serviceclub deponeren. Je vindt de locaties op deze website: https://lionsclubdiest.be/kledinginzameling/

Geef een reactie