Eigenaars en gebruikers sluiten akkoord over heropening verbindingsweg Merelstraat

Tijdens de gemeenteraadszitting van februari in Diest, werd een stevige discussie gevoerd over een vermeende trage weg in de buurt van de Merelstraat in Molenstede. Het pad is een bekende verbinding tussen twee landbouwpercelen. De eigenaar sloot die verbinding echter af met een geïmproviseerde versperring. Dat gebeurde omdat de weg volgens de eigenaar niet officieel erkend was en omdat men naar eigen zeggen veel hinder ondervond van gebruikers die zwerfvuil achterlieten.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Het punt stond in feite twee keer op de agenda van de raadszitting. De raadsleden moesten zich tijdens de vergadering uitspreken over de aanvraag van het statuut als gemeenteweg voor het pad. Oppositieraadslid David Celis plaatste hetzelfde onderwerp ook als interpellatie op de agenda van de vergadering.

Volgens David Celis gaat het wel degelijk over een trage weg die al voorkomt op plannen uit 1962 en 1974. Die plannen zouden in het dossier zitten voor de erkenning als gemeenteweg maar ze zouden niet aan de raadsleden zijn overgemaakt. Raadslid Celis haalde verder aan dat niet alleen wandelaars en mountainbikers het pad gebruiken. Ook veel wandelverenigingen en zelfs de para’s van Schaffen gebruiken het als verkorte doorsteek naar de kazerne.
David Celis staafde zijn argumentatie verder met de bewering dat het pad deel is van de wandelknopenverbinding met de nummers 413 en 263. Dat laatste klopt echter niet (zie plan). De knooppuntenroute loopt rond de betrokken percelen terwijl het pad waarover de discussie gaat, die percelen dwarst.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Tijdens de raadszitting werd de aanvraag tot erkenning als gemeenteweg weg gestemd. Schepen van landbouw Monique De Dobbeleer liet echter twee openingen. Als het onafgebroken gebruik van het pad gedurende 30 jaar wordt aangetoond, kan het alsnog erkend worden als trage weg. Partijen kunnen ook gewoon met mekaar rond tafel gaan zitten om te bekijken of er een consensus mogelijk is.

Schepen De Dobbeleer koos voor die laatste optie. Ze bracht de eigenaars en de gebruikers die de heropening van het pad claimden, covidproof met mekaar in contact. Alle partijen toonden blijkbaar begrip voor mekaars standpunten. De schepen kondigt vandaag op haar facebookpagina aan dat de kwestie is opgelost. De weides worden momenteel opnieuw omheind en in de loop van de maand mei is het pad weer open voor wandelaars en natuurliefhebbers.

Ook raadslid Celis lijkt een tevreden man. “Gelukt! Trage weg is terug open”, schrijft hij in een persbericht van Groen Diest. Het raadslid belooft wel dat hij harde oppositie zal blijven voeren. “Zo is weer een stuk van de momenteel heftige Diesterse politiek afgesloten. En het zal heftig blijven”, schrijft hij in hetzelfde persbericht.

Afbeelding David Celis

Geef een reactie